Premii obținute

1990

• Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pentru volumul „Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: Genesis”, volum apărut în anul 1988. Îngrijirea editorială a volumului: Vasile Arvinte și Ioan Caproşu. Autori: Vasile Arvinte, Al. Andriescu, Ioan Caproşu, Elsa Lüder, Paul Miron, Marietta Ujică.

1993

• Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pentru lucrarea „Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars II: Exodus”, volum apărut în anul 1991. Îngrijirea editorială a volumului: Vasile Arvinte și Ioan Caproşu. Autori: Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Al. Andriescu, Corneliu Dimitriu, Elsa Lüder, Paul Miron, Mircea Roşian, Marietta Ujică.

1994

• Premiul pentru cea mai frumoasă carte la Salonul Național de Carte „Gh. Asachi”, Iași 1994, pentru volumul „Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: Exodus”. Îngrijirea editorială a volumului: Vasile Arvinte și Ioan Caproşu. Autori: Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Al. Andriescu, Corneliu Dimitriu, Elsa Lüder, Paul Miron, Mircea Roşian, Marietta Ujică.

1995

• Premiul A.D. Xenopol al Academiei Române pentru volumul „Partida naţională şi constituirea statului român (1856-1859)”, de Mihai Cojocariu.
• Premiul „Lecțiile istoriei” în cadrul Salonului Național de Carte „Gh. Asachi” pentru volumul „Din istoria culturii și religiei geto-dacice”, de Silviu Sanie.

1996

• Premiul „Dimitrie Onciul” al Academiei Române pentru volumul „Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu”, de Gheorghe Pungă.
• Premiul A.D. Xenopol al Academiei Române pentru volumul „Opoziţie şi putere în România anilor 1922-1928”, de Ioan Ciupercă.
• Premiul „Alexandru-Ioan Cuza” al Revistei de Istorie Militară pentru lucrarea „Cum s-a înfăptuit România Modernă”, de Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, Vasile Cristian, Ion Agrigoroaiei.

1997

• Premiul “Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru volumul „Studii de lexicologie biblică”, de Eugen Munteanu.
• Premiul Editura Anului la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi".
• Premiul Editura Anului la Salonul Naţional de Carte şi Papetărie LIBREX.
  • Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la Salonul Naţional de Carte LIBREX. 
• Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pentru volumul „Introducere în istoria literaturii române”, de Elvira Sorohan. 
• Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul „Nichita Stănescu. Geneza poemului”, de Daniel Dimitriu. 
• Premiul „Cea mai frumoasă carte”, pentru volumul Biblia de la Bucureşti (1688), la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi".

1998

• Premiul „Alma Mater Iassyensis” pentru carte universitară la Salonul de Carte Românească, pentru volumul I al cărții „Ştiinţa politicului”, de Anton Carpinschi și Cristian Bocancea.

1999

• Premiul pentru critică, proză, publicistică al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași, pentru volumul „Perspective critice”, de Dan Mănucă.
• Premiul Şaraga pentru cea mai valoroasă ediţie critică ” la târgul de carte LIBREX, pentru seria „Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688”.
• Premiul „Relaţii Culturale” pentru „Dicţionarul francez-român”, coordonat de Valentina Agrigoroaiei, la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi".
  • Premiul Lecţiile Istoriei pentru volumul „Din istoria culturii şi religiei geto-dacice”, de Silviu Sanie, la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi".
  • Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române pentru volumul „Geneza burgheziei în Principatele Române”, de Alexandru-Florin Platon.
  • Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pentru volumul „Repere în interpretarea prozodică”, de Adrian Voica.

2000

• Premiul „Lecţiile istoriei” pentru volumul „Societate şi mentalităţi în Europa medievală”, de Alexandru-Florin Platon, la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi". 
• Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la Salonul Naţional de Carte LIBREX.

2001

• Premiul „Ludovic Mrazec al Academiei Române”, pentru volumul „Petrogeneza insulei cristaline Buziaş-Sacoşu Mare”, de Gabriel Ovidiu Iancu.Premiul „A. Șaraga” al Salonului Național de Carte LIBREX pentru cele două volume „Biblia 1688”, îngrijite editorial de Vasile Arvinte și Ioan Caproșu, apărute în Colecția Cărți Fundamentale ale Culturii Române a Fundației pentru o Societate Deschisă.
• Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la Salonul Naţional de Carte LIBREX. 
• Premiul „Dosoftei” pentru bibliofilie la Salonul Naţional de Carte LIBREX.

2002

• Premiul „Emanoil Teodorescu“ al Academiei Române pentru lucrarea „Simbioza în lumea vie”, de Maria-Magdalena Zamfirache şi Constantin Toma.
• Premiul „Ludovic Mrazec” al Academiei Române, pentru volumul „Petrogeneza insulei cristaline Buziaş-Sacoşu Mare”, de Gabriel Ovidiu Iancu.
• Premiul „Petre S. Aurelian“ al Academiei Române pentru lucrarea „Echilibru sau dezechilibru economic?”, de Adriana Zaiţ.
• Premiul „Petre Andrei” pentru volumul „Cauzalitatea fizică şi panquantismul”, de Petre Botezatu, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Teodor Dima, la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi". 
• Premiul „Gheorghe Asachi” pentru carte universitară pentru volumul „Dimitrie Cantemir - între umanism şi baroc”, de Dragoş Moldovanu, la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi". 
• Premiul pentru debut pentru volumul „Sfetnicii lui Petru Rareş”, de Magdalena Szekelly, la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi".

2003

• Premiul literar Aurel Leon al Ziarului de Iași pentru debut, pentru volumele De la «Manifest... » la "Adio, Europa!», de Gabriela Gavril şi I.D. Sârbu - de veghe în noaptea totalitară, de Antonio Patraş. 
• Premiul „Şaraga” pentru cea mai valoroasă ediţie critică pentru volumul „Biblia de la Bucureşti (1688)” la Salonul Naţional de Carte şi Papetărie LIBREX. 
• Premiul „Cartea universitară” la Salonul Internaţional de Carte Românească, pentru „Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars XI: Liber Psalmorum”, volum coordonat de: Al. Andriescu, Paul Miron. Consultant ştiinţific: N.A. Ursu. Autori: Al. Andriescu, Eugenia Dima, Mihai Alin Gherman, Gustavo Adolfo Loria Rivel, Elsa Lüder, Paul Miron, N.A. Ursu.
• Diploma de Excelenţă la Salonul Internaţional de Carte, Chişinău, Republica Moldova.

