Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

RETROSPECTIVA 2018: Cărțile editurii în recenzii, știri și alte articole de presă

29.01.2019

Cărțile Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost remarcate și în anul 2018 în cele mai diverse medii de informare, de la presa tradițională (ziare, reviste, radio, televiziuni), la cea specializată (reviste științifice, literare, periodice editate de diverse institute de cercetare), precum și în new-media, pe platforme de socializare (Facebook) sau pe diverse bloguri și platforme culturale on-line.
Fără a avea pretenția că a indexat toate recenziile, știrile, semnalele editoriale, interviurile cu autori sau trimiterile la cărțile editurii de-a lungul anului 2018, monitorizarea de presă poate fi rezumată, cronologic, astfel:

OBSERVATOR CULTURAL (nr. 906/ 19.01.2018): articol despre volumul Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, de Doris Mironescu.
EUPHORION (nr. 1 (332)/2018, p. 27): articol despre volumul Estetica fenomenologică după centenar. Perspective istorice și tendințe actuale, editat de Mădălina Diaconu și Christian Ferencz-Flatz.
ANNUAIRE ROUMAIN D'ANTHROPOLOGIE (31 ianuarie 2018, tom 54/2017, p. 149): recenzie a volumului The Rites of Passage Time after Time. Riturile de trecere în actualitate, editat de Adina Hulubaș și Ioana Repciuc.
BLOGUL UNEI CITITOARE DE CURSĂ LUNGĂ (14 ianuarie) semnalează volumele:
- Către originile limbajului. O istorie naturală a vorbirii, de Jean–Louis Dessalles;
- Studii de stilistică şi poetică, de Dumitru Irimia;
- Introducere în geografia umană , de Antoine Bailly, Hubert Béguin, Renato Scariati;
- Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentinţe, volumul I (1799-1804), ed. Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu;
- Negativul cotidianului, de Cristina Gavriluță;
- Despre etica traducerii. Exerciții practice, de Magda Jeanrenaud;
- Educaţia valorilor, din Antichitate până în prezent, coord. Emanuela Ilie, Claudia Tărnăuceanu;
- Peisaje ale preistoriei. O privire socioarheologică asupra ameninţărilor faţă de patrimoniu, de Marius Sidoriuc.
BOOKHUB (6 februarie): recenzie a volumului O istorie internaţională a Europei în secolul XX, vol. I (1919-1945), de Lucian Leuştean.
EVENIMENTUL ZILEI (8 februarie): articol referitor la volumele I și II din Originea românilor, de Alexandru Philippide (ediție de Roxana Vieru).
CRONICA VECHE (nr. 2, februarie 2018, p. 9): recenzie a volumului Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente , de Petru Caraman (notă asupra ediției, note și prefață de Livia Cotorcea; ediție îngrijită de Livia Cotorcea).
LITERATURA DE AZI (9 februarie 2018, p. 9): articol despre volumul Studii de limba română și lingvistică generală, de Dumitru Irimia, Seria Opere Dumitru Irimia, ediţie îngrijită de Dinu Moscal.
OBSERVATOR CULTURAL (nr. 912 din 1 martie 2018): articol despre volumul Despre etica traducerii. Exerciții practice, de Magda Jeanrenaud.
INFINIT TV (1 martie 2018): emisiune pe marginea volumului Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune practici, coordonată de Veronica Mocanu.
RADIO ROMÂNIA CULTURAL (28 martie 2018): emisiune despre seria Opere Dumitru Irimia.
RADIO IAȘI (28 martie 2018): emisiune despre lansarea volumului Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente , de Petru Caraman (notă asupra ediției, note și prefață de Livia Cotorcea; ediție îngrijită de Livia Cotorcea).
RADIO IAȘI (22 martie 2018): emisiune despre lansarea volumului Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente , de Petru Caraman (notă asupra ediției, note și prefață de Livia Cotorcea; ediție îngrijită de Livia Cotorcea).
MOZAICUL (nr. 1, martie 2018, p. 17): recenzie a volumului The Rites of Passage Time after Time. Riturile de trecere în actualitate, editat de Adina Hulubaș și Ioana Repciuc.
