Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Cărțile editurii în recenzii și alte articole de presă (XXIX)

09.09.2020

RADIO ROMÂNIA / RADOR: Carmen Ionescu și Mihaela Bîlbîie semnalează în Buletinul editorial nr. 62 pe luna august 2020 al agenției de presă RADOR volumul În așteptarea reformelor. Viaţa agrară a Basarabiei în primele decenii ale stăpânirii imperiale ruse, de Valeriu Mutruc, aflat în pregătire în colecția Historica.

BZI.RO: Noul director al Editurii UAIC, prof. univ. dr. Constantin Dram are misiunea de a crește activitatea editorială și vizibilitatea acesteia. „Prof. univ. dr. Constantin Dram are o bogată experiență managerială în coordonarea editurii Junimea. Această stare de fapt a făcut să existe convingerea că, pe această bază, să poată fi îmbunătățită și activitatea Editurii UAIC. Ne dorim să creștem activitatea editorială și vizibilitatea acesteia. Vom continua să publicăm lucrările membrilor comunității academice de la Universitatea din Iași și să modernizăm baza materială a Editurii UAIC. De asemenea, Editura trebuie să aibă vizibilitate mare pe plan național și internațional și să obțină, ca până acum, premii valoroase”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul de la Universitatea Cuza.
Valentin Huțanu, în articolul introductiv al emisiunii BZI LIVE din 11 august 2020, în care a fost invitat noul director al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Constantin Dram.

RADIO ROMÂNIA / RADOR: Carmen Ionescu și Mihaela Bîlbîie semnalează în Buletinul editorial nr. 61 pe luna iulie 2020 al agenției de presă RADOR volumul Ipostaze ale vieții: Traian Bratu în scrisori și documente, editat de Cristina Spinei.

ALLGEMEINE DEUTSCHE ZEITUNG FÜR RUMÄNIEN: Die jüngst in deutscher Übersetzung erschienene Untersuchung „Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859-1939)“ des Historikers Gheorghe Iacob stellt diese für die Geschichte und Entwicklung des Landes so entscheidende Phase in einer konzisen wie objektiv-sachlichen Weise dar, wobei die Entwicklung vor und nach der „Großen Vereinigung“ von 1918 methodisch sauber unterschieden werden.
Jürgen Henkel, în recenzia volumului Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859-1939), de Gheorghe Iacob. Cartea, apărută în anul 2018 la editura New Academic Press din Viena, reprezintă traducerea în limba germană de Larissa Schippel a volumului România în epoca modernizării (l859-l939), apărut în colecția Historica la Editura UAIC. Recenzia a fost publicată sub titlul Wie Rumänien die politische Bühne Europas betrat, în Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, pe 30 aprilie 2020.

PHILOLOGICA JASSYENSIA: În dinamica actuală a lucrărilor de terminologie, volumul Formarea terminologiei economice în limba română se remarcă prin soliditatea argumentării și documentării, prin caracterul de actualitate a domeniului vizat și prin interpretarea datelor de limbă din mai multe unghiuri – lingvistic, cognitiv și pragmatic. Autoarea, Teodora Ghivirigă, își propune să identifice, să analizeze și să interpreteze profilul specific formării terminologiei economice în limba română atât din perspectivă istorică, cât și prin studiul calitativ și cantitativ al unui corpus format din texte de specialitate de diferite tipuri.
Rodica Albu, în recenzia volumului Formarea terminologiei economice în limba română, de Teodora Ghivirigă, din revista Philologica Jassyensia, nr. 1 (31)/2020, p. 347.

PHILOLOGICA JASSYENSIA: Lucrarea GIS (Geographic Information Systems), fotogrametrie și geofizică în arheologie. Investigații non-invazive în așezări Cucuteni din România își propune, după cum menționează și autorul în Nota preliminară ( p. 13-16), să creioneze un model de cercetare non-invazivă și să revizuiască setul de date existent în literatura de specialitate, cu privire la dinamica grupurilor cucuteniene în diverse condiții de mediu, organizarea internă, elementele de fortificare, delimitare sau ritualice și existența locuirilor exterioare, formulând totodată noi ipoteze. Acest lucru a putut fi realizat, în primul rând, datorită utilizării tehnicilor și metodelor provenite din domeniul pluridisciplinar.
Casandra Brașoveanu, în recenzia volumului GIS (Geographic Information System), fotogrametrie și geofizică în arheologie Investigații non-invazive în așezări Cucuteni din România, de Andrei Asăndulesei, publicată în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Istorie, serie nouă, nr. LXV (2019), p. 653.

HISTORIA: Filologul biblic Eugen Munteanu în Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române), numește Biblia de la București drept „actul fondator al tradiţiei biblice româneşti”. O ediție jubiliară a ediției din 1688 a fost realizată la trei secole de la apariția ei (1988), sub coordonarea profesorului I.C. Chițimia: „copertată în carton (roșu sau negru), ștanțat cu chenare florale caracteristice, bogat aurite, cucerește…” (conform Stelei Toma).[…] În același an jubiliar – 1988 – a fost inițiat proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 (MLD), în care, sub coordonarea profesorului Paul Miron de la Universitatea din Freiburg, cu colaborarea profesorilor Alexandru Andriescu şi Vasile Arvinte de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1988-2009), apoi sub conducerea profesorului Eugen Munteanu (2009-2015) și cu colaborarea unui colectiv de autori au fost editate 25 de volume reprezentând o ediție critică a textului Bibliei lui Șerban Cantacuzino (1688).
Fănel Șuteu, despre proiectul Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, în articolul BIBLIA DE LA BUCUREȘTI 330 (1688-2018): prima traducere integrală a Scripturilor în limba română din revista Historia.

