Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

RETROSPECTIVA 2018: Lansările de carte ale Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

18.01.2019

În anul 2018, cărțile Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost prezentate în nu mai puțin de 50 de evenimente culturale distincte (lansări, prezentări, sesiuni de autografe, mese rotunde, seminarii sau participări la diverse târguri de carte). La cele mai multe dintre acestea, editura a fost organizator, partener sau invitat, având un rol activ în desfășurarea promovării valorilor academice ieșene în lumea culturală românească.
Evenimentele au țintit nu doar publicul specializat al cărților editurii, cel legat de mediul academic, prin desfășurarea lor în universități, biblioteci, institute de cercetare, conferințe și simpozioane științifice sau muzee, ci au vizat, de asemenea, și publicul larg, prin derularea acestor manifestări culturale în librării sau târguri de carte locale, naționale și internaționale. Cărți ale editurii au fost astfel prezentate publicului din Tel Aviv (Israel), Leipzig (Germania), București, Iași, Cluj, Constanța, Bacău, Suceava, Botoșani, Deva, Tulcea, Dej, Argeș, Vâlcea, Tulcea etc.
În ordine cronologică, principalele evenimente sunt următoarele:

• 24 februarie: Lansarea volumului Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune practici, coordonat de Veronica Mocanu, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

• 1 martie: Lansarea aniversară a Analelor Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Sociologie şi Asistenţă Socială, redactor-șef prof.univ.dr. Daniela Șoitu, la Librăria „Orest Tafrali” din Iași.

• 6 martie: Lansarea volumului Andrei Pippidi, mai puțin cunoscut. Studii adunate de foștii săi elevi cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, editat de Marian Coman, Ovidiu Cristea, Ovidiu Olar, Radu G. Păun și Andrei Timotin, la Institutul „N. Iorga” din București.

• 15 martie: Lansarea volumului Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente, de Petru Caraman, o ediție îngrijită de Livia Cotorcea, la Librăria „Orest Tafrali” din Iași.

• 22 martie: Lansarea volumelor Unirea Basarabiei cu România în presa vremii. Un studiu de caz: ziarul „Mişcarea” (Iași, 1917-1918), de Ion Agrigoroaiei (ed. a II-a, revizuită și adăugită) și România - de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), de Jean-Noël Grandhomme (trad. de Ionela-Felicia Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin Trifescu), la la Sala Senat a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

• 23 martie: Lansarea volumului Alexandre Safran and the Jews of Romania during the installation of the communist regime. Newly discovered documents from the American and British diplomatic archives (1944-1948), de Carol Iancu, la Centrul de Istorie și Ebraistică „Dr. Alexandru Șafran“ din Iași.

• 5-6 mai: Prezentarea volumelor Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse și Timpul, obiectul, povestirea. Decoruri interioare în literatura autobiografică, ambele de Andi Mihalache, la la Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” din comuna Nicolae Bălcescu, Judeţul Vâlcea, în cadrul atelierului Lanțul generațiilor: „Locuri ale memoriei” și cultură a trecutului, desfășurat sub egida Academiei Române.

• 10 mai: Lansarea volumului Regalitatea română. Perspective istoriografice, coordonat de Mihai-Ștefan Ceauşu, Liviu Brătescu și Simion-Alexandru Gavriş, la Centrul de Cultură „Brătianu” (Vila Florica, Ştefăneşti-Argeș), în cadrul Colocviului Național Brătienii și Regalitatea.

• 10 mai: Lansarea volumului Elitele puterii – puterea elitelor în spațiul românesc (secolele XV-XX), editat de Cristian Ploscaru și Mihai-Bogdan Atanasiu, la LIBREX 2018, Pallas Mall, Iași.

• 11 mai: Lansarea volumului Regalitatea română. Perspective istoriografice, coordonat de Mihai-Ștefan Ceauşu, Liviu Brătescu și Simion-Alexandru Gavriş, la Muzeul Naţional Cotroceni din București, în cadrul Colocviului de Istorie organizat de muzeu, aflat la cea de-a XX-a ediție.

• 11 mai: Lansarea volumului Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune practici, coordonat de Veronica Mocanu, la LIBREX 2018, Pallas Mall, Iași.

• 11 mai: Lansarea volumelor Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse și Idem et Ipse. Centralism și localism în proiectele muzeale din La Belle Époque, ambele de Andi Mihalache, la LIBREX 2018, Pallas Mall, Iași.

• 12 mai: Lansarea volumului Regalitatea română. Perspective istoriografice, coordonat de Mihai-Ștefan Ceauşu, Liviu Brătescu și Simion-Alexandru Gavriş, la LIBREX 2018, Pallas Mall, Iași.

• 17 mai: Lansarea volumului Terapia simultană a durerilor mentale şi fizice, coordonat de Bogdan-Alexandru Hagiu, la Librăria „Orest Tafrali” din Iași.

