Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Cărțile editurii în recenzii și alte articole de presă recente (XVIII)

05.03.2018

Observator Cultural: Volum temeinic alcătuit, cu o bibliografie extinsă pe multe pagini, util instrument de lucru pentru cadrele didactice și studenții de la Litere, dar și un bun îndreptar pentru traducătorii din linia întîi. Mai ales pentru cei care scotocesc prin „cioroboaiele trecutului“, cum sînt, mai ales, clasiciștii. Idee finală: „Traducători din toate țările, uniți-vă!“
Cristina Manole, în articolul Autoarele, la rampă! despre volumul Despre etica traducerii. Exerciții practice, de Magda Jeanrenaud, din revista Observator Cultural, nr. 912 din 1.03.2018

Bookhub: Cu atât mai mult se poate observa în peisajul istoriografic autohton o lipsă generalizată de scrieri profunde și originale asupra vastului subiect al relațiilor internaționale, cu tot ceea ce presupune acesta. Până de curând, cel puțin, cu excepțiile de riogoare, nu au existat specialiști sau cercetători competenți, a căror bază teoretică să fie solidă și care să ne ofere lucrări incitante, analiza lucide sau interpretări inedite asupra diverselor evenimente majore din istoria relațiilor internaționale. Au fost privilegiate, pe de o parte, preluarea necritică a unor analize scrise de istorici străini sau scrierea unor istorii în care accentul a căzut exclusiv pe rolul și statutul României, pe de altă parte. Pornind de la aceste premise, merită remarcată ca pe un eveniment istoriografic apariția lucrării lui Lucian Leuștean. „O istorie internațională a Europei în secolul XX” – vol. 1 (1919-1945), publicată la Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2015.
Bogdan Caranfilof, în recenzia dedicată volumului O istorie internaţională a Europei în secolul XX, vol. I (1919-1945), de Lucian Leuştean, pe portalul cultural bookhub.ro

Evenimentul Zilei: A fost o carte singură, o carte orfană. Bună de copiat în teze mărețe de doctorat, în lucrări academice groase și bolnave de câte cuvinte au fost băgate cu de-a sila în ele. Editura Universității Al. I. Cuza din Iași a reeditat-o în 2014-2016[…].
Doina Ruști, în articolul Idiocrație: Cărțile ostracizate (II). Povestea interzisă a „Originii românilor”, referitor la volumele I și II din Originea românilor, de Alexandru Philippide (ediție de Roxana Vieru), în Evenimentul Zilei din 8 februarie 2018

Contemporanul: Şi, cu adevărat, cum se vede din corespondenţa pe care o comentăm, pentru omul de ştiinţă ieşean [Petru Caraman – n.n.] munca nu a fost un refugiu. Alături de adevăr, dreptate şi sinceritate, aceasta a fost o adevărată religie.
Livia Cotorcea, în articolul O religie a vieţii, referitor la volumele I și II din Corespondența lui Petru Caraman (ediție îngrijită de Ion H. Ciubotaru şi Remus Zăstroiu, cu introducere și notă asupra ediției de Ion H. Ciubotaru), în revista Contemporanul din 17 decembrie 2017.

Cronica Veche: …îți voi vorbi despre cartea Restituiri din domeniul slavisticii, construită cu mult sârg și infinită pasiune de doamna Livia Cotorcea, prin asamblarea unei mase importante de texte rămase de la Petru Caraman, pus în valoare până acum mai ales prin lucrările din domeniul etnografiei, datorită lui Ion H. Ciubotariu. O muncă titanică (fără nici un fel de exagerări), în urma căreia a rezultat un volum de 755 de pagini, conceput ca instrument de lucru pentru virtualii slaviști din următoarele generații, dar și pentru româniștii care nu cred că doar de la Râm se trage cultura românească sau că limba tracilor este mama limba tuturor limbilor vertebrate.
Gabriel Mardare, în articolul La umbra mâinii gînditoare sau despre patosul restituirii (p. 9 în pdf), referitor la volumul Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente , de Petru Caraman (notă asupra ediției, note și prefață de Livia Cotorcea. Ediție îngrijită de Livia Cotorcea.), în revista Cronica Veche, nr. 2 (85)/februarie 2018.