2004

• Premiul Academica, pentru volumul „Psalmii în literatura română”, de Al. Andriescu, la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi". 
• Premiul Special pentru volumul Singurătatea scriitorului, de Elvira Sorohan, la Salonul Naţional de Carte "Gh. Asachi". 
• Premiul Special pentru reeditarea cărţii vechi româneşti, la Salonul Naţional de Carte Ovidius. 
• Premiul Vivat Nostra Academia acordat Editurii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", la Salonul Naţional de Carte Ovidius.

2005

• Premiul „Alexandru D. Xenopol“ al Academiei Române pentru lucrarea „Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658)”, de Petronel Zahariuc.
• Premiul literar „Aurel Leon” al Ziarului de Iași pentru debut, pentru volumul „Matei Vişniec, un optzecist atipic”, de Bogdan Creţu.

2006

• Premiul „Vasile Pârvan“ al Academiei Române pentru lucrarea „Populaţia zonei nordice şi nord-vestice a Pontului Euxin în secolele VI-I a. Chr. Pe baza izvoarelor epigrafice”, de Victor Cojocaru.
• Premiul „Mihail Kogălniceanu“ al Academiei Române pentru lucrarea „Convertire şi integrare religioasă în Moldova la începutul epocii moderne”, de Mihai-Răzvan Ungureanu.
• Premiul „Alexandru D. Xenopol“ al Academiei Române pentru lucrarea „Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea”, de Laurenţiu Rădvan.
• Premiul „Alexandru D. Xenopol“ al Academiei Române pentru lucrarea „Politică şi confesiune la început de Ev Mediu moldovenesc”, de Flavius Solomon.
• Premiul „Emanoil Teodorescu“ al Academiei Române pentru volumele 3 și 4 din lucrarea „Flora lemnoasă spontană şi cultivată din România”, de Valeriu Zanoski, Ion Sârbu, Angela Toniuc.
• Premiul „C. Rădulescu-Motru“ al Academiei Române pentru lucrarea „Ideea de ştiinţă riguroasă. Proiectul husserlian de întemeiere fenomenologică a ştiinţelor”, de Bogdan Olaru.
• Premiul literar „Aurel Leon” al Ziarului de Iași pentru debut, pentru volumul „Paratextul. Poetica discursului liminar în comunicarea artistică”, de Valeriu P. Stancu.

2007

• Premiul „Ludovic Mrazec“ al Academiei Române pentru lucrarea „Procesul de zeolitizare a tufurilor vulcanice din România. Aspecte geochimice” (vol. I) și „Modelarea teoretică şi experimentală a procesului de zeolitizare” (vol. II), de Dumitru Bulgariu și Laura Bulgariu.
• Premiul Mihail Kogălniceanu pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la târgul de carte LIBREX.

2008

• Premiul literar „Aurel Leon” al Ziarului de Iași pentru debut, pentru volumul „Aspecte ale alterităţii în drama istorică”, de Ana Maria Ştefan. 
• Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române pentru volumul „Ţinutul Orheiului în secolele XV-XVI”, de Ludmila Bacumenco. 
• Premiul „Gheorghe-Munteanu Murgoci” al Academiei Române pentru volumul „Sarmaţianul dintre Valea Siretului şi Valea Şomuzului Mare”, de Viorel Ionesi. 
• Premiul „Emanoil Teodorescu” al Academiei Române pentru volumul „Concepte actuale în taxonomia ciupercilor”, de Cătălin Tănase şi Tatiana Eugenia Şesan.
• Premiul „Petre Andrei” la Salonul Internaţional de Carte Românească, pentru volumul „Violenţa în familie: între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică”, N. Turliuc, Iolanda Tobolcea (coord.).

2009

• Premiul „A. D. Xenopol“ al Academiei Române pentru volumul „Clerul de mir din Moldova secolelor XIV-XVI”, de Bogdan-Petru Maleon.
• Premiul „Nicolae Bălcescu“ al Academiei Române pentru volumul „Ţara Românească şi Ţara Moldovei în timpul domniilor lui Radu Mihnea”, de Valentin Constantinov.
• Cupa de Aur - Marele Premiu pentru edituri al Salonului Cărţii Româneşti;
• Diplomă de excelenţă la Salonul Naţional de Carte, Iaşi, 2009, pentru volumul „Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars VII. Regum I, Regum II”, coordonat de Al. Andriescu, Paul Miron și Gabriela Haja.
• Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la târgul de carte LIBREX.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Degradarea şi deteriorarea bunurilor de patrimoniu cultural”, de Ion Sandu.
• Premii de excelenţă EUROINVENT pentru volumele: „Iaşi - memoria unei capitale”, coordonat de Gheorghe Iacob; „Monumenta Linguae Dacoromanorum (Biblia de la 1688)” și „Condica lui Mavrocordat” (3 volume), de Corneliu Istrate.
• Marele Premiu la Salonul Național de Carte Tehnico-Științifică al EUROINVENT pentru volumul „Universitatea din Iași. Omnes in Uno”, de Gheorghe Iacob.

2010

• Premiul „Bogdan Petriceicu Haşdeu“ al Academiei Române pentru volumul „Limba latină în opera lui Dimitrie Cantemir”, de Claudia Tămăuceanu.
• Premiul „Grigore Antipa“ al Academiei Române pentru volumul „Bioindicatori de calitate a apelor curgătoare”, de Anca-Narcisa Neagu și Ionel Miron.
• Premiul „Grigore Cobălcescu“ al Academiei Române pentru volumul „Palinologia Sarmaţianului mediu şi superior din Platforma Moldovenească”, de Daniel Țabără.
• Premiul Cartea de Istorie al Jurnalului Național, secțiunea „Istorie şi societate” pentru volumul „Istoria Universităţii din Iaşi”, coordonat de Gh. Iacob şi Al. Florin Platon.
• Premiul Cartea de Istorie al Jurnalului Național, secțiunea „Clio Auditor” (autor tânăr), pentru volumul Oraşele romane de la Dunărea Inferioară (secolele I-III P. Chr), de Dan Aparaschivei.
• Premiul literar „Aurel Leon” al Ziarului de Iași pentru debut, pentru volumul „Pragmatismul și «sfârșitul» metafizicii”, de Ana-Maria Pascal.

