Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Ultimele apariții /

Calitate în educație prin responsabilitate socială și etică profesională în activitatea de predare și evaluare

Corneliu Iațu, Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Ovidiu Gavrilovici, Adriana Prodan (editori)

Data apariției: 20.12.2018

Domeniu: Filosofie şi Ştiinţe sociale / Educaţie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-513-7

Nr. pagini: 249

Format: 17 x 24 cm.

38.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea abordează următoarele teme: calitate, responsabilitate socială și etică în universitate; etică, integritate academică și responsabilitate socială în mediul universitar; aspecte specifice în predarea eticii în diverse domenii.
Premisa de la care a plecat lucrarea este că asigurarea calității în educație este o responsabilitate comună, care trebuie să fie împărtășită de instituțiile educaționale, profesori, decidenți, autorități, studenți și societate. Orice decizie sau comportament asumată/asumat de către una dintre aceste părți poate avea un impact favorabil sau nefavorabil asupra tuturor. Bazele solide ale acestui concept – calitatea în educație – sunt responsabilitatea socială și etica profesională. Acest volum vine în primul rând în întâmpinarea cadrelor didactice care sunt responsabile să asigure cadrul etic în activitatea de predare și evaluare pentru formarea viitorilor specialiști și cetățeni responsabili. El poate fi utilizat ca informație de bază sau suplimentară pentru elaborarea suportului de curs la disciplinele de etică sau de specialitate predate. De asemenea, lasă loc reflecției, învățării continue și colaborării între toate părțile implicate în actul de predare și evaluare, în scopul construirii unor caractere puternice la nivel societal.

