Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

INTERNATIONAL SUMMER LAW SCHOOL, Târgu Mureș: Lansarea volumului Euronomosofia. Periplu filosofic prin dreptul european. Lecțiuni, de Valerius M. Ciucă

22.09.2020

Luni, 21 septembrie 2020, începând cu ora 13.00, a avut loc la Târgu Mureș lansarea volumului Euronomosofia. Periplu filosofic prin dreptul european. Lecțiuni, de Valerius M. Ciucă. Cartea a apărut anul trecut în colecția Sophia la Editura UAIC.
Evenimentul, realizat cu sprijinul Hodoș Business Recovery, a avut loc la Teatrul de Vară din Târgu Mureș în cadrul celei de-a XIII-a ediții a simpozionului International Summer Law School (20-25 septembrie 2020, Târgu Mureș). Autorul volumului lansat, prof. univ. dr. Valerius M. Ciucă, invitat al organizatorilor simpozionului amintit, a prezentat cu această ocazie cartea domniei sale.
În volumul Euronomosofia. Periplu filosofic prin dreptul european. Lecțiuni, cu o prefaţă de acad. Wilhelm Dancă și o postafață de acad. Alexandru Zub, Valerius M. Ciucă tratează despre o „Europă” juridică și judiciară, profilată ca atare mai ales după pronunțarea, la 5 februarie 1963, a deciziei C.J.C.E. în cauza Van Gend en Loos (affaire 26/62), prin care i se recunoaște Tratatului institutiv de la Roma un caracter original, iar dreptului european emergent un aferent caracter sui-generis, răspunzând nevoii de creare a unei ordini juridice proprii, un nou „patrimoniu juridic” izvoditor de drepturi „europene”. Altfel spus, cartea tratează despre un cosmos interior ce îi uneşte pe europeni, pe cetăţenii acestei cuprinzătoare noi „cetăţi” comune (Uniunea Europeană); despre o fabuloasă Europă juridică (rațiunea, buna rațiune elogiată de Seneca). Şi aceasta, precum într-o lecție fără sfârşit, probă a organicităţii ei (în sensul clamat de Savigny şi de şcoala hermeneutică pe care şi autorul a imaginat-o cu ani în urmă, în speranţa revivificării dialogului socratic în orele de seminar pentru o bună pregătire juridică).
Valerius M. CIUCĂ (n. 1960, Berești, Galați) este profesor dr. de drept roman, drept privat comparat şi de filosofie a dreptului european, conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, profesor asociat la ULCO, Lab. RII, Franţa, profesor invitat la University of Ottawa, Canada, ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene, membru fondator al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iaşi, al Centrului „Robertianum” de drept privat european al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, al Cercului de hermeneutică juridică „Şcoala dreptului organic”, al Centrului de Cercetări Juridice „Şcoala exegetică după metoda postglosatorilor”; bursier al Guvernului Franţei, al American Bar Association şi al Uniwersytet Jagielloński din Cracovia, al Consiliului Europei şi al Academiei de Drept European din Florenţa, al Institutului de Drept Internaţional, pendinte de Georgetown University, Washington etc. pentru stagii de cercetare; membru în societăţi academice, de cercetare şi filantropice din România şi din străinătate. Distincţie supremă: Profesor Bologna al anului 2015, desemnat de Alianţa Naţională a Orga¬nizaţiilor Studenţeşti din România, respectiv, Doctor Honoris Causa al UMFST Târgu Mureş. Discipol spiritual, prieten şi colaborator al unor renumite personalităţi: judecătorul Mircea Hâncu, prof. dr. doc. Marţian Cotrău, profesor emeritus Jean Carbonnier, prof. dr. Petru P. Andrei şi prof. dr. Gheorghe Scripcaru, asistent al profesorului emerit Mihai Vasile Jacotă; participant la congrese, conferinţe şi reuniuni ştiinţifice din România şi din străinătate.
Ediția a XIII-a a International Summer Law School a fost organizată de Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAPP) împreună cu partenerii săi, Societatea de Științe Juridice, Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene, Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Asociatia Grupul Academic de Cercetare și Educație, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Tîrgu Mureş, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor, Camera de Comerț și Industrie Mureș, CNSAS, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Baroul Mureș, Baroul Iași, Camera de Comerț și Industrie Iași, Hotel Imperial Târgu Mureș, și partenerii media: juridice.ro, LegalUp.ro, dpo-net.ro, Zi de zi, Transilvania Business și TV M9.