Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

PLAN EDITORIAL 2020: Propunerile de publicare la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot fi trimise până la data de 29 noiembrie 2019

01.11.2019

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță că primirea propunerilor de editare pentru anul 2020 se încheie în data de vineri, 29 noiembrie 2019, în vederea întocmirii planului editorial pentru anul următor.
Așadar, autorii de carte academică sau de uz universitar care doresc să publice sub egida editurii noastre sunt invitați să își înscrie titlurile de publicat în anul 2020, în acord cu prevederile Ghidului de bune practici privind propunerea de editare la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ghid care poate fi consultat aici.
Menționăm că, în urma evaluării Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi face parte din lista editurilor recunoscute CNCSIS și a obţinut categoria B, recunoscută de CNCS, pentru următoarele științe umaniste: Filosofie, Filologie, Istorie şi studii culturale, Teologie, Arhitectură şi urbanism.