Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Cărți în pregătire /

Economia timpului și a ignoranței

Gerald P. O`Driscoll Jr., Mario J. Rizzo

Data apariției: ---

Domeniu: Ştiinţe economice / Economie

Colecție: Economie şi Societate Liberă

ISBN: 978-606-714-426-0

Nr. pagini: 246

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Traducere de Gabriel Mursa, Institutul Friedrich von Hayek România.
Volumul de faţă este una dintre operele fundamentale de economie austriacă modernă. Analiza timpului istoric şi a incertitudinii a ajutat la renaşterea tradiţiei austriece, ceea ce a condus la un interes tot mai mare faţă de ideile, considerate cândva neortodoxe, ale Școlii austriece de economie.

Introducere. Timpul și ignoranţa, zece mai târziu (Mario Rizzo) ; I. O recunoaștere mai profundă a importanţei forţelor dezechilibrante; II. O mai mare atenţie acordată condiţiilor pentru un comportament echilibrant; III. O atenţie sporită acordată ideii de schimbare produsă endogen; IV. Atenţia acordată reconcilierii echilibrului și schimbării impredictibile; Capitolul 1. Economia subiectivistă – o viziune generală: I. Timp și ignoranţă; II. Importanţa timpului și a ignoranţei; III. Keynesismul și contribuţiile economiștilor austrieci; IV. Viziune generală asupra restului cărţii; Partea I. Cadrul: Capitolul 2. Subiectivism static vs. subiectivism dinamic; I. Întrebările; II. Metodele subiectivismului; III. Dimensiunile subiectivismului; IV. Relaţia dintre subiectivismul static și cel dinamic; V. Remarci finale; Capitolul 3. Cunoaștere și decizii; I. Subiectivismul drept conţinut: cunoașterea; II. Subiectivismul ca evaluare a alternativelor; III. Concluzie; Capitolul 4. Concepţia dinamică despre timp; I. Timpul newtonian; II. Timpul real; III. Timp real, planificare și acţiune; IV. Procesele economice și incertitudinea; V. Timp newtonian și timp real: interrelaţia; VI. Concluzie; Capitolul 5. Incertitudinea în echilibru: I. Incertitudinea veritabilă; II. Echilibrul; III. Coordonarea de modele; IV. Echilibru și optimalitate; Partea a II-a. Aplicaţii: Capitolul 6. Competiţie și descoperire; I. Introducere; II. Descoperirea oportunităţilor; III. Cunoaștere și competiţie; IV. Cunoașterea tacită; V. Teorii ale procesului și economie normativă; VI. Echilibrul dinamic; VII. Regulile versus maximizarea continuă a utilităţii; VIII. Teoria firmei; IX. Anexă: echilibrul stocastic; Capitolul 7. Economia politică a concurenţei și a monopolului: I. Concurenţa: statică și dinamică; II. Incertitudine și pieţe; III. Politica optimă; IV. Monopolul din perspectiva teoriei drepturilor de proprietate; Capitolul 8. Teoria subiectivistă a unei economii ce utilizează capital: I. Introducere; II. Evoluţia teoriei subiectiviste a capitalului: o viziune generală III. Viziunea lui Menger; IV. Structura de producţie; V. Rata dobânzii într-o economie ce utilizează capital; VI. Variaţiile în rezultatele finale ale procesului de producţie; VII. Preferinţa pentru timp și structura de producţie; VIII. Subiectivismul revizuit; Capitolul 9. Microanalitica banilor: I. Introducere; II. Microanaliza banilor; III. Originile banilor; IV. Ciclurile economice; V. O teorie subiectivistă a fluctuaţiilor activităţilor economice VI. Expectativele raţionale; VII. Concluzie; Capitolul 10. Câteva probleme nerezolvate

Gerald Patrick O'Driscoll Jr. (n. 1947, Statele Unite ale Americii) este un economist american. Influențat de opera lui Friedrich Hayek, și-a susținut teza de doctorat cu titlul Contribuțiile lui Hayek la dezvoltarea teoriei economice la Universitatea din California. Gerald O’Driscoll și-a început cariera ca asistent universitar la Universitatea din Iowa. A fost considerat, într-o etapă a vieții sale, drept un subiectivist radical, deoarece, alături de Mario Rizzo, a scris o carte despre timpul subiectiv, inspirată de filosoful francez Henri Bergson.
Mario J. Rizzo (n. 1948, Statele Unite ale Americii) este profesor asociat de economie și director adjunct al Programului ”Școala austriacă de economie” de la Universitatea din New York. A făcut studii la Universitatea Fordham, iar doctoratul l-a susținut la Universitatea din Chicago (1977). A susținut conferințe la Institut des Études Humaines și este cercetător la Cato Institute. Principalele sale domenii de interes sunt analiza economică a dreptului, timpul, etica și Școala austriacă de economie.