Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

LANSARE DE CARTE: Oratorie politică românească (1847-1899), joi, 2 martie 2017, la Tafrali

17.02.2017

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi vă invită joi, 2 martie 2017, de la ora 17.00, la Librăria „Orest Tafrali” (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corp A, parter) la lansarea cărții Oratorie politică românească (1847-1899), vol. I, II și III , editate de Roxana Patraș și Livia Iacob (vol. III, coeditor).
Volumele au apărut recent în colecția Cicero.
Vor prezenta cu acest prilej prof.univ.dr. Andrei Corbea-Hoișie, prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, prof. univ.dr. Constantin Sălăvăstru, cercet.șt. Mihai-Ștefan Ceaușu, cercet.șt. Roxana Patraș și lect.univ.dr. Livia Iacob.
Editorii își propun să ofere cititorului zilelor noastre lectura unui grupaj consistent de discursuri politice celebre, rostite de personalităţi emblematice, de la Dimitrie Brătianu (generaţia 1848) până la Take Ionescu (generaţia 1890). Selecţia textelor vizează atât excelenţa estetică, cât şi relevanţa documentară a discursurilor, prin care putem reconstitui momente ale istoriei naţionale. Antologia este structurată în 5 părţi, corespunzătoare următoarelor perioade: 1. 1846-1859; 2. 1859-1866; 3. 1866-1877; 4. 1877-1888; 5. 1888-1899. S-au avut în vedere punctele de reper consacrate în istoria României. Fiecare parte este introdusă de o scurtă prezentare care are în vedere atât specificul istoric al perioadei, cât şi particularităţile stilistice ale gândirii şi vorbirii politice corespunzătoare perioadei respective. Fiecare text este introdus de un fragment în care sunt oferite cititorului informaţii contextuale. Antologia se deschide printr-o notă a editorului, care are în vedere problemele de editare ale textelor selectate. La sfârşitul antologiei se găseşte o secvenţă care cuprinde scurte bio-bibliografii ale oratorilor selectaţi şi o bibliografie a lucrărilor utilizate fie pentru OCR-izare, fie pentru realizarea comentariilor.