2011

• Premiul „Emil Racoviţă” al Academiei Române pentru volumul „Munţii Stânişoarei (Carpaţii Orientali). Studiu fitosociologic” de Adrian Oprea şi Culiţă Sîrbu.
• Diploma de excelenţă Fundaţia „Constantin Stere” acordată cercetătorului Victor Durnea pentru îngrijirea editorială a volumului I „Publicistică (1893-1905)”, de C. Stere.
• Premiul „Ioan Petru Culianu” la târgul de carte LIBREX.
• Premiul Societatii Academice de Management din România (SAMRO) pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică de management realizată de un tânăr cercetător pentru volumul „Diversitate culturală în management. O abordare interregională” de Angelica-Nicoleta Onea.
• Premiul „Gheorghe Brătianu” al Academiei Române - Filiala Iaşi, pentru lucrarea „Trasee iniţiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice”, de Adina Ciubotariu.

2012

• Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a obţinut recunoaşterea CNCS, prin Comisia de Ştiinţe Umaniste a acestui for, categoria B, pentru cele 9 domenii pentru care a aplicat, respectiv pentru:
1. Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică;
2. Arheologie şi arheometrie. Preistorie şi protoistorie. Istorie veche şi cultură antică. Studii clasice. Paleografie. Numismatică şi epigrafie;
3. Istoria artelor şi arhitectură. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural;
4. Istoria economiei. Istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi politică. Istorie militară;
5. Istorie medievală. Istorie modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală;
6. Istoriografie, teorie şi metode ale istoriei. Istoria ideilor, istorie intelectuală. Memorie colectivă, identităţ, locuri ale memoriei, istorie orală. Genealogie. Heraldică şi sigiliografie;
7. Limba şi literatura română;
8. Limbi şi literaturi străine;
9. Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie.
Atfel, conform rezultatelor evaluării, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este pe primul loc după numărul de domenii umaniste recunoscute de CNCS în categoriile „A” şi „B”.
Ierarhia aplicaţiilor a fost constituită în trei grupe valorice (A, B, C), valabile pentru patru ani, corespondente criteriilor folosite de Consiliul Naţional al Atestării Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, conform cu OM 4.692 publicat în MO 179 (XXIII) – nr. 540.
• Premiul „Spiru Haret" pe anul 2011 al Fundatiei Culturale „Magazin Istoric" pentru volumul „Universitatea din Iasi. 1860-2010. Facultati. Profesori. Scoli stiintifice", coordonat de Gheorghe Iacob.
• Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru volumul „Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova)”, de Dragoș Moldovanu.
• Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române pentru volumul I din „Publicistică (1893-1905)” de C. Stere (ediție îngrijită de Victor Durnea).
• Premiul „A. D. Xenopol” al Academiei Române pentru volumul „Oraşele romane de la Dunărea inferioară (secolele I-III p.Chr.)”, de Dan Aparaschivei.
• Premiul Mihail Kogălniceanu pentru editrea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la târgul de carte LIBREX.
• Premiul literar „Aurel Leon” al Ziarului de Iași pentru debut pentru volumul „Hermeneutică şi discontinuitate. Studii de arheologie discursivă”, de Corneliu D. Bîlbă.
• Medalia de aur EUROINVENT pentru lucrarea: „Sinclinalul mezozoic Tulgheș – Hășmaș – Ciuc, Monografie geologică”, de Mihai Brânzilă.
• Marele premiu EUROINVENT pentru lucrarea „Muzeul colecțiilor paleontologice originale de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, de Mihai Brânzilă.
• Diploma de excelenţă, pentru promovarea creativităţii EUROINVENT.
• Medalia de aur EUROINVENT pentru volumul „Universitatea din Iaşi. 1860-2010. Facultăţi. Profesori. Şcoli ştiinţifice”, Gheorghe Iacob (coordonator).
• Medalia de aur EUROINVENT pentru volumul „Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Seria Matematică” (revistă cotată ISI).
• Medalia de aur EUROINVENT pentru volumul „Geto-dacii dintre Carpaţi şi Nistru (secolele II a.Chr. - II p.Chr.)”, vol I, Silviu Sanie, Tamilia-Elena Marin (editori).
• Medalia de aur EUROINVENT pentru volumul „Arta după sfârşitul artei”, de Cristian Nae.
• Medalia de argint EUROINVENT pentru volumul „Performanţa şi eficienţa activităţii bancare”, de Alin Marius Andrieş.
• Medalia de argint EUROINVENT pentru volumul „Izvoare privitoare la Zalmoxis şi alte pasaje referitoare la religia tracilor, geţilor şi dacilor”, de Dan Dana.
• Medalia de argint EUROINVENT pentru volumul „Oraşele, orăşenii şi banii: atitudini, activităţi, instituţii, implicaţii (sec. XVI-XX)”, Laurenţiu Rădvan, Bogdan Căpraru (editori).
• Medalia de argint EUROINVENT pentru volumul „De gustibus disputandum... Frazeologia românească privitoare la alimentaţia omului” , de Petronela Savin.
• Medalia de bronz EUROINVENT pentru volumul „Limbaj şi discursivitate în filosofia americană a secolului XX”, de Ioan-Alexandru Grădinaru.
• Medalia de bronz EUROINVENT pentru volumul „Succesiunea ecologică (Râul Bistriţa – Lacul de acumulare Bicaz). Monografie limnologică II”, de Ionel Miron, Anca-Narcisa Neagu, Mihai Erhan, Carmen Aoncioaie, Maria-Magdalena Fusu.
• Medalia de bronz pentru volumul „Documente românesti în arhiva mǎnǎnstirii Xenofon de la Muntele Athos”, Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori).
• Medalia de bronz pentru volumul „Spuse, trăite, dorite. Amintiri”, de Ioan Holender
• Medalia de bronz pentru volumul „Competitivitate industrială”, de Petrică Corăbieru.
• Medalia de aur EUROINVENT pentru revista „Studia Antiqua et Archaeologica”, redactor-șef Lucrețiu Bîrliba.

