Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Două premii importante obținute de cărțile Editurii UAIC la Zilele Recoltei Editoriale 2020

14.09.2020

Sâmbătă, 12 septembrie 2020, a avut loc festivitatea de premiere a Zilelor Recoltei Editoriale (ediția a VIII-a, 10-12 septembrie, Parcul Copou, Iași), târg de carte organizat de Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” și susținut de Primăria Municipiului Iași, care s-a constituit într-un bun prilej de a semnala cele mai importante apariții editoriale ale anului 2020.
În cadrul decernării premiilor acestei ediții, cărțile Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au primit două importante distincții: Premiul RESTITUTIO, pentru volumul Arhitectura țărănească din Moldova. Tipologie și corpus de documente, de Adina Hulubaș, și Diploma Zilelor Recoltei Editoriale 2020, pentru volumul Istoria românilor din Dacia Traiană. Epoca fanarioților, de A. D. Xenopol, vol. V: Istoria modernă (partea a II-a), o ediție îngrijită de Ștefan Lemny și Alexandru Istrate pe baza manuscrisului de la Arad, cu note și comentarii de Ștefan Lemny cu colaborarea lui Ovidiu Olar și Alexandru Istrate și postfață de Ștefan Lemny.
Premiile au fost înmânate de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, împreună cu directorul Casei de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”, Adi Cristi.

Arhitectura țărănească din Moldova. Tipologie și corpus de documente, de Adina Hulubaș, continuă valorificarea documentelor inedite din Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei, care a fost fondată în anul 1970 de profesorul Ion H. Ciubotaru. În plus, este primul volum care pune în circulație circa 500 de fotografii inedite, înregistrate în această bază de date. Informațiile sunt sistematizate tematic și interpretate în context internațional.
Adina Hulubaș (n. 1978, Suceava), autorul volumului premiat, este cercetător științific la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi. Doctor în filologie din anul 2008, cu lucrarea Trasee inițiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice. Volumul intitulat Obiceiuri de naştere din Moldova: tipologie şi corpus de texte a fost distins cu Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pentru anul 2012. Membru UNESCO Global Network of Facilitators din anul 2017.

Istoria românilor din Dacia Traiană. Epoca fanarioților este un volum esențial din remarcabila sinteză a istoriografiei naționale concepută de A. D. Xenopol. Parte a unui proiect al unei noi ediții începută de acad. Alexandru Zub în anii `80 ai secolului trecut, nu doar spre aducerea aminte a istoricului A. D. Xenopol, ci mai ales pentru valoarea scriiturii sale, Istoria românilor din Dacia Traiană. Epoca fanarioților reprezintă cu siguranță una dintre piesele de bază ale aparițiilor editoriale românești din anul 2020, cel puțin din domeniul istoriei.
Ștefan Lemny (n. 1952, Beia, Brașov), unul din editorii acestui volum, este responsabilul colecțiilor de istorie la Biblioteca Națională a Franței. A fost cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi. Autor al mai multor studii și cărți despre istoria secolului al XVIII-lea, printre care: Sensibilitate și istorie în secolul XVIII românesc, Editura Polirom, Iași, 2017; Les Cantemir. L’aventure européenne, d’une famille princière au XVIIIe siècle, Editions Complexe, Paris, 2009; Cantemireștii. Aventura europeană a unei familii princiare în secolul XVIII, Editura Polirom, Iași, 2010; 2013; Pagini de istorie culturală, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2012; Emmanuel Le Roy Ladurie: une vie face à l’histoire, Paris, Hermann, 2018.
Alexandru Istrate (n. 1977, Iași), celălalt editor al volumului, este cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi. Autor al lucrării De la gustul pentru trecut la cercetarea istoriei: vestigii, călătorii şi colecţionari în România celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015 (volum pentru care a primit Premiul „A. D. Xenopol” al Academiei Române și Premiul pentru Debut al Ziarului de Iasi), a coordonat și volumele Romantism şi modernitate. Atitudini, reevaluări, polemici, împreună cu Andi Mihalache, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009; Diplomați, societate și mondenități. Sfârșit de „Belle Époque” în lumea românească, împreună cu Claudiu-Lucian Topor și Daniel Cain, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015; Through the Dimplomats’ Eyes: Romanian Social Life in the Late 19th and Early 20thCentury, Claudiu-Lucian Topor, Daniel Cain, Alexandru Istrate eds. Parthenon Verlag Kaiserslautern und Mehlingen, 2016.

Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a participat la Zilele Recoltei Editoriale 2020 cu o expoziție care a reunit noutăți din domeniul cărții academice, atât pentru uzul publicului universitar, cât și destinate publicului larg. Pe lângă acestea, au fost expuse și o selecție de aproximativ 100 de titluri de carte ale Editurii UAIC din anii anteriori.