Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

EUROINVENT 2017: Șase medalii și două diplome de excelență pentru lucrări publicate de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

29.05.2017

Opt cărți publicate la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au fost premiate la cea de a IX-a ediție a Salonului de carte și manifestări artistice asociat Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT 2017 (25 – 27 mai 2016, Iași).
În acest sens, juriul salonului de carte a recunoscut excelența academică a lucrărilor nominalizate, decernând următoarele premii:

Medalii de Aur:

Evoluția biostratigrafică a palinomorfelor din Precambrian și Predevonian cu aplicații la metamorfitele din Carpații Orientali și la unele formațiuni sedimentare din România, vol. I, de Leonard Olaru, care prezintă succesiv apariția şi evoluția microorganismelor fosile din Precambrian și Predevonian de pe tot globul, cu aplicații la formațiunile metamorfice din Carpații Orientali și din formațiunile sedimentare de platformă (Platforma Est-Europeană, ce se continuă în țara noastră cu Platforma Moldovenească);
Tratat de metodologie a cercetării în psihologie, de Aurel Stan, o sinteză a principalelor metode practicate în psihologia contemporană. Cartea nu se bazează doar pe investigaţie bibliografică, ci este completată cu o serie de concluzii dobândite în peste 25 de ani de practică profesională în laboratoare de psihologie;
Aerosolii salini în dezvoltarea copiilor, de Ion Sandu, Maria Canache, Andrei Victor Sandu și Viorica Vasilache, care cuprinde atât o sinteză a studiilor privind obţinerea/generarea, caracterizarea chimică, fizico-structurală şi dinamica nanoparticolelor de aerosoli salini din halocamere (naturale şi artificiale), cât şi rezultatele cercetărilor realizate în ultimii ani de autori.

Medalii de Argint:

Idee şi expresie. Călătorie în lumea formulelor filosofice, de Constantin Sălăvăstru, o lucrare care ia în atenţie un tip de secvenţă discursivă din diversitatea de forme ce alcătuiesc discursul filosofic: formula filosofică;
Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In honorem profesor Vasile Miftode, coordonat de Cristina Gavriluţă, volum dedicat profesorului Vasile Miftode cu ocazia împlinirii a 80 de ani. În cuprinsul său se află studii de sociologie, dar și o serie de reflecții și gânduri alese din mediul academic;

Medalie de Bronz a primit volumul Considerații asupra percepției durerii, de Bogdan-Alexandru Hagiu, al cărei mesaj este acela că, pentru obținerea unei vieți lungi și sănătoase, omul, pe lângă căutarea diverselor terapii anti-aging, trebuie să se ferească de a provoca dureri fizice și emoționale semenilor săi, pentru a nu suferi la rândul lui.

Diplome de Excelență:

Oratorie politică românească (1847-1899), vol. I, II și III , editate de Roxana Patraș și Livia Iacob (vol. III, coeditor), o antologie care îşi propune să ofere cititorului zilelor noastre lectura unui grupaj consistent de discursuri politice celebre, rostite de personalităţi emblematice, de la Dimitrie Brătianu (generaţia 1848) până la Take Ionescu (generaţia 1890);
• albumul Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi, editat de Jil Silberstein în limbile română, franceză și engleză, care reunește vechi cărți poștale - peste 350 de documente, dintre care unele sunt rarisime, chiar unice.

Cea de-a IX-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT a avut loc la Palatul Culturii din Iași, între 19 și 21 mai 2016, în organizarea Forumului Inventatorilor Români, a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, a Universității „Alexandru Ioan Cuza”din Iași și a Europe Direct Iași, sub egida IFIA – International Federation of Inventors’ Associations și a WIIPA – World Invention Intellectual Property Associations.