2013

• Premiul „Mihail Kogălniceanu“ al Academiei Române pentru volumul „Culte solare şi lunare în Asia Mică în timpul Principatului (secolele I–II d.Hr.)”, de Iulian Moga.
• Premiul „Emil Racoviţă“ al Academiei Române pentru volumul „Megaplasmidul pAO1 Structură şi funcţie”, de Marius I. Mihăşan.
• Premiul „Emil Racoviţă“ al Academiei Române pentru volumul „Neurofiziologie. Rolul unor neurotransmiţători şi zone nervoase în modularea proceselor cognitive şi imunitare”, de Lucian Hriţcu.
• Diploma de excelenţă EUROINVENT pentru lucrarea „Neologismul în lexicografia românească”, de Marius-Radu Clim.
• Diploma de excelenţă EUROINVENT pentru lucrarea „Naratorul la rampă”, de Laura Carmen Cuțitaru.
• Premiul Şaraga la târgul de carte LIBREX pentru cea mai importantă ediţie critică publicată - volumul „Dosoftei. Parimiile preste an, Iaşi, 1683”, ediţie critică de Mădălina Ungureanu.
• Premiul literar „Aurel Leon” al Ziarului de Iași pentru debut pentru volumul „Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar românesc” de Mircea Păduraru.
• Premiul pentru debut al revistei „Convorbiri Literare" pentru volumul „Reprezentarea Diavolului în imaginarul literar românesc” de Mircea Păduraru.
• Premiul I pe domeniul Economie al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER) pentru volumul „Costurile de tranzacţie – o abordare instituţionalistă”, de Andreea-Oana Iacobuţă.
• Premiul III pe domeniul Management al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER) pentru „Diversitate culturală în management”, de Angelica-Nicoleta Onea.
• Distincţia Internaţională a Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec pentru „Dicţionarul de francofonie canadiană”, coordonat Corina Dimitriu-Panaitescu.

2014

• Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la târgul de carte LIBREX.
• Patru 4 nominalizări la Premiile Galei Bun de Tipar 2014: la categoria Cea mai bună carte a anului(non-ficţiune): Mădălina Diaconu, "De gustibus. Breviar de gastrosofie", la categoria Cea mai bună carte a anului (carte de ştiinţă - de specialitate): Corneliu Iaţu, pentru coordonarea "Atlasului electoral al României: 1990 - 2009", la categoria Cea mai bună colecţie: Colecţia "Economie şi Societate Liberă", coordonată de Vasile Işan şi Gabriel Mursa şi la categoria Cel mai bun redactor sau îngrijitor de ediţie: Eugen Munteanu și Ana Maria Prisacaru – "Lingvistica textului” de Eugeniu Coşeriu.
• Premiul „Cea mai bună carte a anului (non-ficţiune)” la Gala Bun de Tipar – Premiile industriei de carte din România, pentru volumul „De gustibus. Breviar de gastrosofie”, de Mădălina Diaconu. 
• Premiul „Cea mai bună carte de ştiinţă a anului” la Gala Bun de Tipar – Premiile industriei de carte din România, pentru Atlasul electoral al României: 1990-2009, coordonat de Corneliu Iaţu.
• Premiul Special al Juriului pentru Excelenţă Editorială la Gala Bun de Tipar – Premiile industriei de carte din România. 
• Premiul „Eugeniu Carada” la Gala Premiilor Marii Loji pentru volumul „Ciclul economic. Dualismul monetaro-real”, de Mihaela Ifrim.
• Lucrarea, apărută la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost distinsă cu Diploma de Excelenţă la Zilele Recoltei Editoriale pentru „Atlasul electoral al României: 1990-2009”, coordonat de Corneliu Iaţu.
• Premiul Bogdan Petriceicu Hasdeu  al Academiei Române pentru volumul „Obiceiuri de naştere din Moldova. Tipologie şi corpus de texte”, de Adina Hulubaş. 
• Premiul Dimitre Onciul  al Academiei Române pentru volumul „Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu târziu”, de Grzegorz Jawor (traducere de Codruţa Antonesei).
• Premiul Simion Mehedinţi al Academiei Române pentru volumele „Bazinul Pereschivului (Colinele Tutovei): studiu de geomorfologie şi pedogeografie cu privire specială asupra utilizării terenurilor”, de Lilian Niacşu şi „Bazinul Tutovei. Riscurile naturale şi vulnerabilitatea teritoriului”, de Iulian Cătălin Stângă.

2015

• Premiul pentru debut al Ziarului de Iași, pentru volumul „Nicolae Petrescu-Comnen – Diplomat”, de Adrian Viţalaru.
• Premiul „Mihail Kogălniceanu” pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la târgul de carte LIBREX.
• Premiul al II-lea al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER) – secţiunea Literatură de specialitate economică – Contabilitate, pentru lucrarea „Auditul financiar, de la normele naţionale la standardele internaţionale”, de Ionela-Corina Chersan.
• Nominalizări la premiile Galei Bun de Tipar – Premiile Industriei de Carte din România, la secțiunea „Cel mai bun redactor/ îngrijitor de ediție”: „Poemul Erotocrit al lui Vincenzo Cornaro în cultura română. Versiunea lui Alecu Văcărescu”, de Eugenia Dima, și Publicistică – volumul III (1910-1916), de C. Stere, cu text ales şi stabilit, note, comentarii și indice de nume de Victor Durnea.
• Premiul  „Cel mai bun redactor/ îngrijitor de ediție” la Gala Bun de Tipar – Premiile Industriei de Carte din România, decernat Eugeniei Dima, pentru îngrijirea editorială a volumului  „Poemul Erotocrit al lui Vincenzo Cornaro în cultura română. Versiunea lui Alecu Văcărescu”.
• Premiul Național de Istorie ”Nicolae Iorga” pentru volumele „Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească Vol. 1: 1656-1688” și „Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească. Vol II: 1689-1714”, de Gheorghe Lazăr.
• Premiul pentru Proiectul Editorial al Anului 2015, la Zilele Recoltei Editoriale, pentru Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, ediție filologică în 25 de volume.
• Diploma Dimitrie Cantemir pentru cartea universitară și academică la Târgul de Cărţi şi Arte Frumoase Arca lui Gutenberg.
• Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române pentru volumul „Originile „partidei naţionale” din Principatele Române. Vol. 1: Sub semnul „politicii boiereşti” (1774-1828)”, de Cristian Ploscaru.
• Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române pentru volumele „Liberalii. Structuri şi sociabilităţi politice liberale în România interbelică”, de Ovidiu Buruiană, și „I.C. Brătianu şi politica externă a României (1866-1888)”, de Liviu Brătescu.
• Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române pentru volumul „România în epoca modernizării (l859-l939)/ Towards a Modern Romania 1859-1939”, de Gheorghe Iacob.
• Premiul „Alexandru D. Xenopol” al Academiei Române pentru volumul „Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi, de Carol Iancu.
• Premiul „Simion Mehedinți” al Academiei Române pentru volumul „Migraţiile internaţionale ale populaţiei din Moldova”, de Radu Dimitriu (coord.), Ionel Muntele, Silvia Marcu și Andreea Dimitriu.

2016

• Premiul „Șaraga” pentru cea mai importantă ediţie critică la târgul de carte LIBREX pentru proiectul Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, ediție filologică tipărită în 25 de volume, proiect care s-a încheiat în 2015 după aproape 30 de ani de laborioasă cercetare științifică a textului primei Biblii tipărite integral în limba română.
• Premiul Mihail Kogălniceanu pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la târgul de carte LIBREX.
• Premiul pentru debut al Ziarului de Iași, pentru volumul „De la gustul pentru trecut la cercetarea istoriei”, de Alexandru Istrate.
• Medalia de Aur la EUROINVENT pentru volumul „Orbis Praehistoriae. Mircea Petrescu-Dîmboviţa – in memoriam”, editată de Victor Spinei, Nicolae Ursulescu și Vasile Cotiugă.
• Medalia de Aur la EUROINVENT pentru volumul „Studii și cercetări în geoștiințe”, Vol.1, coordonat de Constantin Rusu și Dumitru Bulgariu.
• Medalia de Aur la EUROINVENT pentru volumul „Aerosolii salini în dezvoltarea copiilor”, de Ion Sandu, Maria Canache, Andrei Victor Sandu și Viorica Vasilache,
• Medalia de Aur la EUROINVENT pentru volumul „Aerosolii salini în îmbunătățirea performanțelor sportivilor”, de Ion Sandu, Cătălina Știrbu, Andrei Victor Sandu și Cătălin Ilie Știrbu.
• Medalia de Bronz la EUROINVENT pentru volumul „Bolile și îmbătrânirea”, de Bogdan Alexandru Hagiu
• Medalia de Bronz la EUROINVENT pentru volumul „Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry”, vol IV, editat de Carmen Zaharia.
• Diploma de Excelență a juriului la EUROINVENT pentru „International Journal of Conservation Science”, (Volume 6, issue 4, October/Secember 2015), editată de Ion Sandu.
• Cartea Zilelor Recoltei Editoriale pentru volumul „Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi”, ediție îngrijită de Jil Silberstein.
• Premiul „Excelență în cultură”, în cadrul Serii Valorilor, eveniment din cadrul Sărbătorilor Iașului.
• Diploma Municipium Iassiorum pentru promovarea imaginii Iașului și a valorilor sale, pentru volumul Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi, de Jil Silberstein, la târgul de carte ARCA LUI GUTENBERG. 
• Diploma „Emil Racoviță” pentru cartea de știință, pentru „Lumina Celui Nevăzut: O privire teologică în raționalitatea Creației și teoriile științifice recente despre Univers” (2 vol.), de Adrian Sorin Mihalache.
• Cea mai bună carte de debut al Galei de Istorie Contemporană, pentru volumul „Cultul personalităţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1944-1965)”, de Alexandra Toader.
• Premiul Debut în Critică și Istorie Literară pentru volumul „Generația Albatros – o nouă avangardă”, de Loredana Cuzmici, din partea Uniunii Scritorilor din România – Filiala Iași.
• Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pentru volumul „Tezaurul toponimic al României. Moldova., Vol. II. Mic dicţionar toponimic al Moldovei, structural şi etimologic. Partea 1. Toponime personale”, de Dragoş Moldovanu (coord.), Daniela Butnaru, Vlad Cojocaru, Dinu Moscal și Ana-Maria Prisacaru
• Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pentru volumul „Noul Atlas Lingvistic Român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina”, vol. IV, de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu și Veronica Olariu.
• Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române pentru volumul „Nicolae Petrescu-Comnen – Diplomat”, de Adrian Viţalaru.
• Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române pentru volumul publicat la prestigioasa editură Routledge, „Fear and Loathing in Ancient Athens. Religion and Politics during the Peloponesian War”, de Alexander Rubel, apărută și la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2006) în traducerea lui Victor Cojocaru după originalul german al lucrării, versiunea românească fiind publicată sub titlul „Cetatea înspăimântată. Religie şi politică la Atena în timpul războiului peloponesiac”.
• Premiul „Grigore Antipa” al Academiei Române pentru volumul „Applied microbiology: from plant growth promotion to new neuroprotective drugs”, de Marius Ştefan.

