Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Cărți în pregătire /

În așteptarea reformelor. Viaţa agrară a Basarabiei în primele decenii ale stăpânirii imperiale ruse

Valeriu Mutruc

Data apariției: ---

Domeniu: Istorie / Istorie modernă

Colecție: Historica

ISBN: 978-606-714-525-0

Nr. pagini: 541

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediție îngrijită şi prefaţă de Flavius Solomon.
Cartea se adresează, în primul rând, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din domeniul Ştiinţei Solului, însă, prin conţinutul ei, poate fi utilă tuturor celor care, direct sau indirect, sunt preocupaţi de diferite aspecte ale acestui domeniu. Având ca tradiţie abordarea în fiecare an a unei tematici diferite, această ediţie a simpozionului se axează asupra unui subiect mai larg, al diferențierilor dintre solurile care evoluează în regim natural și cele care sunt influențate, mai mult sau mai puțin, de către activitățile antropice. Diverse studii din ultimele decenii au demonstrat, dacă mai era nevoie, faptul că omul modifică proprietățile solului prin variile lui activități. Dacă unele dintre acestea sunt extrem de evidente și de necontestat, benefice sau nu, altele sunt frecvent mai greu de sesizat, eventual cu caracter ireversibil.

Prefață; Introducere: 1. Argument; 2. Excurs istoriografic; 3. Imperiul rus și Basarabia în secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea. Context general; Partea I. Politica agrară a țarismului în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea; Partea a II-a. Structuri economice în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea: Capitolul 1. Proprietatea funciară: 1. Considerații generale; 2. Activitatea de hotărnicire a pământurilor în Basarabia; 3. Proprietatea funciară în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea (privire generală); 4. Proprietatea funciară moșierească laică; 5. Proprietatea funciară moșierească ecleziastică; 6. Proprietatea funciară răzeșească; 7. Proprietatea funciară de stat: 7.a. Satele coloniștilor transdanubieni; 7.b. Satele coloniștilor germani; 7.c. Satele țăranilor de pe domeniile statului; 7.d. Satele cazacilor novorusieni; Capitolul 2. Economia agrară: 1. Sistemul de prelucrare a pământului; 2. Producția de cereale; 3. Creșterea vitelor; 4. Alte ocupații agrare; Partea a III-a. Structuri sociale în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea: 1. Clerul; 2. Nobilimea; 2.a. Boiernașii; 3. Mazilii și ruptașii; 4. Grupurile sociale de agricultori: 4.a. Țăranii; 4.b. Răzeșii; 4.c. Grupurile fiscale intermediare – scutelnicii, breslașii și slugile; 4.d. Țăranii așezați pe domeniile statului; 4.e. Coloniștii transdanubieni; 4.f. Coloniștii germani; 4.g. Cazacii novorusieni; Rezumat; Abrevieri; Surse de arhivă și bibliografie ; Abstract; Indice; Anexe.

Valeriu Mutruc (n. 1966, Egoreni, Soroca, Republica Moldova – d. 2010, Berlin) a absolvit Facultatea de Istorie a Univesității de Stat din Republica Moldova (Chișinău) în anul 1991. Studii doctorale la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1991-1995) și Universitatea Liberă din Berlin (1997-1999). În 1999 și-a susținut doctoratul la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Autor al unor studii privind istoria Basarabiei în secolul XIX – începutul secolului XX.
Editorul volumului, Flavius Solomon (n. 1967, Butuceni, Orhei, Republica Moldova) este cercetător științific gr. I la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași și profesor asociat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Domenii de cercetare și arii de interes: Istoria Europei Centrale și de Est; istoria relațiilor internaționale; istoria ideologiilor politice; naționalism și minorități.