Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

PLAN EDITORIAL 2021, TRIMESTRUL I: Termenul limită de primire a propunerilor de editare este 31 decembrie 2020

14.10.2020

În vederea întocmirii planului editorial pentru trimestrul I al anului 2021, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță că primirea propunerilor de editare se poate face până la data de 31 decembrie 2020.
Așadar, autorii de carte academică sau de uz universitar care doresc să publice sub egida editurii noastre sunt invitați să își înscrie titlurile de publicat pentru perioada ianuarie-martie 2021, în acord cu prevederile Ghidului de bune practici privind propunerea de editare la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ghid care poate fi consultat aici.
Menționăm că, în urma ultimei evaluări a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi face parte din lista editurilor recunoscute CNCSIS și a obţinut categoria B, recunoscută de CNCS, pentru următoarele științe umaniste: Filosofie, Filologie, Istorie şi studii culturale, Teologie, Arhitectură şi urbanism.
În plus, reamintim că Biblioteca de Istorie Literară, colecția coordonată de prof.univ.dr Antonio Patraș și aflată în portofoliul Editurii UAIC , este una din cele doar 13 colecții recunoscute de CNCS la nivel național.