Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Revista META. Research in Hermeneutics Phenomenology and Practical Philosophy, indexată în baza de date ISI Thomson-Reuters

17.03.2017

Începând cu anul 2017, revista Meta. Research in Hermeneutics Phenomenology and Practical Philosophy a fost indexată în prestigioasa bază de date ISI Thomson-Reuters (Emerging Sources Citation).
Editată sub egida Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, revista Meta apare din anul 2009 exclusiv on-line, accesarea articolelor fiind gratuită (open access).
Echipa editorială, condusă de conf.univ.dr. George Bondor, selectează în sistem peer-review spre publicare articole din aria hermeneuticii, fenomenologiei și a filosofiei practice, dar și cele legate de istoria filosofiei, filosofia religiei, estetică, morală, politică și filosofia dreptului, precum și recenzii de carte sau dezbateri filosofice.
Fiecare număr conține o secțiune legată de o anumită temă filosofică, o secțiune cu articole având fiecare teme diferite (varia), precum și o secțiune de recenzii de carte.
Revista publică texte publicate în limbile engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă și mai este indexată în următoarele baze de date: Scopus (Elsevier), ERIH Plus, Ebsco, Ulrichsweb - Global Serials Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Bibliothèque nationale de France, Open J-Gate, Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Worldcat.org , ZDB-network - Staatsbibliothek Berlin.