Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Volumul „Propaganda politică în România socialistă”, de Cristina Preutu, premiat la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București

11.04.2019

Vineri, 5 aprilie 2019, în cadrul Galei Premiilor Academiei Oamenilor de Știință din România, desfășurată în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București, Cristina Preutu a primit Premiul Gheorghe Buzatu al Secţiunii Științe Istorice și Arheologice, pentru volumul Propaganda politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974), publicat în anul 2017 la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în colecția Historica.

Gala de premiere sub egida AOSR este un eveniment devenit tradiţie în spaţiul academic românesc, dedicat excelenței în cercetare, care premiază cele mai importante contribuții la progresul științei și al cunoașterii. Desfăşurată într-o instituţie-etalon a culturii, ştiinţei şi civilizaţiei româneşti, în cadrul somptuos, cu o puternică semnificaţie simbolică, al Aulei Bibliotecii, Gala a celebrat cercetarea premiind cele mai valoroase lucrări științifice din domenii fundamentale. Premiile acordate sunt onorifice, fără a implica o componentă financiară, constituind recunoaşterea academică a meritelor şi valorii, un mod simbolic de consacrare a excelenţei. La manifestare, a participat un public select, format din membri ai corpului academic, cercetători, oameni de știință și de cultură, personalități ale vieții publice din țară și din străinătate. În cadrul ediţiei din acest an a Galei, au fost decernate premiile AOSR pe anul 2017, se arată în comunicatul organizatorilor.

Lucrarea premiată abordează problema propagandei comuniste în intervalul 1965-1974, abordând dimensiunea instituțională, a actorilor propagandei, tehnicilor și canalelor de difuzare. În istoriografie această temă a fost abordată tangențial, de aceea, subiectul în sine reprezintă o noutate în spațiul istoriografic. Problematica propusă este cu atât mai interesantă și inițiază perspective de analiză novatoare, cu cât contextul politic al perioadei a constituit un fapt inedit pentru istoria comunismului românesc, dar și în evoluția comunismului în Europa Centrală și de Est. Demersul analitic al acestei lucrări este dezvoltat pe trei dimensiuni. O primă dimensiunea este cea a istoriei instituționale, prin care am realizat o reconstrucție a aparatului central de propagandă al CC al PCR, realizând și o analiză a propagandiștilor (recrutare, educare, activități). A doua dimensiune urmărește analiza funcțiilor pe care propaganda le-a dezvoltat în societate și a temelor principale din retorica oficială (tema naționalismului și Omul Nou), folosind, în această direcție și teorii ale lingvisticii și sociologiei. A treia dimensiune este cea a analizei efectului pe care propaganda l-a avut în societate și a percepțiilor societății asupra puterii, iar în acest sens am analizat scrisorile adresate puterii politice.

Cartea a primit în 2018 și Premiul pentru debut al Ziarului de Iași.

Cristina Preutu (n. 1986, Vaslui) este lector universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniile sale de interes sunt: istoria comunismului, propaganda în regimurile totalitare, istoria televiziunii, istoria teatrului. Beneficiară a unor stagii de cercetare și burse în străinătate, la „Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen” sau Pole INALCO, din Paris, autoarea a publicat mai multe studii în reviste de specialitate, volume de studii și enciclopedii, precum: „Teatralizarea prezentului. Dramaturgie și propagandă în anii 1965-1989”, în „Istoria Recentă Altfel. Perspective Culturale”, (Andi Mihalache, Adrian Cioflancă, coord., Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013); „Strategii politice cu privire la introducerea televiziunii în culori în România comunistă”, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D.Xenepol”, LII, 2015, Editura Academiei Române; Propagandist, în Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. III, (Octavian Roske, coord., Editura Academiei Române, 2016).