Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Cărțile editurii în recenzii și alte articole de presă (XXV)

01.07.2019

VIVA FM: Colegul nostru, Călin-Horia Bârleanu, îşi lansează şi la Suceava noua sa carte, “Strigătul lui Benjy” (Contribuţii asupra tipologiei idiotului în literatură). Evenimentul va avea loc vineri, 31 mai, de la ora 17, în Sala de Artă “Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei “I. G. Sbiera”. Lansarea volumul va fi moderată de directorul Bibliotecii Bucovinei, dr. Gabriel Cărăbuş, şi îi are ca invitaţi pe Alina Ciupercovici – psiholog, Cristian Balan – artist plastic şi Ozana Ciobanu – scriitoare.
Știre referitoare la lansarea volumului Strigătul lui Benjy. Contribuții asupra tipologiei idiotului în literatură, de Călin-Horia Bârleanu, la postul de radio VIVA FM, în data de 29 mai 2019.

REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE: En definitiva, consideramos el presente volumen, acompañado de su correspon¬diente versión electrónica en CD, una obra imprescindible no solo para lingüistas y meteorólogos rumanos, sino para cualquier romanista interesado en la investigación interdisciplinar y transversal del léxico, tanto científico como popular, relacionado con los fenómenos meteorológicos. Terminologia meteorologică românească a fenomene¬lor atmosferice (ştiinţific versus popular), además de llenar un vacío en la lingüística rumana, y romance en general, debería convertirse en un modelo para otras realidades europeas que no cuenten con trabajos de este tipo, por cuanto su ejemplo y metodología pueden resultar muy útiles para llevar a cabo estudios similares en otras lenguas y cam¬pos semánticos.
Joan Fontana i Tous, în recenzia dedicată volumului Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (știinţific versus popular), editat de Cristina Florescu. Recenzia a apărut în tom 83, nr. 329-330 (ianuarie-iunie 2019, p. 196) al Revue de Linguistique Romane, una din cele mai prestigioase reviste de lingvistică și filologie romanică din lume, care apare la Strasbourg (Franța).

DIACRONIA: Datorită materialului inedit conținut , a bogăției de informații, a seriozității cercetării, putem considera că această monografie toponimică reprezintă un aport seminificativ la cunoașterea toponimiei comunei Filipești (așadar a unor aspecte care caracterizeză toponimia românească, în general), dar și a istoriei locurilor și locuitorilor zonei cercetate de autoare. Demersul este lăudabil și este de dorit să fie făcut cu aceeași seriozitate și de alți cercetători.
Daniela Butnaru, în recenzia volumului Povestea unor locuri. Monografia toponimică a comunei Filipești, județul Bacău, de Elena Isabelle Tamba, recenzie publicată în revista Diacronia, nr. 9, 7 mai 2019.

DIACRONIA: Punând în act numeroase cunoștințe de filologie, de lingvistică diacronică și sincronică, și de istorie culturală, cei doi autori ai ediției critice a Gramaticii germano-române a lui Ioan Piuariu-Molnar au sublimat întreaga lor trudă sub forma lămurită a unei opere editoriale care constituie un bun științific și cultural câștigat, în măsură să servească drept pildă și învățătură
Francisc Gafton și Adina Chirilă, în recenzia din revista Diacronia, nr. 9, 7 mai 2019, despre ediția în două volume Deutsch-Walachische Sprachlehre. Gramatică germano-română. Viena, 1788, de Ioan Piuariu-Molnar, ediție critică, studiu introductiv, traducere și note de Ana-Maria Minuț şi Ion Lihaciu.

BUNĂ ZIUA, IAȘI!: 80 de carti publicate la Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi au fost premiate la cea de a XI-a editie a Salonul de carte tehnico-stiintifica, artistica si literara asociat Expozitiei Europene a Creativitatii si Inovarii EUROINVENT 2019. Evenimentul s-a desfasurat in perioada 16-18 mai, la Palatul Culturii din Iasi, sub Inaltul Patronaj al Ministerului Cercetarii si Inovarii, cu sprijinul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, al Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” si al Universitatii de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din Iasi.
Știre de pe bzi.ro (22 mai 2019), despre palmaresul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la EUROINVENT 2019.

BUNA ZIUA, IAȘI!: Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iași invită publicul mâine, marți, 9 aprilie 2019, de la ora 17:00, la Librăria "Orest Tafrali" (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Corp A, parter), la lansarea volumului "Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici", de Camelia Crăciun.
Valentin Huțanu, în știrea referitoare la lansarea volumului Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici, de Camelia Crăciun, de pe bzi.ro (8 aprilie 2019).

ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI: Fără îndoială, Albumul se adresează unui public larg, ceea ce îl transformă într-un produs cultural supus eventualelor critici de formă şi conţinut. Peste toate, considerăm că explicaţiile nu sunt îngreunate de informaţii care, eventual, i-ar putea plictisi pe cei pasionaţi de trecut, dar care nu sunt specializaţi în domeniu. În aceeaşi măsură, riscurile pe care le presupune un plan încărcat fac ca un album să pice fie în extrema excesului de informaţii transmise prin text, fie în cea a unui demers construit din imagini fără un suportexplicativ. În consecinţă, credem că rodul muncii istoricilor ieşeni şi basarabeni poate sta atât în mâinile elevilor, studenţilor, profesorilor cât şi a specialiştilor în interpretarea trecutului.
Marian-Ionuţ Hariuc, în recenzia volumului Iași – capitală de război. Album, editat de Iana Balan, Cătălin Botoșineanu, Adrian-Bogdan Ceobanu, Vasilica Mîrza, Petronela-Raluca Podovei și Adrian Vițalaru, publicată în Analele Ştiinţifice Ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă) Istorie Tom LXIV / 2018 Număr Special / Special Issue, Marea Unire a Românilor (1918) – Istorie și Actualitate, The Great Union of The Romanians (1918) – History And Actuality (p. 703).

REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE: Cristinel Munteanu, uno de los más importantes lingüistas coserianos de Rumanía, ha seleccionado un texto importante de Coseriu y Geckeler para traducirlo del inglés al rumano en este libro. Esta edición es imprescindible y ejercerá seguramente una influencia decisiva en el conjunto de la literatura coseriana producida en Rumanía; contribuye así a un nuevo rumbo de las obras coserianas en el primer país del gran lingüista rumano.
Cristina Bleorţu, în recenzia volumului Orientări în semantica structurală, de Eugeniu Coseriu și Horst Geckeler, traducere din limba engleză, notă preliminară, comentarii şi postfaţă de Cristinel Munteanu, recenzie apărută în Revue roumaine de linguistique, 2018 (LXIII), nr. 4, p. 422, revistă editată de Institutul de Lingvistică „Iordu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române.

CAIETE DE ANTROPOLOGIE ISTORICĂ: Chiar dacă acoperă o arie cronologică destul de întinsă, este în primul rând meritul celor doi coordonatori, cercetătorii ieșeni Cătălina Mihalache și Leonidas Rados că au reușit să strângă laolaltă studioși care abordează subiecte ce se încadrează tematicii generale. Mai mult, decât atât, ele se completează ca un puzzle istoriografi c oferindu-ne un exemplu de abordare și cercetare în domeniul istoriei. Educația publică în spațiul românesc este un subiect care, nu numai că nu i s-a acordat atenția deosebită de către istorici, dar are multe lipsuri și în zilele noastre, ceea ce face util acest volum și legiuitorilor contemporani. Pentru că, așa cum se poate concluziona după parcurgerea tuturor studiilor, elitele României moderne, cei care au contribuit în mod esențial la dezvoltarea societății în secolul XIX și, mai ales, în primele decenii ale celui următor, sunt produsul sistemului de învățământ analizat în aceste pagini, cu toate lipsurile și „condiționările” sale.
Gheorghe Negustor, în recenzia, volumului Educația publică și condiționările sale (secolele XIX-XX), coordonat de Cătălina Mihalache și Leonidas Rados, recenzie publicată în revista Caiete de Antropologie Istorică, anul XIV, nr. 1-2 (26-27) Ianuarie–Decembrie 2015, p. 325.

CAIETE DE ANTROPOLOGIE ISTORICĂ: Volumul, pe care îl prezentăm aici, se remarcă nu numai prin bogăția informației și analizele pătrunzătoare de care avem parte, însă, medalioanele de la sfârșitul primului capitol, Indexul de la fi nalul cărții și bibliografia impresionată oferă celor interesați un deosebit de util instrumentar care poate ușura munca cercetătorilor.
Gheorghe Negustor, în recenzia, volumului Presă şi naţiune. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania (1859-1865) reflectată în presa românească a vremii, de Mircea-Cristian Ghenghea, recenzie publicată în revista Caiete de Antropologie Istorică, Anul XIV, nr. 1-2 (26-27) Ianuarie–Decembrie 2015, p. 314.

• Alte dosare de presă pot fi consultate începând de aici.