Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

ZILELE EMINESCU 2018: Profesorul și eminescologul Dumitru Irimia, omagiat la Memorialul Ipotești, în cadrul Colocviului de exegeză literară, ed. a II-a

13.06.2018

Personalitatea regretatului profesor Dumitru Irimia va fi evocată și în acest an cu ocazia ZILELOR EMINESCU, în cadrul celei de-a doua ediţii a Colocviului de exegeză literară, desfășurat în perioada 13-15 iunie 2018, la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu.
Astfel, joi, 14 iunie 2018, de la ora 17.00, Ala Sainenco și Mihaela Aniţului, de la Memorialul Ipoteşti, vor fi prezenta volumul In honorem Dumitru Irimia. Lucrările Colocviului de exegeză literară. Ipoteşti, Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, 2017. Cu această ocazie va fi semnalat și volumul Profesorul nostru, D. Irimia, editat de Cristina Irimia și Dinu Moscal, recent apărut la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” și lansat vineri, 8 iunie, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, în prezența distinsului profesor Mihai Zamfir, de la Universitatea din București.
Zilele Eminescu 2018 se desfășoară sub genericul In honorem Petru Creţia, ediția din anul acesta propunându-și să evidenţieze contribuţia semnificativă pe care a reprezentat-o implicarea eminescologului Petru Creţia în definitivarea editării operei lui Mihai Eminescu, să creioneze portretul unui cărturar de excepţie al culturii române, care s-a distins exemplar în domeniul literaturii şi al filosofiei prin propriile creaţii şi prin exegezele laborioase făcute altor creatori de referinţă din cultura română şi cea universală.
La colocviu și-au anunțat participarea Mihai Zamfir (Universitatea din București), Ioana Both (Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca), Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), Pompiliu Crăciunescu (Universitatea de Vest din Timişoara), Radu Vancu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Vasile Spiridon (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău), Valentin Coșereanu (Brașov), Jean Luis Courriol (Universités de Lyon), Florica Ciodaru-Courriol (Universités de Lyon), Ioan Pintea (Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud) și Traian Diaconescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).

Dumitru Irimia (1939-2009, Iaşi) a fost o mare personalitate a lingvisticii româneşti, recunoscut pentru lucrările sale fundamentale de stilistică funcţională, stilistică literară (în special studii consacrate operei eminesciene) şi gramatică. A fost profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Timp de peste trei decenii a organizat Colocviile Naţionale Studenţeşti Mihai Eminescu, la care generaţii de studenţi au avut ocazia să-şi confrunte ideile şi să publice în caietele colocviilor, Studii eminesciene. A stimulat întîlnirea şi dialogul specialiştilor prin Conferinţa Naţională de Filologie Limba română azi, ţinută la Chişinău și Iași (10 ediţii, între anii 1991 și 2006). Între multe alte importante distincții, i-a fost conferit și titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Chișinău (2007). Cărţi publicate (selectiv): Limbajul poetic eminescian, 1979 (teza de doctorat); Curs de lingvistică generală, 1986; Structura stilistică a limbii române contemporane, 1986; Introducere în stilistică, 1999; Dicţionarul limbajului poetic eminescian, 2002 (coordonator); Dicţionarul limbajului poetic eminescian: Semne şi sensuri poetice, 2 vol., 2005; Gramatica limbii române, Iaşi, 2008.
În seria Opere Dumitru Irimia au apărut:
Limbajul poetic eminescian (2013);
Studii eminesciene (2014);
Studii de limba română și lingvistică generală (2017);
Studii de stilistică şi poetică (2017).