Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE 2018: Trei dintre cărțile laureate, apărute la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

11.12.2018

Ceremonia de decernare are loc în Aula Academiei Române, joi, 13 decembrie 2018, de la ora 10.00.

   Academia Română premiază, în cadrul Adunării Generale anuale, trei cărți apărute la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, așezându-le în rîndul celor mai bune lucrări și prezențe culturale și științifice românești realizate de-a lungul anului 2016. Laureații vor fi premiați de către Biroul Prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române.
Cele trei lucrări, publicate în anul 2016, confirmă în acest fel exigențele valorice promovate de programul editorial al universității ieșene.
   Astfel, la secțiunea Stiințe Istorice și Arheologie, volumul Calendare şi almanahuri româneşti din Bucovina (1811-1918). Contribuţia lor la propăşirea cultural-naţională a românilor bucovineni, de Vasile I. Schipor, primește Premiul Dimitre Onciul. Autorul, cercetător științific dr. la Institutul „Bucovina” al Academiei Române, prezintă în această lucrare, publicată în colecția Documenta, un istoric al acestui gen de publicaţii periodice, în relaţie cu „schimbarea dispoziţiei sufleteşti a românilor” din Bucovina, mai cu seamă începând cu anul 1848, dar și programul asumat, redactori şi colaboratori, problematica studiilor şi articolelor publicate de-a lungul vremii în paginile acestora, difuzarea literaturii originale, deschiderea faţă de literatura universală şi patrimoniul simbolic european al epocii, precum şi rolul pe care l-au avut calendarele şi almanahurile româneşti din Bucovina, într-un context cultural mai larg, până târziu, în preajma anului 1918, dar şi într-o viguroasă tradiţie locală, continuată cu strălucire în perioada interbelică a veacului trecut şi redescoperită de către românii din regiunea Cernăuţi după evenimentele din 1989.
   Tot la secțiunea Stiințe Istorice și Arheologie, lucrarea Hotarul de nord al Moldovei (de la formare, în secolul al XIV-lea, până la statornicirea lui pe Ceremuş, Colacin şi Nistru), de Alexandru Pînzar, primește Premiul Eudoxiu Hurmuzaki. Cartea, apărută în colecția Historica și prefațată de Ștefan S. Gorovei, acoperă un gol în istoriografia română, care nu a produs până acum nicio cercetare de anvergură privind hotarele Moldovei medievale, cu excepţia unui singur studiu mai amplu, din 1910, al lui Ion I. Nistor, referitor la un segment al vechilor graniţe, cel cu Regatul Poloniei. Alexandru Pînzar este absolvent al studiilor de master şi doctorale ale Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membru în Consiliul Ştiinţific şi Comitetul Director al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”.
   La secțiunea Științe Biologice, volumul Metaboliţi secundari din plante. Origine, structură, funcţii, de Lăcrămioara Oprică, primește Premiul Emanoil Teodorescu. Autoarea este este şef de lucrări dr. la Catedra de Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Volumul premiat actualizează datele existente privind originea, structura, funcţiile metaboliţilor secundari, modurile lor de acţiune şi utilizarea acestora în farmacologie, medicină şi agricultură, îmbinând armonios datele din literatura de specialitate şi rezultatele cercetărilor proprii.

   Academia Română acordă, începând cu acest an, un număr de 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalităţi din domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale Academiei Române: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și tehnologia informației. Din totalul celor 81 de premii, pentru anul 2016 au fost acordate 70, unui număr de 94 de lucrări sau grupuri de lucrări, creații individuale sau elaborate de colective de autori. O noutate este înființarea premiului „Petre Sergescu“, destinat recompensării celei mai valoroase lucrări de istoria științei, premiu care va fi atribuit în urma consultării și votului tuturor secțiilor de științe din Academia Română. Premiul a fost înființat atât pentru a semnala importanța pe care științele o au în dezvoltarea societății contemporane, cât și pentru a cinsti memoria unor savanți cu contribuții esențiale, pornind de la preceptul exprimat de Auguste Comte, potrivit căruia „Nu cunoaștem complet o știință atâta timp cât nu-i știm istoria“, se menționează în comunicatul instituției.

   Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti.
Conform regulamentului, propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către institutele de cercetare ştiinţifică, de către universităţi sau de către membrii Academiei Române până la data de 1 septembrie a anului calendaristic următor prezentării publice a lucrării şi se înaintează secţiilor ştiinţifice ale Academiei Române, care desemnează membrii juriului.
Membrii juriului întocmesc referate de apreciere, evaluând originalitatea fiecărei lucrări propuse, contribuţia acesteia la domeniul respectiv şi impactul asupra domeniului la nivel naţional. Aprecierea juriului este dezbătută în secţiile ştiinţifice, trimisă apoi spre analiză către Biroul Prezidiului Academiei, care o supune spre aprobare Prezidiului Academiei Române. Durata întregii proceduri de propunere, evaluare, dezbatere şi decizie este de doi ani. Decernarea premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an, în şedinţa solemnă a Adunării Generale a Academiei Române.