2017

• Volumul „Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică”, de Doris Mironescu, a fost nominalizat la Premiilor revistei Observator Cultural, secțiunea Critică literară/ Istorie literară/ Teorie literară. 
• Premiului pentru Debut  al Ziarului de Iași pentru volumul „Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic”, de Mihai-Bogdan Atanasiu,
• Diploma de Excelență pentru editarea de carte științifică acordată Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ocazia Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de autor și a Zilei Bibliotecarului din România la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul I al cărții „Evoluția biostratigrafică a palinomorfelor din Precambrian și Predevonian cu aplicații la metamorfitele din Carpații Orientali și la unele formațiuni sedimentare din România, de Leonard Olaru,
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Tratat de metodologie a cercetării în psihologie”, de Aurel Stan.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Aerosolii salini în dezvoltarea copiilor”, de Ion Sandu, Maria Canache, Andrei Victor Sandu și Viorica Vasilache,
• Medalia de Argint EUROINVENT pentru volumul „Idee şi expresie. Călătorie în lumea formulelor filosofice”, de Constantin Sălăvăstru
• Medalia de Aargint EUROINVENT pentru volumul „ Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In honorem profesor Vasile Miftode”, coordonat de Cristina Gavriluţă.
• Medalia de Bronz EUROINVENT pentru volumul „Considerații asupra percepției durerii”, de Bogdan-Alexandru Hagiu.
• Diplome de Excelență EUROINVENT pentru cărțile „Oratorie politică românească (1847-1899)”, 3 volume editate de Roxana Patraș și Livia Iacob și „Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi”, album editat de Jil Silberstein;
• Premiul pentru o perspectivă teoretică și comparatistă asupra literaturii române al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (ALGCR) pentru volumul „Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică”, de Doris Mironescu.
• Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași acordat Mihaelei Paraschiv pentru traducerea din volumul „De natura deorum/ Despre natura zeilor”, de Marcus Tullius Cicero (ediție bilingvă îngrijită de Mihaela Paraschiv).
• Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pentru volumul „Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (știinţific versus popular)”,   de Cristina Florescu (ed.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Florin-Teodor Olariu, Maria Iliescu, Rodica Zafiu, Bardu Nistor, Mariana Neț, Liviu Apostol, Dan Chelaru, Mădălin Patrașcu și Mona Corodeanu.
• Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române pentru volumul „De la gustul pentru trecut la cercetarea istoriei. Vestigii, călătorii și colecționari în România celei de-a doua jumătăți a secolului XIX”, de Alexandru Istrate.
• Premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române pentru volumul „Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic”, de Mihai-Bogdan Atanasiu.
• Premiul „Grigore Antipa” al Academiei Române pentru volumul „Cercetări paleoantropologice privind populația Iașului medieval. Referire specială la necropola din secolul al XVII-lea de la Curtea Domnească”, de Vasilica-Monica Groza.

2018

• Premiul Ziarului de Iași pentru Debut pentru volumele „Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974)”, de Cristina Preutu, și „Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700-1831)”, de Sorin Grigoruță.
• Premiul Mihail Kogălniceanu pentru editarea cărţii ştiinţifice şi de specialitate la târgul de carte LIBREX.
• Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor din partea Academiei Române  pentru lucrarea „Mahalaua Muntenimii. Iaşii de la jumătatea secolului al XVII-lea la până la 1831”, de Iuliana Brătescu.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Regalitatea română. Perspective istoriografice” , coordonat de Mihai-Ștefan Ceauşu, Liviu Brătescu și Simion-Alexandru Gavriş.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Timpul, obiectul, povestirea. Decoruri interioare în literatura autobiografică, de Andi Mihalache.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Deutsch-Walachische Sprachlehre. Gramatică germano-română. Viena, 1788, vol. I și II, de Ioan Piuariu-Molnar, ediție critică, studiu introductiv, traducere și note de Ana-Maria Minuț şi Ion Lihaciu.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Despre etica traducerii. Exerciții practice, de Magda Jeanrenaud.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Politică și diplomație la sfârșitul secolului XIX. Din istoria relațiilor româno-ruse (1878-1899), de Adrian-Bogdan Ceobanu.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Moneda în aşezările Daciei romane, de Lucian Munteanu.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Ammianus Marcellinus și cultura violenței în secolul al IV-lea, de Nelu Zugravu.
• Diplome de Excelență EUROINVENT pentru volumele:
• Terapia simultană a durerilor mentale şi fizice, de Bogdan-Alexandru Hagiu;
• Dicționarul fenomenelor atmosferice, de Cristina Florescu (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Liviu Apostol, Florin Olari și Mădălin-Ionel Patrașcu;
• Absolvenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi piaţa muncii. Studiu privind așteptările angajatorilor de la viitorii angajaţi şi ale absolvenţilor de la viitorii angajatori, de Mihaela Onofrei (coord.), Oana Andreea Chisăliță, Diana Cătălina Chihaia și Sorin Gabriel Anton;
• Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV-XX), editat de Cristian Ploscaru și Mihai-Bogdan Atanasiu;
• Gavriil Callimachi, mitropolit al Moldovei (1760-1786), de Ioan-Augustin Guriţă;
• Grigore al III-lea Alexandru Ghica. Cronica unui principe din secolul al XVIII-lea, de Mihai-Cristian Amăriuţei;
• Strategiile interpretării, de Corneliu D. Bîlbă;
• Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830), de Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal și Mădălina Ungureanu;
• Traducătorii români și traducerile laice din secolul al XVIII-lea, de Eugenia Dima și Gabriela E. Dima.
• PLACHETA DE ONOARE pentru cea mai bună lucrare de memorialistică din domeniul sociologiei, din partea Universității din Pitești pentru volumul Așa a fost? Așa îmi aduc aminte. 1945-2015, de Septimiu Chelcea. 
• Premiul pentru PROIECT EDITORIAL 2018 la Zilele Recoltei Editoriale, pentru volumele dedicate de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași CENTENARULUI MARII UNIRI:
• Iași – capitală de război. Album, Ionuț Nistor (coordonator), Iana Balan, Cătălin Botoșineanu, Adrian-Bogdan Ceobanu, Vasilica Mîrza, Petronela-Raluca Podovei, Adrian Vițalaru (editori);
• 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Album , coordonat de Cătălin Botoșineanu, Ionuț Nistor, Ion Varta, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Vițalaru; 
• Unirea Basarabiei cu România în presa vremii. Un studiu de caz: ziarul „Mişcarea” (Iași, 1917-1918), de Ion Agrigoroaiei;
• Cuvinte către români. Zece conferinţe şi prelegeri, Gheorghe I. Brătianu; ediţie, studiu introductiv, note şi indice de Ion Toderaşcu;
• Diplomați români în vreme de război (1914-1918). Catalog, coordonat de Cătălin Botoșineanu, Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuț Nistor, Adrian Vițalaru;
• România - de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), de Jean-Noël Grandhomme; traducere de Ionela-Felicia Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin Trifescu.
• Diploma ZILELE RECOLTEI EDITORIALE 2018, pentru volumul Iași – șapte trasee turistice tematice. Manual de explorare urbană, coordonat de Mihai Bulai și avându-i drept autori pe Lucian Roșu, Alexandra Cehan, Cosmin Ceucă și Tiberiu Teodor-Stanciu.
• Medalia de Argint Centenarul Marii Uniri 1918-2018 pentru Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din partea Primăriei Municipiului Iași, distincție oferită pentru excelență în editarea cărților dedicate aniversării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1918.
• Premiul „Dimitre Onciul” al Academiei Române pentru volumul „Calendare şi almanahuri româneşti din Bucovina (1811-1918). Contribuţia lor la propăşirea cultural-naţională a românilor bucovineni”, de Vasile I. Schipor.
• Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki” al Academiei Române pentru volumul „Hotarul de nord al Moldovei (de la formare, în secolul al XIV-lea, până la statornicirea lui pe Ceremuş, Colacin şi Nistru)”, de Alexandru Pînzar.
• Premiul Emanoil Teodorescu al Academiei Române pentru volumul „Metaboliţi secundari din plante. Origine, structură, funcţii”, de Lăcrămioara Oprică.

