Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

PALMARES EUROINVENT 2019: Patru medalii de aur, patru de argint și diplome de excelență pentru cărți publicate de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

20.05.2019

80 de cărți publicate la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au fost premiate la cea de a XI-a ediție a Salonul de carte tehnico-științifică, artistică și literară asociat Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT 2019 (16-18 mai, Palatul Culturii, Iași).
Evenimentul s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Ministerului Cercetării și Inovării, cu sprijinul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” și al Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”.
Astfel, vineri, 17 mai 2018, în cadrul festivitatății de premiere de la Palatul Culturii, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit din partea juriului Salonului de carte tehnico-științifică, artistică și literară, condus de prof.univ.dr. Constantin Luca, următoarele premii:

Medalii de Aur:

Restituiri etnologice, de Petru Caraman, ediție îngrijită de Ion H. Ciubotaru;
GIS (Geographic Information System), fotogrametrie și geofizică în arheologie Investigații non-invazive în așezări Cucuteni din România, de Andrei Asăndulesei;
Monografia orașului Târgu Frumos, de Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuț Minea (autori), Ion Alexa-Angheluș, Dan Fripis, Manuel Stănescu (colaboratori);
Implicarea ceramicilor în potabilizarea apelor subterane şi de suprafaţă, de Ion Sandu (coordonator), Monica-Anca Crețu, Ioan Gabriel Sandu, Viorica Vasilache, Andrei Victor Sandu, Galina Marusic;

Medalii de Argint:

Basme fantastice din Moldova, de Ion H. Ciubotaru și Silvia Ciubotaru;
Mărturii scrise şi reprezentări plastice în spaţiul geto-dacic (secolele IV a.Chr. – IVp. Chr.), vol. 1, de Silviu Sanie;
Sisteme depoziționale costiere din Sarmațianul de pe Platforma Moldovenească, de Bogdan Gabriel Răţoi;
Studii şi cercetări în geoştiinţe. Vol. 2, coordonat de Constantin Rusu și Dumitru Bulgariu;
Influențe farmacologice asupra adaptării musculare la efort, de Bogdan-Alexandru Hagiu;

Diplome de Excelență:

Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi. Ediția a II-a revizuită și adăugită, de Carol Iancu;
Alexandre Safran and the Jews of Romania during the installation of the communist regime. Newly discovered documents from the American and British diplomatic archives (1944-1948), de Carol Iancu;
Riscuri bancare și stabilitate financiară. Rolul guvernanței și al reglementărilor, de Alin Andrieș, Florentina Melnic, Ioana Pleșcău și Nicu Sprincean;
Competition, Risk Taking and Financial Stability in Banking – A Literature Survey, de Bogdan Căpraru, Constantin-Marius Apostoaie, Sabina Andreea Cazan, Nicoleta-Livia Pintilie și Paula Andreea Terinte;
Managementul furiei pentru (pre)adolescenți. Program psihoeducativ de grup, de Cătălin Luca și Gheorghe Pascaru;
Germania și neutralitatea României (1914-1916). Studii istorice, de Claudiu-Lucian Topor;
Fitonimie biblică românească, de Anuța-Rodica Ardelean;
Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700-1831), de Sorin Grigoruță;
Literatura din exil, de Briscan Zara.
Aplicarea kinetoprofilaxiei la femeia însărcinată, de Papp Enikő Gabriela.
100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național, coordonat de Aurora Ciucă.
Politica monetară sub presiunea crizelor financiare, de Constantin-Marius Apostoaie.
Competitivitate regională europeană și dezvoltarea resurselor umane. Fundamente teoretice și bune practici, de Ana-Maria Bercu și Mihaela Tofan.
Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente, de Petru Caraman, ediție îngrijită de Livia Cotorcea.
„Toposforschung (...) im Lichte der U-topie”. Literarische Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa, coordonat de Andrei Corbea-Hoișie și Ion Lihaciu.
Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, editat de Gabriela Haja.
Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal.
Lexicul social-politic român între 1821 și 1848, de Klaus Bochmann, traducere de Octavian Nicolae.
Dinastia Lovineștilor. Lucrările Conferinței naționale „Dinastia Lovineștilor”, Fălticeni, 28-29 aprilie 2017, coordonat de Lucian Chișu și Sorin Guia.
Peisaje ale preistoriei. O privire socioarheologică asupra ameninţărilor faţă de patrimoniu, de Marius Sidoriuc.
Unirea Basarabiei cu România în presa vremii. Un studiu de caz: ziarul „Mişcarea” (Iași, 1917-1918), de Ion Agrigoroaiei.
Le Beau. Actes du XXXVIe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française (A.S.P.L.F.), coordonat de Petru Bejan și Daniel Schulthess.
Retorică și convertire în filosofia antică. Un studiu asupra literaturii protreptice, de Constantin-Ionuț Mihai.
Competență relațională în context școlar, de Luciana Frumos.
Violenţa asupra femeii. Ipostaze. Explicaţii. Intervenţii, coordonat de Gabriela Irimescu și Mihaela Rădoi.
Educația – provocări și tendințe. Volum dedicat profesorului George Văideanu, coordonat de Mariana Momanu și Nicoleta Laura Popa.
Revolutions. The Archeology of Change, editat de Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu și Roxana Patraș.
Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune practici, coordonat de Veronica Mocanu.
Fundamentele științifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii. Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită, de Marilena Mironiuc.
Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse, de Andi Mihalache.
Idem et Ipse. Centralism și localism în proiectele muzeale din La Belle Époque, de Andi Mihalache.
Incidența structurilor geodemografice asupra capacității motrice generale a elevilor de gimnaziu din Moldova Apuseană, de Ionuț Onose.
Dreptul contractelor. Curs universitar, de Sandra Grădinaru.
Materiale anorganice biocompatibile, de Nicoleta Cornei, Constantin Vîrlan și Aurel Pui.
Antreprenoriat. Înfiinţarea, finanţarea şi managementul noilor afaceri, de Sorin Gabriel Anton (coord.), Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Liviu-George Maha și Mihaela Onofrei.
Spațiul geografic românesc la 100 de ani de la Marea Unire, coordonat de Ionel Muntele, Alexandru Ungureanu și Constantin Rusu.
Geochimia stării coloidale, de Traian Gavriloaiei.
Să învățăm limba română! Manual pentru studenții străini (A1 – A1+), de Iolanda Sterpu.
Zoonimie biblică românească, de Cristina-Mariana Cărăbuș.
Povestea unor locuri. Monografia toponimică a comunei Filipești, județul Bacău, de Elena Isabelle Tamba.
Vartolomei Măzăreanu, „Ithica ieropolitica” (Ms. BAR 67). Ediţie de text şi studiu filologico-lingvistic, de Carmen Livia Tudor.
„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor…”. Studii şi articole privitoare la istoria şi viaţa Bisericii, de Daniel Niță-Danielescu.
Fragmente de pe un câmp de luptă: studii în istoria universității, coordonat de Florea Ioncioaia și Leonidas Rados.