• 18-19 mai: Prezentarea volumului Prevenția obezității la vârsta copilăriei. Cerealele integrale. Recomandări și bune practici, coordonat de Veronica Mocanu, în Aula Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, în cadrul conferinţei Prevenţia obezităţii la vârsta copilăriei, având ca temă Tradițiile sănătoase în prevenția obezității.

• 21 mai: Prezentarea prezentarea manualelor de limbă rusă aplicată, publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de cadrele didactice de la Catedra de Slavistică a UAIC în colaborare cu profesori de la Catedra de Filologie Rusă a Universității Euroasiatice „Lev Gumiliov” din Astana, Kazahstan, la Librăria Orest Tafrali din Iași.

• 23 mai: Lansarea volumului Revolutions. The Archeology of Change, editat de Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu și Roxana Patraș, în sala de conferințe din clădirea Turnului de apă al UAIC Iași, în cadrul ediției a V-a a conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity.

• 23 mai: Lansarea volumului Iași – șapte trasee turistice tematice. Manual de explorare urbană, de Mihai Bulai (coord.), Lucian Roșu, Alexandra Cehan, Cosmin Ceucă și Tiberiu Teodor-Stanciu, la Librăria Orest Tafrali din Iași.

• 30 mai: Lansarea volumelor Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, editat de Gabriela Haja, și Dicționarul fenomenelor atmosferice, de Cristina Florescu (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Liviu Apostol, Florin Olariu și Mădălin-Ionel Patrașcu, la Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” din Iași.

• 5 iunie: Lansarea numărului VIII/2017 al revistei Historia Universitatis Iassiensis (redactor-șef Florea Ioncioaia), la Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

• 8 iunie: Lansarea volumelor Studii de stilistică şi poetică (ediție îngrijită de Adina Hulubaș), Studii de limba română și lingvistică generală (ediţie îngrijită de Dinu Moscal), ambele reunind studii ale regretatului profesor Dumitru Irimia, precum și a volumului omagial Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal , la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

• 12 iunie: Lansarea volumelor Edificarea orânduirii socialiste: Violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962, coordonat de Dorin Dobrincu și Constantin Iordachi, Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente. Vol. I: 1949-1950, editat de Dorin Dobrincu (editor coordonator), Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu, și Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente. Vol. II: 1951-1962, editat de editat de Dorin Dobrincu (editor coordonator), Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu, la Librăria Orest Tafrali din Iași.

• 13 iunie: Lansarea volumelor Edificarea orânduirii socialiste: Violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962, coordonat de Dorin Dobrincu și Constantin Iordachi, Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente. Vol. I: 1949-1950, editat de Dorin Dobrincu (editor coordonator), Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu, și Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente. Vol. II: 1951-1962, editat de editat de Dorin Dobrincu (editor coordonator), Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic, Dumitru Lăcătușu, la New Europe College din București.

• 14 iunie: Prezentarea volumului omagial Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal , la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, cu ocazia ZILELOR EMINESCU, în cadrul celei de-a doua ediţii a Colocviului de exegeză literară.

• 25 iunie: Lansarea albumului 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Album, coordonat de Cătălin Botoșineanu, Ionuț Nistor, Ion Varta, Adrian-Bogdan Ceobanu și Adrian Vițalaru, la Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

• 9 iulie: Lansarea celor mai recente numere ale unor reviste ale Facultății de Istorie din Iași, publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”: nr. LXIII/2017 al Analelor Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Secțiunea Istorie (director: prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, redactor-șef: prof.univ.dr. Laurenţiu Rădvan), de nr. 12 al revistei Classica et Christiana (redactor-șef: prof.univ.dr. Nelu Zugravu), de numerele 23(1) și 23(2) ale revistei Studia Antiqua et Archaeologica (redactor-șef: prof.univ.dr. Lucrețiu Mihailescu-Bîrliba), și de Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe (fondator şi editor al revistei: conf.univ.dr. Liviu Pilat). Evenimentul a avut loc la la Casa Catargi din Iași.

• 10 iulie: Lansarea volumelor Alexandre Safran and the Jews of Romania during the installation of the communist regime. Newly discovered documents from the American and British diplomatic archives (1944-1948), de Carol Iancu, și Les relations Israel – Diaspora à travers l’histoire, editat de Carol Iancu și Michaël Iancu, la ICR Tel Aviv, Israel.

• 12 iulie: Lansarea volumului omagial Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul conferinței Discurs critic și variație lingvistică, ediţia a VIII-a, cu tema Memorie, discurs, literatură (II).

• 20 iulie: Prezentarea catalogului Diplomați români în vreme de război (1914-1918). Catalog, coordonat de Cătălin Botoșineanu, Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuț Nistor și Adrian Vițalaru, la Galeria „Paul Sima” din Cluj-Napoca, prilejuită de vernisajul expoziției foto-documentare omonime. (II).

• 3 august: Lansarea volumului Identități etno-confesionale și reprezentări ale Celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște, coordonat de Cristina Preutu și George Enache, la Librăria „Orest Tafrali” din Iași.

