Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

LANSARE DE CARTE ȘI DEZBATERE: Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu, vineri, 10 martie, la Iași

03.03.2017

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi vă invită vineri, 10 martie 2017, de la ora 17.00, în Sala Ferdinand (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A, et. 2) la lansarea volumului Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române), coordonat de prof.univ.dr. Eugen Munteanu.
Cu această ocazie va avea loc și o dezbatere pe marginea volumului recent apărut, la care vor participa prof. dr. Mircea Ciubotaru, prof. dr. Andrei Hoișie (directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), prof. dr. Alexandru Gafton, conf. dr. Ioan Lihaciu (decan al Facultăţii de Litere), conf. dr. Ioan Milică (director al Departamentului de Românistică), prof. dr. Eugen Munteanu (moderator) și prof. dr. pr. Ion Vicovan (decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă).
Partenerii evenimentului sunt Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Centrul de Studii Biblico Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”.
Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române) este o ediţie filologică realizată în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sprijinul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România (C.N.C.S.). Ediţia de text, prefaţa, nota asupra ediţiei, introducerea, bibliografia, indicele de cuvinte şi forme, indicele de nume proprii sunt întocmite de o echipă de specialiști filologi de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Eugen Munteanu (coordonator), Ana-Maria Gînsac, Ana-Maria Minuț, Lucia-Gabriela Munteanu și Mădălina Ungureanu.
Manuscrisul românesc nr. 45 de la Biblioteca filialei din Cluj a Academiei Române conţine prima traducere integrală în limba română (cu caractere chirilice) a Vechiului Testament, în versiunea Septuagintei. Traducerea a fost făcută de cărturarul moldovean Nicolae Spătarul Milescu, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, având ca sursă principală Biblia în limba greacă publicată la Frankfurt în 1597. O primă revizie a acestei traduceri a fost efectuată în Moldova, de către (probabil) Mitropolitul Dosoftei al Moldovei. Textul a fost copiat apoi (Ms. 45) de un copist muntean pentru Mitropolitul Teodosie Veştemeanul al Ţării Româneşti. Supusă încă unei revizii din partea unui grup de cărturari munteni, din care făceau parte şi fraţii Şerban şi Radu Greceanu, această versiune a fost tipărită apoi la Bucureşti, în 1688.
Publicat iniţial în seria Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 (24 de volume apărute în perioada 1988 – 2015), alături de alte două versiuni ale Vechiului Testament din secolul al XVII-lea, acest text este editat acum individual, însoţit de ample studii filologice şi lingvistice.