Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu, oferit profesorului Andrei Pleșu cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

13.12.2017

Marți, 12 decembrie 2017, în cadrul ceremoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Andrei Pleșu din Aula Magna „Mihai Eminescu”, membrii Comisiei de Laudatio i-au oferit, în numele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și în cinstea acestui eveniment, un exemplar din volumul Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu, coordonat de Eugen Munteanu, apărut în anul 2016 la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Cartea a fost oferită cu următoarea dedicație în limba latină:

Festiva die decernendi tituli doctoris honorifici Universitatis Jassyensis ANDREAE PLEȘU illustrissimo collegae sodalique benevolenti caritatis profundissimae digno admirabili artifici ac sermone patrio scriptori subtilissimo aetatis nostrae ingenii splendido exemplari opus hoc magnum versionem pristinam Valachicam Veteris Testamenti a doctissimo viro Nicolao Spathario Milescu juxta septuaginta interpretum Graecam transpositionem perfactam continens aeditores Dacoromani gaudio magno cum fraterna reverentia donum offerunt. Municipio Jassyorum XII° die mensis Novembris MMXVII° a. D.

Personalitate culturală plurivalentă de anvergură internațională, Andrei Pleșu este și un specialist al textului biblic, proiectul unei noi traduceri a textului Septuagintei desfășurându-se sub patronajul domniei sale, în cadrul Colegiului Noua Europă.
Noul membru al comunității academice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este critic și teoretician al artei, moralist și filosof, eseist și jurnalist, om politic și diplomat. A fondat săptămânalul de cultură Dilema (ulterior Dilema veche), este fondator și președinte al Fundației Noua Europă și rector al Colegiului Noua Europă (1994), membru al World Academy of Art and Science și al Académie Internationale de Philosophie de l’Art, Doctor Honoris Causa al Universității Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau și al Universității Humboldt din Berlin, Commandeur des Arts et des Lettres, Grand Officier de la Légion d’Honneur.
Comisia de Laudatio, sub auspiciile căreia a avut loc decernarea titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Andrei Pleșu, a fost formată din profesorii universitari: Alexandru Călinescu (președinte), Tudorel Toader, Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Mihaela Onofrei, Ordonator de credite, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Ovidiu Gabriel Iancu, Președintele Senatului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Ștefan Afloroaei, Membru al Academiei Române, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Corin Braga, Decanul Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Codrin Liviu Cuțitaru, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Mircea Mihăieș, Universitatea de Vest din Timișoara, Eugen Munteanu, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Antonio Patraș, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Pr. Gheorghe Popa, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Mircea Vasilescu, Universitatea din București.

Cartea oferită cu această ocazie reprezintă o ediție critică integrală a primei versiuni complete a Vechiului Testament în limba română, operă a marelui cărturar român Nicolae Milescu Spătarul (1636 - 1708). Masivul volum de 2610 pagini al Vechiului Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu conține textul chirilic original, în facsimil, așa cum apare acesta în Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, însoțit, „în oglindă”, de transpunerea acestuia în grafia latină actuală, transpunere efectuată după principiile transcrierii fonetice interpretative, curente în filologia românească actuală. Realizată de filologii ieșeni Ana Maria Gînsac, Ana Maria Minuţ, Lucia Gabriela Munteanu și Mădălina Ungureanu, sub conducerea profesorului Eugen Munteanu, ediția beneficiază de un vast aparat critic alcătuit din postfață, notă asupra ediției, introducere filologică (date despre autorul traducerii, contextul istoric, cultural și confesional al alcătuirii operei, originalele folosite, metoda de traducere, locul versiunii lui Milescu în istoria tradiției biblice românești etc.) și lingvistică (fonetica și grafia, morfologia, sintaxa, lexicul comun și onomastica), o notă asupra ediției, note și comentarii filologice, rezumate în limbile franceză, engleză, germană, rusă) și un indice exhaustiv de cuvinte și forme.