2019

• Premiul „Gheorghe Buzatu” al Academiei Oamenilor de Știință din România pentru volumul Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), de Cristina Preutu.
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Restituiri etnologice”, de Petru Caraman, ediție îngrijită de Ion H. Ciubotaru;
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „GIS (Geographic Information System), fotogrametrie și geofizică în arheologie Investigații non-invazive în așezări Cucuteni din România”, de Andrei Asăndulesei;
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Monografia orașului Târgu Frumos”, de Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuț Minea (autori), Ion Alexa-Angheluș, Dan Fripis, Manuel Stănescu (colaboratori)
• Medalia de Aur EUROINVENT pentru volumul „Implicarea ceramicilor în potabilizarea apelor subterane şi de suprafaţă”, de Ion Sandu (coordonator), Monica-Anca Crețu, Ioan Gabriel Sandu, Viorica Vasilache, Andrei Victor Sandu, Galina Marusic;
• Medalia de Argint EUROINVENT pentru volumul „Basme fantastice din Moldova”, de Ion H. Ciubotaru și Silvia Ciubotaru;
• Medalia de Argint EUROINVENT pentru volumul „Mărturii scrise şi reprezentări plastice în spaţiul geto-dacic (secolele IV a.Chr. – IVp. Chr.)”, vol. 1, de Silviu Sanie;
• Medalia de Argint EUROINVENT pentru volumul „Sisteme depoziționale costiere din Sarmațianul de pe Platforma Moldovenească”, de Bogdan Gabriel Răţoi;
• Medalia de Argint EUROINVENT pentru volumul „Studii şi cercetări în geoştiinţe”, vol. 2, coordonat de Constantin Rusu și Dumitru Bulgariu;
• Medalia de Argint EUROINVENT pentru volumul „Influențe farmacologice asupra adaptării musculare la efort”, de Bogdan-Alexandru Hagiu; 
Diplome de Excelență EUROINVENT pentru volumele:
• „Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi. Ediția a II-a revizuită și adăugită”, de Carol Iancu;
• „Alexandre Safran and the Jews of Romania during the installation of the communist regime. Newly discovered documents from the American and British diplomatic archive (1944-1948)”, de Carol Iancu;
• „Riscuri bancare și stabilitate financiară. Rolul guvernanței și al reglementărilor”, de Alin Andrieș, Florentina Melnic, Ioana Pleșcău și Nicu Sprincean;
• „Competition, Risk Taking and Financial Stability in Banking – A Literature Survey”, de Bogdan Căpraru, Constantin-Marius Apostoaie, Sabina Andreea Cazan, Nicoleta-Livia Pintilie și Paula Andreea Terinte;
• „Managementul furiei pentru (pre)adolescenți. Program psihoeducativ de grup”, de Cătălin Luca și Gheorghe Pascaru;
• „Germania și neutralitatea României (1914-1916). Studii istorice”, de Claudiu-Lucian Topor;
• „Fitonimie biblică românească”, de Anuța-Rodica Ardelean;
• „Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700-1831)”, de Sorin Grigoruță;
• „Literatura din exil”, de Briscan Zara.
• „Aplicarea kinetoprofilaxiei la femeia însărcinată”, de Papp Enikő Gabriela.
• „100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național”, coordonat de Aurora Ciucă.
• „Politica monetară sub presiunea crizelor financiare”, de Constantin-Marius Apostoaie.
• „Competitivitate regională europeană și dezvoltarea resurselor umane. Fundamente teoretice și bune practici”, de Ana-Maria Bercu și Mihaela Tofan.
• „Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente”, de Petru Caraman, ediție îngrijită de Livia Cotorcea.
• „«Toposforschung (...) im Lichte der U-topie». Literarische Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa”, coordonat de Andrei Corbea-Hoișie și Ion Lihaciu.
• „Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte”, editat de Gabriela Haja.
• „Profesorul nostru, D. Irimia”, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal.
• „Lexicul social-politic român între 1821 și 1848”, de Klaus Bochmann, traducere de Octavian Nicolae.
• „Dinastia Lovineștilor. Lucrările Conferinței naționale „Dinastia Lovineștilor”, Fălticeni, 28-29 aprilie 2017”, coordonat de Lucian Chișu și Sorin Guia.
• „Peisaje ale preistoriei. O privire socioarheologică asupra ameninţărilor faţă de patrimoniu”, de Marius Sidoriuc.
• „Unirea Basarabiei cu România în presa vremii. Un studiu de caz: ziarul „Mişcarea” (Iași, 1917-1918)”, de Ion Agrigoroaiei.
• „Le Beau. Actes du XXXVIe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.)”, coordonat de Petru Bejan și Daniel Schulthess.
• „Retorică și convertire în filosofia antică. Un studiu asupra literaturii protreptice”, de Constantin-Ionuț Mihai.
• „Competență relațională în context școlar”, de Luciana Frumos.
• „Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii”, coordonat de Gabriela Irimescu și Mihaela Rădoi.
• „Educația – provocări și tendințe. Volum dedicat profesorului George Văideanu”, coordonat de Mariana Momanu și Nicoleta Laura Popa.
• „Revolutions. The Archeology of Change”, editat de Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu și Roxana Patraș.
• „Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune practici”, coordonat de Veronica Mocanu.
• „Fundamentele științifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii. Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită”, de Marilena Mironiuc.
• „Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse”, de Andi Mihalache.