Fundaţia universitară „Regele Ferdinand I” din Iaşi. Scurt istoric pe baza documentelor, de Ioana Gafton.
Palatul Fundației „Regele Ferdinand I”, de Irina Sandu și Lăcrămioara Chihaia.
Catalogul manuscriselor slavo-române din Biblioteca Mănăstirii Sucevița, de Olimpia Mitric.
Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi. Ed. a II-a, editat de Jil Silberstein.
Originile şi formarea unităţii româneşti, de Gheorghe I. Brătianu, ediția a II-a revăzută și adăugită; traducere de Maria Pavel; ediţie, studiu introductiv, notă asupra ediției, note, comentarii şi indice de Ion Toderaşcu.
Cuvinte către români. Zece conferinţe şi prelegeri, de Gheorghe I. Brătianu, ediția a treia revăzută și adăugită; ediţie, studiu introductiv, note şi indice de Ion Toderaşcu.
Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Durostorum/Ostrov – Ferma 4 (secolele I p. Chr. – IV p. Chr.), de Sever-Petru Boțan și Dan Elefterescu.
Fibulele de la Durostorum – Ostrov / The Brooches from Durostorum – Ostrov, de George Nuțu și Dan Elefterescu.
Iași – capitală de război. Album, editat de Iana Balan, Cătălin Botoșineanu, Adrian-Bogdan Ceobanu, Vasilica Mîrza, Petronela-Raluca Podovei și Adrian Vițalaru.
Consilierea elevilor pentru carieră. Perspective constructiviste, de Roxana Axinte.
A Handbook on Experiential Education. Pedagogical guidelines for teachers and parents, editat de Gianina-Ana Massari, Florentina-Manuela Miron, Violeta Kamantauskiene, Zeynep Alat, Cristina Mesquita, Marina Tzakosta, Jan Karel Verheij și Tija Zirina.
Educația adulților. Identitate și context românesc, de Magda-Elena Samoilă.
Calitate în educație prin responsabilitate socială și etică profesională în activitatea de predare și evaluare, editat de Corneliu Iațu, Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Ovidiu Gavrilovici și Adriana Prodan.
Elogiu elocinței: Cicero, „Catilinarele”, de Constantin Sălăvăstru.
Drumul către sine. Kierkegaard și devenirea în limitele stadiilor existenței, de Ionuț Bârliba.
Socialism şi război. Eseuri, documente, recenzii, de Friedrich August von Hayek, traducere de Elena Buscă.
Existență, responsabilitate, transcendență. Volum omagial Jan Patočka însoțit de „Conferințele de la Louvain. Despre contribuţia Boemiei la idealul ştiinţei moderne”, de Jan Patočka, editat de Iulian Apostolescu și Anca Irina Ionescu.
Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru.
Valori sociale în comunitățile interconfesionale, de Nicoleta Ungureanu.
Borders, Barriers and Protest Culture, editat de Ovidiu Gherasim-Proca.
Granițe, bariere și cultură protestatară, editat de Ovidiu Gherasim-Proca.
România - de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), de Jean-Noël Grandhomme, traducere de Ionela-Felicia Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin Trifescu.
Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici, de Camelia Crăciun.
Managementul organizaţiei. Concepte şi practici, de Panaite Nica, Andrei Ștefan Neştian, Adriana Prodan, Aurelian Iftimescu, Silviu Tiţă, Irina Manolescu, Daniela Corodeanu Agheorghiesei și Viorica Bedrule-Grigoruţă.
Sondajul statistic, de Vasile-Dănuț Jemna.
European Financial Regulation. EUFIRE 2018, editat de Mihaela Tofan, Irina Bilan și Ana-Maria Bercu.
Identități etno-confesionale și reprezentări ale Celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște, coordonat de Cristina Preutu și George Enache.
Pedopeisaje din teatre de război. Ghidul celei de-a XXVIII-a ediţii a simpozionului „Factori şi procese pedogenetice din zona temperată”, Iaşi, 21-23 septembrie 2018, coordonat de Constantin Rusu, Dumitru Bulgariu și Ionuţ Vasiliniuc.
Iași – memoria unei capitale. Album, coordonat de Gheorghe Iacob.

EUROINVENT promovează creativitatea în context european, prin expunerea contribuțiilor școlilor academice, a instituțiilor de cercetare, dar și a inventatorilor individuali din România și străinatate. Au fost prezente delegații din peste 40 de țări, atât la expoziția de inventică, la Conferința Internațională de Cercetări Inovative - ICIR 2019 (ediția a V-a), precum și la Salonul de carte tehnico-ştiinţifică, artistică şi literară sau la diverse workshopuri, toate asociate cu EUROINVENT.
EUROINVENT 2019 a fost organizat de Forumul Inventatorilor Români, Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă, prin Centrul de Informare Europe Direct Iași, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T.Popa”, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului și în colaborare cu Universitatea Națională de Arte „G.Enescu” Iași.
EUROINVENT este singurul eveniment din România care se desfășoară cu sprijinul IFIA – International Federation of Inventors’ Associations și WIIPA – World Inventions Intellectual Property Associations, reprezentând un eveniment european de elită în domeniul inovării și cercetării.