Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ: De Ziua Bibliei, volumul „Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Studiu istorico-filologic”, de Iosif Camară, va fi prezentat la Suceava

12.11.2020

Vineri, 13 noiembrie 2020, de la ora 12.30, în sala de ședințe a Centrului Eparhial Suceava (str. Iancu Flodor, nr. 2), volumul Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Studiu istorico-filologic, va fi prezentat în avanpremieră de către autor, dr. Iosif Camară, cercetător ştiinţific III la Institutul de Cercetări Interdisciplinare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Evenimentul are loc în cadrul conferinţei cultural-teologice Biblia – cel mai bun răspuns pentru cine vrea să afle rostul vieţii, organizate de Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor cu ocazia Zilei Bibliei.
Lucrarea Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Studiu istorico-filologic oferă o incursiune în istoria rugăciunii Tatăl nostru în limba română, începând cu cea mai veche versiune existentă, păstrată în Evangheliarul slavo-român din 1551-1553, şi încheind cu cele actuale. Sunt analizate detaliat, pornind de la sursele greceşti, slavoneşti şi latineşti, opţiunile textuale ale traducătorilor, prefacerile pe care le-a suferit textul rugăciunii de-a lungul timpului şi procesul prin care Tatăl nostru românesc s-a standardizat în epoca unificării limbii române literare, prin activitatea lui Antim Ivireanul. Lucrarea se încheie cu un corpus de texte care cuprinde peste 200 de versiuni ale rugăciunii din toate epocile scrisului românesc, păstrate în manuscrise şi tipărituri, incluzându-le pe cele care au circulat în Occident ca specimene de limbă începând cu secolul al XVI-lea.
Iosif Camară (n. 1985, Comănești, Bacău) este cercetător la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”). Este coautor al unor volume din seria Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 şi al volumului Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830), publicate la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Organizează, în calitate de secretar, simpozionul Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană, desfăşurat anual la Iaşi, şi este coeditor al mai multor numere recente ale revistei Receptarea Sfintei Scripturi, între filologie, hermeneutică şi traductologie, publicație care reunește lucrările prezentate în cadrul simpozionului sus-menționat.