Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

VATICAN: Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu, dăruit Papei Francisc de o delegație a Academiei Române

08.11.2017

• Suveranul pontif a devenit cu acest prilej membru de onoare al Academiei Române

Miercuri, 8 noiembrie 2017, în cabinetul Aulei Paolo VI de la Vatican, delegația Academiei Române a dăruit Papei Francisc un exemplar din Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu, volum coordonat de Eugen Munteanu, apărut în anul 2016 la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Ulterior, la propunerea membrilor delegației, Papa Francisc a acceptat titlul de membru de onoare al Academiei Române. Suveranul pontif a primit „din prietenie pentru România” înalta onoare oferită de Academia Română, însemnele academice urmând a fi trimise la Sfântul Scaun prin Nunţiatura Apostolică. Papa Francisc este al doilea suveran pontif al Bisericii Catolice ales membru de onoare al Academiei Române, după Ioan Paul al II-lea, devenit membru de onoare al înaltului for de ştiinţă şi de cultură al României în anul 2001.
Ediția critică integrală a primei versiuni complete a Vechiului Testament în limba română a fost oferită înaltului prelat cu următoarea dedicație în limba latină:
Sanctis simo Patri FRANCISCO Summo Pontifico Sanctae Romanae Catholicae Ecclesiae opus hoc magnum primam versionem Valachicam Veteris Testamenti a illustrissimo ac doctissimo viro Nicolao Spathario Milescu juxta septuaginta interpretum Graecam translationem perfactam continens filiali caritate profundissimaque humilitate praeses Academiae Scientiarum Dacoromanae donum largitur. Bucurestiis XXIV die mensis Novembris MMXVII a.D.
Evenimentul a fost prilejuit de vizita oficială a delegației Academiei Române la Vatican în perioada 7-13 noiembrie 2017.
Din delegația Academiei Române fac parte acad. Ionel-Valentin Vlad, președintele Academiei Române, acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Victor Voicu, secretar general al Academiei Române, împreună cu ÎPS, Monseniorul Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit al Bisericii Romano-Catolice din România, membru de onoare al Academiei Române.
Ediție critică integrală a primei versiuni complete a Vechiului Testament în limba română, operă a marelui cărturar român Nicolae Milescu Spătarul (1636 - 1708), masivul volum de 2610 pagini al Vechiului Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu conține textul chirilic original, în facsimil, așa cum apare acesta în Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, însoțit, „în oglindă”, de transpunerea acestuia în grafia latină actuală, transpunere efectuată după principiile transcrierii fonetice interpretative, curente în filologia românească de azi. Realizată de filologii ieșeni Ana Maria Gînsac, Ana Maria Minuţ, Lucia Gabriela Munteanu și Mădălina Ungureanu, sub conducerea profesorului Eugen Munteanu, ediția beneficiază de un vast aparat critic alcătuit din postfață, notă asupra ediției, introducere filologică (date despre autorul traducerii, contextul istoric, cultural și confesional al alcătuirii operei, originalele folosite, metoda de traducere, locul versiunii lui Milescu în istoria tradiției biblice românești etc.) și lingvistică (fonetica și grafia, morfologia, sintaxa, lexicul comun și onomastica), o notă asupra ediției, note și comentarii filologice, rezumate în limbile franceză, engleză, germană, rusă) și un indice exhaustiv de cuvinte și forme.
Detaliile legate de acest eveniment au fost preluate de unele din din cele mai importante canale mass-media: Agerpres, Hotnews, Digi24, RFI etc.