Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

ZILELE CULTURII SLAVE: Prezentarea manualelor de limbă rusă aplicată, publicate la Editura UAIC, în prezența delegației de la Universitatea „Lev Gumiliov” din Kazahstan

22.05.2018

Luni, 21 mai 2018, de la ora 17.00, la librăria „Orest Tafrali” din Iași, a avut loc prezentarea manualelor de limbă rusă aplicată, publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de cadrele didactice de la Catedra de Slavistică a UAIC în colaborare cu profesori de la Catedra de Filologie Rusă a Universității Euroasiatice „Lev Gumiliov” din Astana, Kazahstan.
Prezentarea a avut loc în cadrul manifestarilor consacrate „Zilelor culturii slave”, care se desfășoară sub patronajul Catedrei de Slavistică „Petru Caraman” și a Cabinetului de limbă rusă ale Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în perioada 21-24 mai 2018.
La prezentare au participat cadre didactice de la Facultatea de Litere, studenți și masteranzi, elevi de la liceile din Iași și Pașcani și oaspeți din Kazahstan – profesor dr. Kadisha Nurgali, șefa catedrei de Filologie rusă și masteranzi ai acestei catedre, care participă și la cea de-a V olimpiadă „Slova rusă”, organizată de Catedra de Slavistică a UAIC.
Manualele se adresează studenților și masteranzilor de la specializările filologice, pedagogice, economice și juridice și sunt destinate pentru studiul profesional al limbii ruse aplicate. Scopul realizării manualelor a fost formarea la viitorii specialiști a competenței de comunicare la nivelul capacității de a realiza, prin intermediul mijloacelor limbii ruse, comunicarea în sfera didactică și socio-culturală, economică și juridică. Manualele întrunesc o varietate de conținuturi atât pentru studierea problemelor teoretice și practice, căt și pentru îndeplinirea sarcinilor operaționale a unităților de învățare. Conținuturile unităților de învățare pot fi folosite pentru predarea/pregătirea cursurilor practice în limba rusă. În fiecare manual, acestea prevăd însușirea de cunoștințe și dezvoltarea acestora în baza a cincisprezece module/microsisteme de instruire structurate în complexe cognitiv-lingvistice (CCL) în domeniul filologiei, psiho-pedagogiei, specializării viitoare a profesorului-filolog, a specialistului-jurist și specialistului-economist.
Conținutul unităților de învățare în domeniul limbii ruse are drept scop formarea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor în domeniile specializărilor sus-menționate, care caracterizează nivelul de limbă rusă B2/C1 ca limbă străină, corespunzând nivelului suficienței de bază a LSP, LAP (în conformitate cu Cadrul European Comun al Limbilor).
Seria de manuale de limba rusă ca limbă străină a fost elaborată de către membii Catedrei de Slavistică „Petru Caraman”, prof. dr. Leonte Ivanov, conf.dr.hab. Ludmila Bejenaru, conf.dr Marina Vraciu, lect.dr. Natașa Manole în colaborare cu prim-prorector, prof.dr. Hab. Asemgul Moldajanova și colegii de la catedra de filologie rusă a Universității ”Lev Gumiliov” din Astana, Kazahstan, prof. prof. dr. Hab. Kadisha Nurgali, conf.dr. L.G.Mukajanova, conf.dr. G.R. Rahimjanova, conf.dr. A.T.Akisheva.
Manualele sunt destinate studenților de la facultățile de litere, pedagogie, științe juridice și studii economice, autorii propunându-și să contribuie la formarea unor absolvenți capabili să facă față mai multor specializări care țin de paradigma multiculturalității.