ZIARUL DE IAȘI (21 martie 2018) despre prezența la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig a traducerii în limba germană a volumului România în epoca modernizării (l859-l939), de Gheorghe Iacob.
RADIO TRINITAS (15 aprilie 2018, începând cu minutul 19.27 al înregistrării): emisiune despre seria Opere Dumitru Irimia.
ZIARUL DE IAȘI (27 aprilie 2018): articol despre volumul Limba română pentru străini. Gramatică şi exerciţii, de Iolanda Sterpu.
DIACRONIA (nr. 7/27 aprilie 2018): recenzie a volumului Despre etica traducerii. Exerciții practice, de Magda Jeanrenaud.
DIACRONIA (nr. 7/27 aprilie 2018): recenzie a volumului Către originile limbajului. O istorie naturală a vorbirii, de Jean–Louis Dessalles, traducere de de Alexandru Gafton, cu o prefață de Alexandru Gafton și Ioan Milică.
DIACRONIA (nr. 7/27 aprilie 2018): recenzie a volumului Orientări în semantica structurală, de Eugeniu Coseriu și Horst Geckeler, traducere din limba engleză, notă preliminară, comentarii şi postfaţă de Cristinel Munteanu.
ZIARUL DE IAȘI (3 mai 2018) despre premiile obținute de volumele Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), de Cristina Preutu și Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700-1831), de Sorin Grigoruță.
BOOKHUB (25 mai 2018): recenzie a volumului România - de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), de Jean-Noël Grandhomme, traducere de Ionela-Felicia Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin Trifescu.
ORIZONT (nr. 5, mai 2018, p. 11) recenzie a volumului Timpul, obiectul, povestirea. Decoruri interioare în literatura autobiografică, de Andi Mihalache.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (15 mai 2018, p. 11) despre Premiul Mihail Kogălniceanu primit de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la Târgul de Carte LIBREX.
MARGINALIA ETC. (16 mai 2018) despre volumul Logica pieței, de Gabriel Claudiu Mursa și colecția Economie și Societate Liberă.
ZIARUL DE IAȘI (22 mai 2018) despre Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor obținută pentru volumul Mahalaua Muntenimii. Iașii de la jumătatea secolului al XVII-lea până la 1831, de Iuliana Brătescu, din partea Academiei Române.
ZIARUL DE IAȘI (22 mai 2018) despre lansarea volumului Iași – șapte trasee turistice tematice. Manual de explorare urbană, de Mihai Bulai (coord.), Lucian Roșu, Alexandra Cehan, Cosmin Ceucă și Tiberiu Teodor-Stanciu.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (19 mai 2018) despre Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor, obținută pentru volumul Mahalaua Muntenimii. Iașii de la jumătatea secolului al XVII-lea până la 1831, de Iuliana Brătescu, din partea Academiei Române.
24 ORE (16 mai 2018) despre Medalia pentru cercetarea istoriei orașelor, obținută pentru volumul Mahalaua Muntenimii. Iașii de la jumătatea secolului al XVII-lea până la 1831, de Iuliana Brătescu, din partea Academiei Române.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (19 mai 2018) despre premiile obținute de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la EUROINVENT 2018.
ZIARE.COM (21 mai 2018) despre lansarea volumului Iași – șapte trasee turistice tematice. Manual de explorare urbană, de Mihai Bulai (coord.), Lucian Roșu, Alexandra Cehan, Cosmin Ceucă și Tiberiu Teodor-Stanciu.
24 ORE (22 mai 2018) despre premiile obținute de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la EUROINVENT 2018.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (23 mai 2018) despre lansarea volumului Iași – șapte trasee turistice tematice. Manual de explorare urbană, de Mihai Bulai (coord.), Lucian Roșu, Alexandra Cehan, Cosmin Ceucă și Tiberiu Teodor-Stanciu.
TRINITAS TV (17 iunie 2018): emisiune dedicată volumului Negativul cotidianului, de Cristina Gavriluță.
MARGINALIA ETC. (23 iunie 2018): articol despre volumul Drept, legislație și libertate. O nouă formulare a principiilor liberale de justiţie şi economie politică, de Friedrich August von Hayek (Premiul Nobel pentru Economie, 1974).
