Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimonium
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Top 15 /

Limba română pentru străini. Gramatică şi exerciţii

Iolanda Sterpu

Data apariției: 29.06.2012

Domeniu: Litere / Limba română

Colecție: ---

ISBN: 978-973-703-756-5

Nr. pagini: 368

Format: 21 x 29,7 cm.

25.05 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de faţă se adresează tuturor străinilor care doresc să-şi însuşească elementele fundamentale ale morfologiei limbii române. La baza lucrării se află tabelele, schemele, clasificările, exemplele, listele şi mai puţin explicaţiile teoretice propriu-zise, acestea fiind reduse la maximum. Noţiunile de gramatică sunt consolidate şi fixate prin numeroase exerciţii, de diverse tipuri, care se găsesc la sfârşitul fiecărui capitol.

CAPITOLUL I A. Pronumele personal şi pronumele de politeţe B. Verbul a fi. Modul indicativ, timpul prezent C. Prepoziţiile: în, la, lângă, pe, sub D. Exerciţii CAPITOLUL AL II LEA A. Pronumele interogativ cine - identificarea persoanelor B. Pronumele interogativ ce - profesiune, naţionalitate; identificarea obiectelor C. Conjuncţiile coordonatoare copulative: şi, nici … nici D. Exerciţii CAPITOLUL AL III LEA A. Adverbul interogativ unde şi prepoziţiile în, din, la, de la B. Conjuncţiile coordonatoare disjunctive: sau, ori C. Afirmaţia şi negaţia: da, nu, ba da D. Structura şi intonaţia propoziţiilor interogative E. Exerciţii CAPITOLUL AL IV LEA A. Substantivul. Genul: masculin, feminin, neutru B. Substantivul. Numărul: singular şi plural. Formarea pluralului C. Prepoziţiile: de, între, pentru, printre D. Exerciţii CAPITOLUL AL V LEA A. Verbul a avea. Modul indicativ, timpul prezent B. Numeralul cardinal C. Conjuncţiile coordonatoare adversative: dar, iar, însă, ci D. Exerciţii CAPITOLUL AL VI LEA A. Pronumele şi adjectivele interogative: cât, câtă, câţi, câte B. Numeral cardinal + substantiv C. Exprimarea datei şi a orei D. Exerciţii CAPITOLUL AL VII LEA A. Articolul nehotărât B. Articolul hotărât C. Prepoziţie + substantiv D. Exerciţii CAPITOLUL AL VIII LEA A. Adjectivele calificative cu patru forme flexionare B. Adjectivele calificative cu trei forme flexionare C. Pronumele şi adjectivele demonstrative de apropiere: acesta, aceasta, aceştia, acestea D. Pronumele şi adjectivele nehotărâte: fiecare, mulţi, puţini E. Exerciţii CAPITOLUL AL IX LEA A. Adjectivele calificative cu două forme flexionare B. Adjectivele calificative cu o formă flexionară / 59 C. Adjective antonime / 59 D. Pronumele şi adjectivele demonstrative de depărtare: acela, aceea, aceia, acelea E. Pronumele şi adjectivele nehotărâte: câţiva, toţi F. Exerciţii CAPITOLUL AL X LEA A. Verbele de conjugarea I (terminate în -a). Modul indicativ, timpul prezent B. Verbele neregulate a da, a lua, a sta, a mânca C. Adjectivul posesiv D. Exerciţii CAPITOLUL AL XI LEA A. Verbele de conjugarea a II a (terminate în -ea). Modul indicativ, timpul prezent B. Verbul a putea + verb infinitiv C. Verbele neregulate a bea şi a vrea D. Verbele de conjugarea a III a (terminate în -e). Modul indicativ, timpul prezent E. Adverbele de loc F. Exerciţii CAPITOLUL AL XII LEA A. Verbele de conjugarea a IV a (terminate în -i sau în -î). Modul indicativ, timpul prezent B. Verbul neregulat a şti C. Adverbele de timp şi de loc D. Conjuncţiile coordonatoare conclusive: deci, aşadar E. Exerciţii CAPITOLUL AL XIII LEA A. Verbul. Modul indicativ, timpul perfect compus B. Participiul cu valoare adjectivală C. Adjectivul şi adverbul. Gradele de comparaţie. Gradul comparativ D. Prepoziţiile: cu, fără, despre, după, peste, prin, (în)spre, dinspre E. Exerciţii CAPITOLUL AL XIV LEA A. Verbul. Modul indicativ, timpul viitor „literar” B. Verbul. Modul imperativ (singular şi plural) C. Adjectivul şi adverbul. Gradele de comparaţie. Gradul superlativ D. Adverbele interogativ-relative: când, cât, cum, unde E. Exerciţii CAPITOLUL AL XV LEA A. Verbul. Modul conjunctiv, timpul prezent B. Verbul. Modul indicativ, timpul viitor „popular” C. Substantivul. Cazul vocativ D. Exerciţii CAPITOLUL AL XVI LEA A. Pronumele personal în cazul acuzativ - forme accentuate B. Pronumele personal în cazul acuzativ - forme neaccentuate C. Acuzativul personal şi acuzativul nepersonal D. Dubla exprimare a complementului direct în cazul acuzativ E. Verbe cu pronume personal în cazul acuzativ (tipul a-l durea) F. Exerciţii CAPITOLUL AL XVII LEA A. Pronumele reflexiv în cazul acuzativ - forme neaccentuate B. Verbe cu pronume reflexiv în cazul acuzativ (tipul a se spăla) C. Pronumele şi adjectivele interogativ-relative: cine, care, ce. Cazurile nominativ şi acuzativ D. Construcţiile determinative E. Exerciţii CAPITOLUL AL XVIII LEA A. Substantivul. Cazul genitiv B. Substantiv în genitiv + adjectiv (calificativ şi posesiv) C. Pronumele personal în cazul genitiv D. Prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale după care se foloseşte cazul genitiv E. Vorbirea directă şi vorbirea indirectă F. Exerciţii CAPITOLUL AL XIX LEA A. Substantivul. Cazul dativ B. Substantiv în dativ + adjectiv (calificativ şi posesiv) C. Prepoziţii după care se foloseşte cazul dativ D. Pronumele interogativ-relativ cine în cazul dativ E. Exerciţii CAPITOLUL AL XX LEA A. Pronumele personal în cazul dativ - forme neaccentuate B. Pronumele personal în cazul dativ - forme accentuate C. Dubla exprimare a complementului indirect în dativ D. Construcţii verbale cu pronume personal în cazul dativ (tipul a-i fi foame) E. Exerciţii CAPITOLUL AL XXI LEA A. Pronumele reflexiv în cazul dativ B. Verbe cu pronume reflexiv în cazul dativ (tipul a-şi aminti) C. Dativul posesiv D. Pronumele şi adjectivul interogativ-relativ care în cazul dativ E. Exerciţii CAPITOLUL AL XXII LEA A. Verbul. Modul indicativ, timpul imperfect B. Pronumele personal în dativ + pronumele personal în acuzativ C. Pronumele reflexiv în dativ + pronumele personal în acuzativ D. Verbe cu două pronume (tipul a i se întâmpla) E. Exerciţii CAPITOLUL AL XXIII LEA A. Articolul posesiv (genitival) B. Pronumele posesiv C. Pronumele interogativ-relativ cine în cazul genitiv D. Pronumele şi adjectivul interogativ-relativ care în cazul genitiv E. Numeralul ordinal F. Exerciţii CAPITOLUL AL XXIV LEA A. Verbul. Modul condiţional-optativ, timpurile prezent şi perfect B. Verbul. Modul conjunctiv, timpul perfect C. Pronumele şi adjectivele demonstrative de apropiere şi de depărtare în cazurile genitiv şi dativ D. Exerciţii CAPITOLUL AL XXV LEA A. Verbul. Modul indicativ, timpul perfect simplu B. Articolul demonstrativ (adjectival) C. Pronumele şi adjectivele demonstrative de identitate (acelaşi) şi de diferenţiere (celălalt). Cazurile nominativ, acuzativ, genitiv şi dativ D. Pronumele şi adjectivele nehotărâte: fiecare, mulţi, toţi în cazurile genitiv şi dativ E. Exerciţii CAPITOLUL AL XXVI LEA A. Verbul. Modul indicativ, timpul mai mult ca perfect B. Verbul. Diateza pasivă C. Pronumele şi adjectivul de întărire D. Pronumele şi adjectivele nehotărâte simple: unul, altul. Cazurile nominativ, acuzativ, genitiv şi dativ E. Exerciţii CAPITOLUL AL XXVII LEA A. Verbul. Modul gerunziu B. Verbul. Modul supin C. Pronumele şi adjectivele nehotărâte compuse: cineva, ceva, careva; oricine, orice, oricare; altcineva, altceva; vreunul. Cazurile nominativ, acuzativ, genitiv şi dativ D. Pronumele şi adjectivele negative: niciunul, niciuna, nimeni, nimic E. Exerciţii CHEIA EXERCIŢIILOR ANEXA 1 – VERBE GRUPATE PE CONJUGĂRI ANEXA 2 – VERBE ȊNSOŢITE DE PRONUME ANEXA 3 – VERBE CU ACUZATIV PERSOANĂ (PE CINE?) ANEXA 4 – VERBE CU DATIV (PERSOANĂ: CUI?) + ACUZATIV (OBIECT: CE?) ANEXA 5 – TABELE DE CONJUGARE ANEXA 6 – CONJUGAREA VERBELOR ÎNSOŢITE DE PRONUME ANEXA 7 – CONJUGAREA VERBELOR NEREGULATE ANEXA 8 – CONJUGAREA VERBELOR LA DIATEZA PASIVĂ ANEXA 9 – MIC DICŢIONAR DE VERBE ROMÂNEŞTI

Iolanda Sterpu (n. 1964) este lector universitar doctor la Catedra de limba română pentru studenţii străini a Facultăţii de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Cărţi publicate: Structura şi funcţiile dialogului din opera lui I.L. Caragiale, Conjugarea verbului românesc. Gramatică şi exerciţii pentru străini; coautor: Dicţionar de verbe româneşti. Cu traducere în limbile engleză, franceză, spaniolă, greacă modernă.