Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

RETROSPECTIVA 2017: Cele mai vândute 30 de titluri ale Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

25.01.2018

Topul conține cele mai vândute 30 de titluri din anul care tocmai s-a încheiat. Cele mai multe sunt apărute chiar în 2017, ceea ce înseamnă că cititorii noștri și-au împlinit în bună măsură așteptările referitoare la noile titluri propuse de editură în fluxul de noutăți al pieței de carte. Cărțile enumerate fac parte din cele mai diverse categorii, de la istorie, litere, economie, până la sociologie, drept, științe naturale sau psihologie aplicată, această distribuție echilibrată arătând interesul cititorilor pentru întraga paletă de domenii în care se încadrează cărțile apărute la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași .

Top 30 pentru anul 2017 arată în felul următor:

1. Managementul furiei pentru (pre)adolescenți. Program psihoeducativ de grup, de Cătălin Luca și Gheorghe Pascaru;
2. Epicur şi epicureismul antic. Viața și opera lui Epicur, fragmente doxografice, interpretare, note, editat de Andrei Cornea;
3. Ghid juridic pentru elevi (clasele IX –XII), de Dan Constantin Mâţă, Direcţia Generală Anticorupţie, Ioana Costea, Gabriela Lupşan, Maria-Ioana Michinici, Mihai Dunea, Vasile Dron, Carmen-Mariana Diaconu și Maria Păduraru;
4. Introducere în geografia umană, de Antoine Bailly, Hubert Béguin și Renato Scariati, traducere de Corneliu Iațu;
5. Les relations Israel – Diaspora à travers l’histoire, editat de Carol Iancu și Michaël Iancu;
6. Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi, editat de Jil Silberstein;
7. Lexicografia poliglotă în secolele al XVII-lea – al XXI-lea: liste, glosare, vocabulare, dicționare, lexicoane, tezaure care conțin limba română. Bibliografie, de Alina-Mihaela Pricop (coord.), Andreea-Giorgiana Marcu, Mihaela Mocanu și Oana Zamfirescu;
8. Efigii istorice. Mihail Kogălniceanu, A.D. Xenopol, Vasile Pârvan, de Alexandru Zub;
9. Vasile Pârvan. Efigia cărturarului, de Alexandru Zub;
10. Noul Testament de la Bălgrad (1648) şi Reforma. Studiu istorico-filologic, de Emanuel Conțac;
11. Alcaloizi indolici naturali, de Roxana-Maria Amărandi, Maria Cristina Al-Matarneh și Ramona Dănac;
12. La sfârşit de ciclu. Despre impactul Revoluţiei franceze, de Alexandru Zub;
13. Biruit-au gândul. Note despre istorismul românesc, de Alexandru Zub;
14. În orizontul istoriei, de Alexandru Zub;
15. Drept roman. Lecţiuni. Vol. I, de Valerius M. Ciucă;
16. Demografia României, de Dănuţ-Vasile Jemna;
17. Negativul cotidianului, de Cristina Gavriluță;
18. L’Affaire Dreyfus et ses conséquences, editat de Carol Iancu;
19. Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), de Cristina Preutu;
20. Conflicte – metode alternative de administrare și soluționare, de Corneliu I. Loghin;
21. Cultură juridică, stat și relații internaționale în epoca modernă. Omagiu Profesorului Corneliu-Gabriel Bădărău, coordonat de Marius Nicolae Bălan și Gabriel Leanca.
22. Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830), de Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal și Mădălina Ungureanu;
23. Considerații asupra percepției durerii, de Bogdan-Alexandru Hagiu;
24. Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700-1831), de Sorin Grigoruță;
25. Germania și neutralitatea României (1914-1916). Studii istorice, de Claudiu-Lucian Topor;
26. Progresul în limbă. Scurtă istorie a limbajului, de Lucia Wald;
27. Cultura scrisă în limba română în Moldova la mijlocul secolului al XVII-lea. Contribuții, de Cătălina Chelcu;
28. ”The Unknown War” from Eastern Europe: Romania between Allies and Enemies (1916-1918), editat de Claudiu-Lucian Topor și Alexander Rubel;
29. Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, editat de Adina Chirilă;
30. The Rites of Passage Time after Time. Riturile de trecere în actualitate, editat de Adina Hulubaș și Ioana Repciuc.