Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

RETROSPECTIVA 2017: Distincții conferite cărților Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

17.01.2018PREMIILE REVISTEI OBSERVATOR CULTURAL:

Nominalizarea volumului Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, de Doris Mironescu, la premiul pentru Critică literară/ Istorie literară/ Teorie literară.

PREMIILE ZIARULUI DE IAȘI:

PREMIUL PENTRU DEBUT pentru volumul Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic, de Mihai-Bogdan Atanasiu.

GALA CĂRȚII IEȘENE:

DIPLOMA DE EXCELENȚĂ PENTRU EDITAREA DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ acordată Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de autor și a Zilei Bibliotecarului din România, eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

EXPOZIȚIA EUROPEANĂ A CREATIVITĂȚII ȘI INOVĂRII EUROINVENT:

MEDALII DE AUR:

Evoluția biostratigrafică a palinomorfelor din Precambrian și Predevonian cu aplicații la metamorfitele din Carpații Orientali și la unele formațiuni sedimentare din România, vol. I, de Leonard Olaru;
Tratat de metodologie a cercetării în psihologie, de Aurel Stan;
Aerosolii salini în dezvoltarea copiilor, de Ion Sandu, Maria Canache, Andrei Victor Sandu și Viorica Vasilache.

MEDALII DE ARGINT:

Idee şi expresie. Călătorie în lumea formulelor filosofice, de Constantin Sălăvăstru;
Sociologia la Alma Mater Iassiensis. In honorem profesor Vasile Miftode, coordonat de Cristina Gavriluţă.

MEDALIE DE BRONZ:

Considerații asupra percepției durerii, de Bogdan-Alexandru Hagiu.

DIPLOME DE EXCELENȚĂ:

Oratorie politică românească (1847-1899), vol. I, II și III , editate de Roxana Patraș și Livia Iacob (vol. III, coeditor);
Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi, editat de Jil Silberstein.

PREMIILE ALGCR:

PREMIUL PENTRU O PERSPECTIVĂ TEORETICĂ ȘI COMPARATISTĂ ASUPRA LITERATURII ROMÂNE pentru volumul Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, de Doris Mironescu.

ZILELE RECOLTEI EDITORIALE :

PREMIUL „VALOARE PRIN CONTINUITATE” PENTRU PROIECT EDITORIAL, pentru seria Opere Alexandru Zub;

PREMIUL CARTEA ANULUI pentru volumul Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române), coordonat de Eugen Muntenu.

Nominalizarea volumului Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), de Cristina Preutu, la PREMIUL PENTRU DEBUT.

PREMIILE USR IAȘI:

PREMIUL USR IAȘI pentru traducerea făcută de Mihaela Paraschiv volumului De natura deorum/ Despre natura zeilor, de Marcus Tullius Cicero.

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE:

PREMIUL BOGDAN PETRICEICU HASDEU pentru volumul Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (știinţific versus popular), editat de Cristina Florescu;

PREMIUL A. D. XENOPOL pentru volumul De la gustul pentru trecut la cercetarea istoriei. Vestigii, călătorii și colecționari în România celei de-a doua jumătăți a secolului XIX, de Alexandru Istrate;

PREMIUL NICOLAE IORGA pentru volumul Din lumea cronicarului Ion Neculce. Studiu prosopografic, de Mihai-Bogdan Atanasiu;

PREMIUL GRIGORE ANTIPA pentru volumul Cercetări paleoantropologice privind populația Iașului medieval. Referire specială la necropola din secolul al XVII-lea de la Curtea Domnească, de Vasilica-Monica Groza.