• „Idem et Ipse. Centralism și localism în proiectele muzeale din La Belle Époque”, de Andi Mihalache.
• „Incidența structurilor geodemografice asupra capacității motrice generale a elevilor de gimnaziu din Moldova Apuseană”, de Ionuț Onose.
• „Dreptul contractelor. Curs universitar”, de Sandra Grădinaru.
• „Materiale anorganice biocompatibile”, de Nicoleta Cornei, Constantin Vîrlan și Aurel Pui.
• „Antreprenoriat. Înfiinţarea, finanţarea şi managementul noilor afaceri”, de Sorin Gabriel Anton (coord.), Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Liviu-George Maha și Mihaela Onofrei.
• „Spațiul geografic românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, coordonat de Ionel Muntele, Alexandru Ungureanu și Constantin Rusu.
• „Geochimia stării coloidale”, de Traian Gavriloaiei.
• „Să învățăm limba română! Manual pentru studenții străini (A1 – A1+)”, de Iolanda Sterpu.
• „Zoonimie biblică românească”, de Cristina-Mariana Cărăbuș.
• „Povestea unor locuri. Monografia toponimică a comunei Filipești, județul Bacău”, de Elena Isabelle Tamba.
• „Vartolomei Măzăreanu, „Ithica ieropolitica” (Ms. BAR 67). Ediţie de text şi studiu filologico-lingvistic”, de Carmen Livia Tudor.
• „«Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor…». Studii şi articole privitoare la istoria şi viaţa Bisericii”, de Daniel Niță-Danielescu.
• „Fragmente de pe un câmp de luptă: studii în istoria universității”, coordonat de Florea Ioncioaia și Leonidas Rados.
• „Fundaţia universitară „Regele Ferdinand I” din Iaşi. Scurt istoric pe baza documentelor”, de Ioana Gafton.
• „Palatul Fundației «Regele Ferdinand I»”, de Irina Sandu și Lăcrămioara Chihaia.
• „Catalogul manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mănăstirii Sucevița”, de Olimpia Mitric.
• „Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi”, Ed. a II-a, editat de Jil Silberstein.
• „Originile şi formarea unităţii româneşti”, de Gheorghe I. Brătianu, ediția a II-a revăzută și adăugită; traducere de Maria Pavel; ediţie, studiu introductiv, notă asupra ediției, note, comentarii şi indice de Ion Toderaşcu.
• „Cuvinte către români. Zece conferinţe şi prelegeri”, de Gheorghe I. Brătianu, ediția a treia revăzută și adăugită; ediţie, studiu introductiv, note şi indice de Ion Toderaşcu.
• „Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Durostorum/Ostrov – Ferma 4 (secolele I p. Chr. – IV p. Chr.)”, de Sever-Petru Boțan și Dan Elefterescu.
• „Fibulele de la Durostorum – Ostrov / The Brooches from Durostorum – Ostrov”, de George Nuțu și Dan Elefterescu.
• „Iași – capitală de război. Album”, editat de Iana Balan, Cătălin Botoșineanu, Adrian-Bogdan Ceobanu, Vasilica Mîrza, Petronela-Raluca Podovei și Adrian Vițalaru.
• „Consilierea elevilor pentru carieră. Perspective constructiviste”, de Roxana Axinte.
• „A Handbook on Experiential Education. Pedagogical guidelines for teachers and parents”, editat de Gianina-Ana Massari, Florentina-Manuela Miron, Violeta Kamantauskiene, Zeynep Alat, Cristina Mesquita, Marina Tzakosta, Jan Karel Verheij și Tija Zirina.
• „Educația adulților. Identitate și context românesc”, de Magda-Elena Samoilă.
• „Calitate în educație prin responsabilitate socială și etică profesională în activitatea de predare și evaluare”, editat de Corneliu Iațu, Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Ovidiu Gavrilovici și Adriana Prodan.
• „Elogiu elocinței: Cicero, «Catilinarele»”, de Constantin Sălăvăstru.
• „Drumul către sine. Kierkegaard și devenirea în limitele stadiilor existenței”, de Ionuț Bârliba.
• „Socialism şi război. Eseuri, documente, recenzii”, de Friedrich August von Hayek, traducere de Elena Buscă.
• „Existență, responsabilitate, transcendență. Volum omagial Jan Patočka însoțit de «Conferințele de la Louvain. Despre contribuţia Boemiei la idealul ştiinţei moderne», de Jan Patočka”, editat de Iulian Apostolescu și Anca Irina Ionescu.
• „Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908”, de Silvana Rachieru.
• „Valori sociale în comunitățile interconfesionale”, de Nicoleta Ungureanu.
• „Borders, Barriers and Protest Culture”, editat de Ovidiu Gherasim-Proca.
• „Granițe, bariere și cultură protestatară”, editat de Ovidiu Gherasim-Proca.
• „România - de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919)”, de Jean-Noël Grandhomme, traducere de Ionela-Felicia Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin Trifescu.
• „Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici”, de Camelia Crăciun.
• „Managementul organizaţiei. Concepte şi practici”, de Panaite Nica, Andrei Ștefan Neştian, Adriana Prodan, Aurelian Iftimescu, Silviu Tiţă, Irina Manolescu, Daniela Corodeanu Agheorghiesei și Viorica Bedrule-Grigoruţă.
• „Sondajul statistic”, de Vasile-Dănuț Jemna.
• „European Financial Regulation. EUFIRE 2018”, editat de Mihaela Tofan, Irina Bilan și Ana-Maria Bercu.
• „Identități etno-confesionale și reprezentări ale Celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște”, coordonat de Cristina Preutu și George Enache.
• „Pedopeisaje din teatre de război. Ghidul celei de-a XXVIII-a ediţii a simpozionului «Factori şi procese pedogenetice din zona temperată», Iaşi, 21-23 septembrie 2018”, coordonat de Constantin Rusu, Dumitru Bulgariu și Ionuţ Vasiliniuc.
• „Iași – memoria unei capitale. Album”, coordonat de Gheorghe Iacob.