• 10 august: Lansarea volumului România - de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), de Jean-Noël Grandhomme (trad. de Ionela-Felicia Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin Trifescu.), la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, în cadrul Conferinței Internaționale pentru Dialog Intercultural „Diva Deva”.

• 21 septembrie: Lansarea volumului Regalitatea română. Perspective istoriografice, coordonat de Mihai-Ștefan Ceauşu, Liviu Brătescu și Simion-Alexandru Gavriş, la Muzeul Municipal Dej, în cadrul simpozionului cu titlul Dejul și Marea Unire.

• 26 septembrie: Prezentarea volumului Dicționarul fenomenelor atmosferice, de Cristina Florescu (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Liviu Apostol, Florin Olariu și Mădălin-Ionel Patrașcu, în Aula Academiei Române – Filiala Iași, în cadrul simpozionului internațional 1918-2018. Limba și cultura română – structuri fundamentale ale identității naționale: evaluări, perspective

• 5 octombrie: Lansarea Monografiei orașului Târgu Frumos, de Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Marius Chelcu, Ionuț Minea (autori) și Ion Alexa-Angheluș, Dan Fripis, Manuel Stănescu (colaboratori), la Glaris Events din Târgu Frumos, cu ocazia aniversării a 570 de ani de la atestarea documentară a localității (5 octombrie 1448).

• 10 octombrie: Lansarea volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru, la Universitatea din București.

• 25 octombrie: Lansarea volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru, la Librăria „Orest Tafrali” din Iași.

• 9 noiembrie: Lansarea volumelor Palatul Fundației „Regele Ferdinand I”, de Irina Sandu și Lăcrămioara Chihaia, și Fundaţia universitară „Regele Ferdinand I” din Iaşi. Scurt istoric pe baza documentelor, de Ioana Gafton, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

• 10 noiembrie: Lansarea Seriei de Autor „Dumitru Irimia” ( Limbajul poetic eminescian, ediţia a doua, prefaţă de Mihai Zamfir, Iaşi, 2012; Studii eminesciene, ediţie îngrijită de Ioan Milică şi Ilie Moisuc, cuvânt înainte de Andrei Corbea, 2014; Mihai Eminescu, Despre limbă, cultură şi teatru, ediţie de Dumitru Irimia, volum îngrijit şi notă asupra ediției de Mihaela Anițului, 2016; Studii de limba română și lingvistică generală, ediţie îngrijită de Dinu Moscal, 2017; Studii de stilistică şi poetică, ediţie îngrijită de Adina Hulubaş, introducere de Ioan Milică, notă asupra ediţiei de Adina Hulubaş, 2017; Cristina Irimia, Dinu Moscal (ed.), Profesorul nostru, D. Irimia, cuvânt înainte de Dinu Moscal, Iaşi, 2018) la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, în cadrul colocviului Plurilingvism și multiculturalitate.

• 14 noiembrie: Lansarea volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru, la la Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.

• 15 noiembrie: Lansarea volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru, la Universitatea "Ovidius" din Constanța.

• 17 noiembrie: Lansarea volumului Diplomați și supuși otomani în Vechiul Regat. Relaţii otomano-române între anii 1878 și 1908, de Silvana Rachieru, la Târgul Internaţional de Carte GAUDEAMUS din București.

• 17 noiembrie: Lansarea volumului Iași – șapte trasee turistice tematice. Manual de explorare urbană, de Mihai Bulai (coord.), Lucian Roșu, Alexandra Cehan, Cosmin Ceucă și Tiberiu Teodor-Stanciu, la Târgul Internaţional de Carte GAUDEAMUS din București.

• 29 noiembrie: Lansarea volumelor Centenarul Marii Uniri la TVR, Iași − the memory of a capital. Album, Iași – memoria unei capitale. Album și Iași – memoria unei capitale, ed. a II-a. Lucrările au apărut sub semnătura prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, la primul în calitate de editor, la celelalte trei în calitate de coordonator. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

• 1 decembrie: Lansarea volumelor regretatului istoric Gheorghe I. Brătianu, Cuvinte către români. Zece conferinţe şi prelegeri (ed. a III-a revăzută și adăugită) și Originile şi formarea unităţii româneşti (ed. a II-a revăzută și adăugită, traducere de Maria Pavel), ambele ediții având studiu introductiv, notă asupra ediției, note, comentarii şi indice de Ion Toderaşcu. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

• 1 decembrie: Lansarea celei de-a II-a ediții, revăzute și adăugite, a albumului Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi, editat de Jil Silberstein, la Sala Ferdinand (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași).

• 4 decembrie: Sesiune de autografe oferită de Jil Silberstein, editorul celei de-a II-a ediții, revăzute și adăugite, a albumului Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi/ Images du vieux Iaşi/ Images of Old Iaşi, la Muzeul Municipal Iași.

• 18 decembrie: prezentarea volumului Fitonimie biblică românească, de Anuța-Rodica Ardelean, la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în cadrul celei de-a șaptea ediții a Serilor de filologie şi hermeneutică biblică.