Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

MEDALIA PENTRU CERCETAREA ISTORIEI ORAȘELOR, decernată Iulianei Brătescu, pentru volumul Mahalaua Muntenimii, din partea Academiei Române

15.05.2018

Vineri, 11 mai 2018, Iuliana Brătescu a primit din partea Academiei Române, prin Comisia de Istorie a Orașelor din România, Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor pentru lucrarea Mahalaua Muntenimii. Iaşii de la jumătatea secolului al XVII-lea la până la 1831, apărută la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în colecția Historica.
Decernarea a avut loc la Brăila în cadrul sesiunii anuale a Comisiei de Istorie a Orașelor din România, organizate de Academia Română prin comisia sus-menționată, în colaborare cu Muzeul Brăilei „Carol I”. Sesiunea a avut loc în perioada 10-13 mai 2018, în sala „Regele Ferdinand și Regina Maria” a muzeului brăilean.
Decizia referitoare la acordarea medaliei a fost luată sub înaltul patronaj al Academiei Române de curatorii asociației Civitas Nostra. Societate pentru studiul istoriei orașelor, în cadrul Adunării Generale a Comisiei de Istorie a Orașelor din România.

Subordonată Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române, Comisia de Istorie a Oraşelor din România are ca scop sprijinirea cercetării istoriei oraşelor din România, valorificarea studiilor importante în domeniu şi efectuarea schimbului de opinii. Luând fiinţă în anul 1992, organismul este afiliat la Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor. C.I.O.R. coagulează cercetări diverse de istorie urbană, iniţiate de istorici, arhitecţi, urbanişti şi din alte domenii, încurajează, întreţine şi, în anumite cazuri, coordonează această activitate printr-o serie de manifestări ştiinţifice anuale, la nivel naţional şi internaţional, prin revista de specialitate Historia Urbana, şi buletinul informativ Informaţii privind istoria oraşelor, publicaţii pe care le redactează, precum şi printr-o serie de proiecte colective angajate la nivel naţional.

În volumul premiat de Academia Română, autorul realizează o investigație istorică asupra structurilor socio-spațiale de tip mahala din orașul Iași, folosind ca instrument de lucru mahalaua Muntenimii, în perioada medievală și premodernă. Cercetarea are la bază surse documentare editate şi inedite referitoare la istoria Iașilor, dar și diferite planuri, schițe și hărți ale orașului. Cele patru secvențe restitutive care compun prezenta analiză corespund componentelor esențiale ale mahalalei, precum evoluția sa istorică, cadrul geografic, dinamica vieții sociale și dezvoltarea edilitară.

Iuliana Brătescu (n. 1989, Târgu Neamţ) este doctor în istorie al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Domenii de interes: istoria urbană, istorie medievală şi premodernă. Bursieră în cadrul proiectului POSDRU MINERVA. A publicat studii în mai multe reviste de specialitate şi volume colective, cele mai multe cu referire la spaţiul urban ieşean în perioada secolelor XVIII-XIX.