APOSTROF (nr. 7 [338]/ iulie 2018) recenzie a volumului Edificarea orânduirii socialiste: Violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962, coordonat de Dorin Dobrincu și Constantin Iordachi.
ZIARE.COM (12 iulie 2018) despre lansarea volumului Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal.
MONITORUL DE SUCEAVA (14 iulie 2018) despre lansarea volumului Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (23 iulie 2018) despre lansarea catalogului Diplomați români în vreme de război (1914-1918). Catalog, coordonat de Cătălin Botoșineanu, Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuț Nistor și Adrian Vițalaru.
ROMÂNIA LITERARĂ (nr. 35-36, 3 august 2018, p. 7): recenzie a volumului Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal.
ZIARE.COM (1 august 2018) despre lansarea volumului Identități etno-confesionale și reprezentări ale Celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște, coordonat de Cristina Preutu și George Enache.
ZIARUL DE IAȘI (1 august 2018) despre lansarea volumului Identități etno-confesionale și reprezentări ale Celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște, coordonat de Cristina Preutu și George Enache.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (2 august 2018) despre lansarea volumului Identități etno-confesionale și reprezentări ale Celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște, coordonat de Cristina Preutu și George Enache.
ZIARE.COM (9 august 2018) despre lansarea la Deva a volumului România - de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), de Jean-Noël Grandhomme, traducere de Ionela-Felicia Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin Trifescu.
HYPERION (nr. 7-8-9/ 2018, p. 132): articol despre volumul Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal.
PSIHOLOGIA SOCIALĂ (nr. 41 (I)/2018, p. 121): recenzie a volumului Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), de Cristina Preutu.
PSIHOLOGIA SOCIALĂ (nr. 41 (I)/2018, p. 113) despre volumul Violența simbolică în școală, de Elena Bujorean.
PSIHOLOGIA SOCIALĂ (nr. 41 (I)/2018, p. 117): recenzie a volumului Demografie şi sociologia populaţiilor. Elemente teoretice şi practice, de Adrian Netedu.
CAIETELE CNSAS (anul X, nr. 1 (19)/2017, anul apariției: 2018, p. 316): recenzie a volumului Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), de Cristina Preutu.
KULTRO.DE (septembrie 2018): recenzie a volumului Geisteswissenschaften im Dialog: Rumänisch – Deutsch/Deutsch-Rumänisch, coordonat de Andrei Corbea-Hoișie și Mădălina Diaconu.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (28 septembrie 2018) despre premiile primite de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la Zilele Recoltei Editoriale 2018.
REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (5 octombrie 2018, tom LV, p. 395): recenzie a volumului Din arhiva Companiei Negustorilor Greci din Sibiu (1453-1895). Texte epistolare greceşti, de Loredana Dascăl.
HISTORIA (octombrie 2018) despre lansarea la Universitatea din București a volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru.
RADIO CONSTANȚA (octombrie 2018) despre lansarea la Universitatea din București a volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru.
DIACRONIA (în nr. 8/ 7 octombrie 2018): recenzia volumului Lexicul social-politic român între 1821 și 1848, de Klaus Bochmann.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (22 octombrie 2018) despre lansarea la Iași a volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru.
CONVORBIRI LITERARE (nr 10 [274], octombrie 2018) despre Premiul pentru Proiect Editorial, obținut de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la Zilele Recoltei Editoriale 2018.
ANALELE UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (octombrie 2018, anul LXVI /2017): recenzie a volumului The Rites of Passage Time after Time. Riturile de trecere în actualitate, editat de Adina Hulubaș și Ioana Repciuc.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (9 noiembrie 2018): despre lansarea volumelor Palatul Fundației „Regele Ferdinand I”, de Irina Sandu și Lăcrămioara Chihaia și Fundaţia universitară „Regele Ferdinand I” din Iaşi. Scurt istoric pe baza documentelor, de Ioana Gafton, eveniment care a a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.
AGERPRES (14 noiembrie 2018) despre lansarea la Tulcea a volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru.
CUGET LIBER (17 noiembrie 2018) despre lansarea la Universitatea Ovidius din Constanța a volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru.
