Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Revista Classica et Christiana, evaluată la categoria A de către ANVUR Italia

15.04.2020

Classica et Christiana, revistă a Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost a fost recent evaluată și clasificată la categoria A in domeniul Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (Area 10), pentru următoarele secțiuni:
• 10/D1 (storia antica);
• 10/D4 (filologia classica e tardoantica);
• 10/E1 (filologie e letterature medio-latina e romanze)
de către Agenția Națională de Evaluare a Universităților și a Institutelor de Cercetare din Italia, ANVUR.
Revista Classica et Christiana, avându-l drept redactor-șef pe prof.univ.dr. Nelu Zugravu, este publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cza” din Iași începând cu anul 2006, fiind editată de Centrul de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Revista are ca obiective atât publicarea unor contribuţii semnate de specialişti români şi străini dedicate domeniilor tradiţionale de cercetare a clasicismului greco-roman (istorie antică, filologie clasică, epigrafie greco-latină etc.), cât şi promovarea unor direcţii mai recente, precum Antichitatea târzie, patristica, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, antropologia culturală a lumii clasice şi creştine timpurii etc.
Revista mai este indexată în următoarele baze de date : ERIHPLUS, SCIPIO, SCOPUS, AWOL, L’Année Philologique, Université Laval. BIBP (Base d’Information Bibliographique en Patristique), SINDEXS.
Agenția Națională Italiană pentru Evaluarea Universităților și Institutelor de Cercetare (ANVUR) este o instituție subordonată a Ministerului Educaţiei, Universităţilor şi Cercetării din Italia (MIUR), înființată în anul 2006 și având drept misiune supravegherea sistemului național de evaluare a calității pentru universități și institute de cercetare susținute prin finanțare publică. De asemenea, este abilitată să conducă activitățile unităților de evaluare independente și să evalueze eficacitatea și eficiența programelor de finanțare publică sau a programelor de stimulare pentru activități de cercetare și inovare.