Vox Romanica: Œuvre qui comble une lacune importante dans la linguistique roumaine, elle peut aussi constituer une base de départ pour les autres langues romanes qui sont moins dotées de ce genre d’outils. Elle ouvre aussi des pistes importantes aux chercheurs roumains et étrangers invitant à l’avenir – pourquoi pas – à entreprendre des analyses comparables d’autres champs sémantiques.
Cristina Ungureanu, în recenzia (p. 357 în pdf), volumului Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (știinţific versus popular) , editat de Cristina Florescu, în revista Vox Romanica, nr. 76 (2017), revistă de studii de romanistică publicată la Tübingen.

Psihologia socială: Cartea se adresează atât publicului larg interesat să şi asigure un echilibru minim între partea profesională şi cea familială, cât şi psihologilor, terapeuţilor de cuplu şi de familie, specialiştilor din domeniul resurselor umane, cercetătorilor preocupaţi de acest aspect şi, nu în ultimul rând, studenţilor de la psihologie interesaţi de investigarea relaţiilor existente între performanţa în muncă şi satisfacţia maritală.
Teodora Maidaniuc Chirilă, în recenzia (p. 147), volumului Performanţa în muncă şi satisfacţia maritală. Conflict, facilitare sau haos?, de Oana Dănilă, în revista Psihologia socială, nr. 40 (II)/2017, Polirom.

Psihologia socială: Autorul îşi argumentează discursul prezentând date recente ale cercetării ştiinţifice, descriind tendinţe ale contextului muncii la nivel internaţional, legi şi norme care reglementează activitatea psihologică, satisfăcându se interesele interdisciplinare ale practicienilor pasionaţi de managementul resurselor umane. Informaţiile prezentate sunt întărite de proceduri de corectare sau îmbunătăţire a situaţiilor regăsite în practică, precum şi de sugestii vizând posibile strategii de optimizare a unor proceduri sau practici organizaţionale.
Veronica Balan, în recenzia (p. 151) volumului Psihologia gestiunii resurselor umane, de Ticu Constantin, în revista Psihologia socială, nr. 40 (II)/2017, Polirom.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: Not only does sociologist Dumitru Stan describe the current and pressing problems of society, but he also highlights, in a realistic manner, effective ways to remedy them, which makes the book a valuable source of ideas for the prevention and control of such problems.
Carmen PALAGHIA, în recenzia volumului Maladii ale socialului. Teorii explicative, cercetări şi remedii posibile, de Dumitru Stan, în revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Sociologie şi Asistenţă Socială , tom X/2/2017, p. 133.

Blogul unei cititoare de cursă lungă: Semnale editoriale pentru volumele:
- Către originile limbajului. O istorie naturală a vorbirii, de Jean–Louis Dessalles;
- Studii de stilistică şi poetică, de Dumitru Irimia;
- Introducere în geografia umană , de Antoine Bailly, Hubert Béguin, Renato Scariati;
- Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentinţe, volumul I (1799-1804), ed. Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu;
- Negativul cotidianului, de Cristina Gavriluță;
- Despre etica traducerii. Exerciții practice, de Magda Jeanrenaud;
- Educaţia valorilor, din Antichitate până în prezent, coord. Emanuela Ilie, Claudia Tărnăuceanu;
- Peisaje ale preistoriei. O privire socioarheologică asupra ameninţărilor faţă de patrimoniu, de Marius Sidoriuc.
Laura Câlțea, pe Blogul unei cititoare de cursă lungă.

Infinit TV: Emisiunea Plus de Sănătate din 1 martie 2018, cu Florina Vîrnă și Veronica Mocanu, dedicată apariției volumului Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune practici, coordonată de Veronica Mocanu

• Alte dosare de presă pot fi consultate începând de aici.