ZIARE.COM (29 noiembrie 2018) despre lansarea volumelor Centenarul Marii Uniri la TVR, Iași − the memory of a capital. Album, Iași – memoria unei capitale. Album și Iași – memoria unei capitale, ed. a II-a, volume care poartă semnătura prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, la primul în calitate de editor, la celelalte trei în calitate de coordonator.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (26 noiembrie 2018) despre lansarea volumelor Centenarul Marii Uniri la TVR, Iași − the memory of a capital. Album, Iași – memoria unei capitale. Album și Iași – memoria unei capitale, ed. a II-a, volume care poartă semnătura prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, la primul în calitate de editor, la celelalte trei în calitate de coordonator.
DILEMA VECHE (nr. 770, 22-28 noiembrie 2018): articol referitor la volumul Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentinţe, volumul I (1799-1804), editat de Silviu Văcaru și Cătălina Chelcu.
ZIARUL DE IAȘI (29 noiembrie 2018) despre lansarea volumelor Centenarul Marii Uniri la TVR, Iași − the memory of a capital. Album, Iași – memoria unei capitale. Album și Iași – memoria unei capitale, ed. a II-a, volume care poartă semnătura prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, la primul în calitate de editor, la celelalte trei în calitate de coordonator.
TVR IAȘI (29 noiembrie 2018): reportaj referitor lansarea volumelor Centenarul Marii Uniri la TVR, Iași − the memory of a capital. Album, Iași – memoria unei capitale. Album și Iași – memoria unei capitale, ed. a II-a, volume care poartă semnătura prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, la primul în calitate de editor, la celelalte trei în calitate de coordonator.
DILEMA VECHE (în nr. 771, 29 noiembrie – 5 decembrie 2018): articol referitor la volumul Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentinţe, volumul I (1799-1804), editat de Silviu Văcaru și Cătălina Chelcu.
REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE (tom 82, nr. 327-328, iulie-decembrie 2018, p. 551): studiu dedicat volumelor MONUMENTA LINGUAE DACOROMANORUM. BIBLIA 1688. Pars XVII: Osee, Ioël, Amos, Abdias, Ionas, Michaeas, Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XX: Sapientia, Ecclesiasticus, Susanna, De Belo sive Dracone Babylonico, ambele volume coordonate de Mădălina Ungureanu și Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars XXI. Machabaeorum I, Machabaeorum II, Machabaeorum III, coordonat de Ana-Maria Gînsac, apărute în cadrul proiectului Monumenta Linguae Dacoromanorum, coordonat de Eugen Munteanu.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (4 decembrie 2018) despre premiul primit de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din partea Primăriei Municipiului Iași pentru excelența în editarea cărților dedicate aniversării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1918.
BUNĂ ZIUA, IAȘI! (13 decembrie 2018) despre premiile primite de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din partea Academiei Române.
REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (decembrie 2018, tom LVI, p. 323): recenzie a volumului Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut. Studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, editat de Marian Coman, Ovidiu Cristea, Ovidiu Olar, Radu G. Păun și Andrei Timotin.
REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (decembrie 2018, tom LVI, p. 323): recenzie a volumului Documente româneşti din arhiva mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos, de Petronel Zahariuc (ed.), Florin Marinescu și Dumitru Nastase.
REVUE DES ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES (decembrie 2018, tom LVI, p. 323): recenzie a volumului Alexandre Safran and the Jews of Romania during the installation of the communist regime. Newly discovered documents from the American and British diplomatic archives (1944-1948), de Carol Iancu.
DILEMA VECHE (nr. 774, 22-26 decembrie 2018): recomandare de lectură a volumului Iubirea ca esenţă a umanului, de Daniel Jitaru.
DILEMA VECHE (nr. 775-776, 27 decembrie 2018 – 9 ianuarie 2019): articol referitor la volumul Dicționarul fenomenelor atmosferice, de Cristina Florescu (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Liviu Apostol, Florin Olariu și Mădălin-Ionel Patrașcu.

Retrospectiva dosarului de presă pentru anul 2017 poate fi vizualizată aici.