Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

2018 – European Year of Cultural Heritage: Expoziție de carte a Editurii UAIC la Simpozionul Internațional „Valori europene în patrimoniul naţional”, în perioada 7-8 iunie, la Palatul Culturii din Iași

30.05.2018

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va participa cu o expoziție de carte tematică la Simpozionul Internațional „Valori europene în patrimoniul naţional”, în zilele de joi și vineri, 7 – 8 iunie 2018, la Sala Petru Caraman a Palatul Culturii din Iași.
Evenimentul se înscrie în obiectivele programului cultural lansat de Parlamentul European, 2018 – European Year of Cultural Heritage și prevede pe parcursul celor două zile, 7-8 iunie, o serie de comunicări științifice cu participare internațională, precum și un atelier etno-didactic: Cum şi de ce poate fi predat folclorul.
Simpozionul este organizat de Academia Română – Filiala Iași, prin Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, în parteneriat cu Complexul Muzeal Național Moldova – Muzeul Etnografic al Moldovei și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Iași.
Parteneri media: TVR Iași, Radio România Cultural și Radio România Iași.
Simpozionul internațional „Valori europene în patrimoniul naţional” își propune să provoace o dezbatere pertinentă în privința modurilor în care patrimoniile culturale naționale, din interiorul sau din afara Uniunii Europene, pot contribui la configurarea moștenirii europene comune. Participanții sunt invitați să explice dacă și cum anume elementele de patrimoniu național pe care le analizează definesc deopotrivă identitatea etnică și cultura europeană veche și contemporană.
Obiectivul Anului european al patrimoniului cultural este de a încuraja cât mai multe persoane să descopere și să aprecieze patrimoniul cultural al Europei și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Sloganul este Patrimoniul nostru: la confluența dintre trecut și viitor. Anul va fi marcat de o serie de inițiative și evenimente care vor avea loc în toată Europa, pentru a le permite cetățenilor să se implice și să se apropie mai mult de patrimoniul lor cultural. Patrimoniul cultural ne modelează personalitatea și viața de zi cu zi. El face parte integrantă din orașele, peisajele și siturile arheologice ale Europei. Nu îl întâlnim doar în literatură, în artă sau în obiecte, ci și în meșteșugurile pe care le-am moștenit de la străbunii noștri, în poveștile pe care le spunem copiilor noștri, în mâncarea de care ne bucurăm împreună, în filmele pe care le vedem și în care ne recunoaștem, se arată pe pagina web dedicată acestei manifestări culturale.