Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Volumele Lexicografia academică românească și Dicționarul fenomenelor atmosferice, vor fi prezentate miercuri, 30 mai, la Colocviul de Lingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

29.05.2018

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” vă invită miercuri, 30 mai 2018, începând cu ora 12.30, în sala de conferinţe a Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” din Iași (str. Th. Codrescu, nr. 2), la prezentarea a două lucrări recent publicate de către cercetătorii Institutului de Filologie Română „A. Philippide”.
În acest sens, dr. Stelian Dumistrăcel va prezenta volumul Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, editat de Gabriela Haja, iar conf.univ.dr. Ana-Maria Minuț va prezenta volumul Dicționarul fenomenelor atmosferice, coordonat de Cristina Florescu și avându-i drept autori pe Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Liviu Apostol, Florin Olariu și Mădălin-Ionel Patrașcu.
Prezentările vor avea loc în cadrul Colocviului de Lingvistică Unitate lingvistică – unitate teritorială. Rolul limbii române în Unirea de la 1918 (Iaşi, 30-31 mai 2018), dedicat celebrării centenarului Marii Uniri, pornind de la faptul că unul dintre factorii determinanţi în stabilirea identităţii şi unităţii unei naţiuni este limba pe care aceasta o folosește la toate nivelurile de comunicare și în toate registrele stilistice.
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va participa la acest colocviu cu o expoziție de carte din domeniul lingvisticii și al istoriei limbii române.
Volumul Lexicografia academică românească. Studii. Proiecte, editat de Gabriela Haja, marchează 150 de ani de la înființarea Academiei Române, 100 de ani de la Unirea din 1918, 50 de ani ai Departamentului de Lexicologie-Lexicografie ieșean. Prima parte a cărții cuprinde studii lexicografice și lexicologice ale cercetătorilor din cadrul Departamentului de Lexicologie-Lexicografie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași, iar în partea a doua sunt descrise proiecte de cercetare derulate în cadrul Departamentului, cu finanțare extrabugetară. Volumul prezintă rezultatele cercetărilor, fundamentale și aplicate, efectuate de cercetătorii lexicografi ieșeni, precum și rolul pe care îl joacă dicționarele academice în contextul politicilor lingvistice pe care Academia Română le susține, ca protectoare a identității și unității naționale.
Dicționarul fenomenelor atmosferice, coordonat de Cristina Florescu, reprezintă cel dintâi dicționar al denumirilor fenomenelor atmosferice în limba română. Cuprinde atât termeni științifici (din domeniul meteorologiei), cât și termeni populari (din limbajul comun și din toate graiurile limbii române), fapt fără precedent în literatura de specialitate românească și romanică. Dicționarul pleacă de la studiile, teoriile lingvistice, materialul lexicologic și disocierile făcute în volumul Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular) (Editura UAIC, 2015, Premiul Bogdan Petriceicu Hasdeu al Academiei Române, 2017), adunând în noul cadru lexicografic toate materialele și informațiile de specialitate taxonomizate pe baza ultimelor cercetări în domeniu (prime atestări ale lexemelor populare, ale cuvintelor și sintagmelor științifice, etimologii, sensuri regionale, sinonimie etc.). Există un număr substanțial de elemente dialectale introduse pentru prima oară într-o lucrare lexicografică ─ este bine-venită prezența tuturor graiurilor dacoromâne, inclusiv ale celor din Basarabia.