ALLGEMEINE DEUTSCHE ZEITUNG FÜR RUMÄNIEN: Das Buch von Gheorghe Iacob „Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859 - 1939)” erschien 2014 im Universitätsverlag in Jassy/Iași auf Rumänisch und liegt in einer guten Übersetzung von Larissa Schippel vor. Bisher gab es keine neuere Analyse zu diesem wichtigen Thema. Der Autor setzt sich das Ziel, die Modernisierung Rumäniens im Vergleich zu anderen osteuropäischen Staaten darzustellen. Die meisten seiner zehn Kapitel behandeln die Entwicklung nach 1918, weil die Industrialisierung vor allem in diesen Zeitabschnitt fällt. In der Zwischenkriegszeit beschleunigte sich der Prozess der Modernisierung durch die Vereinigung Altrumäniens mit industriellen Zentren in Siebenbürgen. Nach einem knappen Überblick zum aktuellen Forschungsstand, geht der Autor auf die rumänischen Debatten um die Ziele und Wege der Modernisierung seit Mitte des 19.
Mariana Hausleitner, în recenzia volumului Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859-1939), de Gheorghe Iacob. Cartea, apărută în anul 2018 la editura New Academic Press din Viena, reprezintă traducerea în limba germană de Larissa Schippel a volumului România în epoca modernizării (l859-l939), apărut în colecția Historica la Editura UAIC. Recenzia a fost publicată sub titlul Rumänien im Vergleich zu anderen osteuropäischen Ländern, în Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, pe 11 noiembrie 2018.

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSWISSENSCHAFT: Recenzie de Mariana Hausleitner la volumul Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859-1939), de Gheorghe Iacob. Cartea, apărută în anul 2018 la editura New Academic Press din Viena, reprezintă traducerea în limba germană de Larissa Schippel a volumului România în epoca modernizării (l859-l939), apărut în colecția Historica la Editura UAIC. Recenzia a fost publicată în numărul 9/2018 al revistei berlineze Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.

INFORMATIONSMITTEL FÜR BIBLIOTHEKEN (IFB): Der daraufhin einsetzende Modernisierungsschub verstärkt sich 1859 nach der Vereinigung der beiden Donaufürstentümer und dank der schwindenden Abhängigkeit Rumäniens von derhohen Pforte. Welche Erfolge, aber auch Probleme sich dabei abzeichnen, untersucht der Historiker Gheorghe Iacob von der Al. I. Cuza Universität Iaşi in seiner nun in deutscher Übersetzung vorliegenden Arbeit. Für die herausragende Qualität dieser Arbeit spricht übrigens auch, daß sie mit dem renommierten Nicolae-Bălcescu-Preis für Geschichtswissenschaften und Archäologie der Rumänischen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 2013 ausgezeichnet wurde, der dem Autor dann im Dezember 2015 feierlich überreicht wurde. Nach den allgemeinen, einführenden Bemerkungen über die Forschungslage zur Modernisierung Rumäniens von 1800 bis 1939 in den rumänischen Sozialwissenschaften beginnt Iacob seine insgesamt zehn Kapitel umfassende Darstellung. Der zeitliche Bezug auf 1859 reflektiert den Umstand, daß man natürlich erst nach der Vereinigung der Donaufürstentümer und der Gründung des rumänischen Staates, von einer institutionellen Modernisierung des Landes sprechen kann.
Klaus Steinke, în recenzia volumului Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859-1939), de Gheorghe Iacob. Cartea, apărută în anul 2018 la editura New Academic Press din Viena, reprezintă traducerea în limba germană de Larissa Schippel a volumului România în epoca modernizării (l859-l939), apărut în colecția Historica la Editura UAIC. Recenzia a fost publicată în Informationsmittel für Bibliotheken (IFB), în nr. 4/2018.

DER STANDARD: 2007 trat Rumänien der Europäischen Union bei. Was ist seither weitergegangen? Viel, aber auch vieles nicht. Etwa sei Rumänien nach wie vor nicht auf der mentalen Landkarte Europa verzeichnet, vernahm man bei Gesprächen auf der am Sonntag zu Ende gegangenen Leipziger Buchmesse wiederholt. Dabei sei es früher in Europa prominenter vertreten gewesen. Jahrhundertelang war die Region etwa für Durchreisende nach Konstantinopel wichtig. Komplementäre Produkte ihrerseits begünstigten wirtschaftliche Beziehungen des Landes mit Mitteleuropa: Rumänien lieferte agrarische, Deutschland handwerkliche Erzeugnisse, erklärte Gheorghe Iakob. Der Historiker hat gerade bei New Academic Press die historische Betrachtung Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859–1939) veröffentlicht. Auch Österreich-Ungarn sei wichtiger Handelspartner gewesen.
Michael Wurmitzer, în articolul Abschluss der Leipziger Buchmesse: Nicht die Rumänen vom Dienst, pe marginea tematicii volumului Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859-1939), de Gheorghe Iacob. Cartea, apărută în anul 2018 la editura New Academic Press din Viena, reprezintă traducerea în limba germană de Larissa Schippel a volumului România în epoca modernizării (l859-l939), apărut în colecția Historica la Editura UAIC. Articolul a fost publicată în ziarul vienez Der Standard, în numărul din 18 martie 2018.

• Alte dosare de presă pot fi consultate începând de aici.