Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Volumul dedicat jubileului Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei și întemeietorului ei, prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru, va fi prezentat în avanpremieră la conferința anuală a ASER

17.11.2020

Miercuri, 18 noiembrie 2020, de la ora 16.30, prin intermediul platformei digitale Google Meet, va fi prezentat în avanpremieră editorială volumul Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei – 50 de ani de la înfiinţare. In honorem Prof. univ. dr. ION H. CIUBOTARU – 80, întemeietorul arhivei, editat de Ioana Repciuc și Adina Hulubaş. Cartea urmează să apară la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în colecția ETHNOS, coordonată de Ion H. Ciubotaru.
Moderatorul evenimentului va fi prof. dr. Otilia Hedeșan, de la Universitatea de Vest din Timișoara. Invitații care vor lua cuvântul vor fi: prof. dr. Ion H. Ciubotaru, acad. Sabina Ispas, cercetător principal I dr. Lucia Cireș, prof. dr. Ion Cuceu, cercetător principal II dr. Adina Ciubotariu, cercetător principal II dr. Ioana Repciuc, cercetător principal II dr. Cosmina Timoce Mocanu și Adrian Acatrinei, reprezentantul Editurii UAIC pentru acest eveniment.
Avanpremiera editorială are loc în cadrul celei de-a XVI-a ediții a Conferinței Anuale a Asociației de Științe Etnologice din România (ASER), care are ca temă Etnologia română și provocările prezentului și se va desfășura exclusiv online pe Google Meet. Alocuțiunile invitaților vor putea fi urmărite și pe pagina de Facebook a Editurii UAIC.
Organizatorii acestei manifestări culturale sunt Universitatea de Vest din Timișoara, Asociația de Științe Etnologice din România, Asociația pentru Cultură Bănățeană și Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Lucrarea Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei — 50 de ani de la înfiinţare. In honorem Prof. univ. dr. ION H. CIUBOTARU – 80, întemeietorul arhivei sărbătorește împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei (AFMB), eveniment care se îmbină cu omagierea vârstei de 80 de ani a profesorului universitar dr. Ion H. Ciubotaru – fondatorul acestui fond documentar de referință pentru studiul culturii populare din acest areal. În contextul celor două evenimente, volumul reprezintă o invitaţie către specialişti şi publicul larg spre a se familiariza cu istoria, conţinutul și misiunea Arhivei. Mărturisirile retrospective ale celor care au contribuit la crearea AFMB și portrete ale celor mai importanți subiecți intevievați se îmbină cu opiniile specialiștilor aupra acestui proiect arhivistic. Un bogat repertoriu de fotografii documentare din AFMB, în mare parte inedite, punctate de texte folclorice reprezentative completează volumul și introduc cititorul în lumea vie și diversă a satului moldovenesc din ultima jumătate de secol.
Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru (n. 1940, Arborea, jud. Botoşani) a absolvit cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Activitatea ştiinţifică şi-a desfăşurat o în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi. A fundamentat, teoretic şi metodologic, proiectul Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. Este iniţiatorul şi coordonatorul seriei de publicaţii „Caietele Arhivei de Folclor”, finalizată prin apariţia a zece volume (1979-1991). A fost director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din Iaşi (1991-2004) și profesor universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1990-2016). Se numără printre autorii Dicţionarului literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979 (distins în 1981 cu Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române) şi ai Dicţionarului general al literaturii române, vol. I VII, Bucureşti, 2004-2009. A publicat douăsprezece volume de autor, șase în colaborare, iar din lucrările inedite ale savantului Petru Caraman a editat opt tomuri, deschizând, astfel, accesul cercetătorilor români şi străini la o operă etnologică de interes major. La Editura UAIC a publicat zece volume în calitate de autor, coautor, editor sau coeditor și tot aici coordonează și colecția ETHNOS. Pentru trilogia Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, Iaşi, 1998-2005, a primit în anul 2007 Premiul „Simion Florea Marian” al Academiei Române, precum şi Premio Internazionale di Studi Demoetnoantropologici „Giuseppe Pitré Salvatore Salomone Marino”, Palermo.