PARTEA I. CALITATE, RESPONSABILITATE SOCIALĂ ȘI ETICĂ ÎN UNIVERSITATE: 1. Universitatea și rolul ei în societate. O misiune bazată pe calitate, valori etice și responsabilitate socială. Perspective în actul educațional de predare și evaluare (prof.univ.dr. Corneliu Iațu, prof.univ.dr. Daniela-Tatiana Agheorghiesei, conf.univ.dr. Ovidiu Gavriloci, prof.univ. dr. Adriana Prodan); 1.1. Universitatea în fața obligațiilor sale morale; 1.2. Dileme etice și provocări pentru universități; 1.2.1. Aspecte de etică specifice în activitatea academică de predare și evaluare; 1.2.2. Nevoia de cultură etică și leadership etic în actul educațional de predare și evaluare; 2. Fundamente ale eticii şi integrităţii academice (prof.univ.dr. Carmen Cozma); 3. Responsabilitatea socială a universităţilor. De la CSR la USR: etică, moralitate, bune practici (prof.univ.dr. Valentin Niță): 3.1. Introducere; 3.2. De la CSR (Corporate Social Responsability) către USR (University Social Responsability); 3.3. Bune practici; 3.4. Unele concluzii; 4. Calitate, etică și responsabilitate socială în învățământul superior: o analiză exploratorie (conf.univ.dr. Andrei Ștefan Neștian); 5. Evaluarea calităţii educaţiei. De la standarde la etica evaluării (prof.univ.dr. Teodora Roman); 6. Influențe din domeniul responsabilității sociale în managementul calității în universități: utilizarea conceptului de parte interesată (stakeholder) în manualul calității al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (conf.univ.dr. Andrei Ștefan Neștian); 7. Comunicarea în mediul academic – o abordare din perspectiva calității și a eticii profesionale (prof.univ.dr. Liviu George Maha) PARTEA A II-A. ETICĂ, INTEGRITATE ACADEMICĂ ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITAR: 1. Aspecte și consideraţii teoretice privind etica și teoriile care o susțin (prof.univ.dr. Maria Viorica Bedrule-Grigoruță): 1.1. Teleologia tradiţională şi utilitarismul; 1.2. Abordarea deontologică; 2. Aşteptările şi percepţiile publicurilor faţă de etica unei instituţii academice (prof.univ.dr. Adriana Zaiț): 2.1. Categorii de stakeholderi; 2.2. Valori aşteptate de stakeholderi; 2.3. Percepţii privind comportamentul neetic; 3. Etică, integritate academică și responsabilitate socială (prof.univ.dr. Adriana Prodan, lect.univ.dr. Nelu Florea): 3.1. Etică și Integritatea academică; 3.2. Integritate academică şi responsabilitate socială; 3.3. Studii de caz - Dileme etice în managementul resurselor umane din mediul universitar; 3.4. Practici nord-americane privind evaluarea integrității academice; 4. Valori şi principii de etică în cercetarea ştiinţifică doctorală – câteva repere (prof.univ.dr. Adriana Zaiț): 4.1. Virtuţi; 4.2. Valori umane moderne; 4.3. Valori specifice cercetării doctorale; 4.4. Comportament de cercetare inadecvat; 5. Etica și integritatea academică. Studii și practici recente (conf.univ.dr. Ovidiu Gavrilovici); 6. Mecanisme de lucru privind implementarea valorilor etice în învățământul superior (lect.univ.dr. Nicoleta Dospinescu) 6.1. Introducere: 6.2. Mecanisme de implementare a codului de etică; 7. Bune practici privind integritatea și etica academică. Studiu de caz pe sistemul universitar din Australia (conf.univ.dr. Alin Andrieș); 8. Ghidul profesorului în etică și integritate academică (asist.univ.dr. Sebastian Urieși, lect.univ.dr. Cătălin Clipa): 8.1. Consideraţii generale; 8.2. Responsabilităţile şi angajamentele unui profesor; 8.3. Conduita profesorului în sala de curs şi în afara acesteia; 8.4. Poziţionarea profesorului faţă de „micile atenţii”; 8.5. Câteva sugestii pentru profesori cu privire la promovarea unei atmosfere de integritate academică; 8.6. Acţiunile care se consideră drept o încălcare a integrităţii academice de către studenţi; 8.7. Investigarea posibilelor încălcări ale integrităţii academice în sala de clasă; 8.8. Gestionarea unei situaţii în care se identifică o încălcare a integrităţii; academice / o conduită academică necorespunzătoare la scară largă; 8.9. Motivele pentru care ar trebui raportată o încălcare a integrităţii academice / o conduită academică necorespunzătoare; 8.10. Modalitatea de raportare a unui incident; 8.11. Diferenţa dintre un avertisment şi un raport / o sesizare de încălcare a integrităţii academice; 8.12. Motivele pentru care ar trebui raportat avertismentul dat unui student; 8.13. Paşii de după raportarea unui incident de încălcare a integrităţii academice de către un student; 8.14. Factorii care stabilesc penalizarea/sancţionarea instituţională adecvată; 8.15. Modalitatea de stabilire a tipului de sancţiune; 9. Necesitatea ghidării și motivării comportamentelor legate de etică și integritate academică (lect.univ.dr. Cătălin Ioan Clipa, asist.univ.dr. Sebastian Urieși): 9.1. Conţinutul ghidului studentului pentru etică şi integritate academică; 9.2. Introducere; 9.3. Definirea eticii şi integrităţii academice; 9.4. Importanţa eticii şi integrităţii academice pentru universitate; 9.5. Orientarea universităţii către etica şi integritatea academică; 9.6. Definirea şi delimitarea abaterilor de la etica şi conduita academică; 9.7. Raportarea de către studenţi a abaterilor de la etica şi conduita academică; 9.8. Situaţia în care un student este subiectul unei raportări de abatere de la etica şi conduita academică; 9.9. Recunoaşterea faptelor dintr un referat de abatere de la etica şi integritatea academică; 9.10. Contestarea unui referat de abatere de la etica şi integritatea academică; 9.11. Penalizările care pot apărea ca urmare a abaterilor de la etica şi integritatea academică; 9.12. Încălcarea eticii şi integrităţii academice de către alţii; PARTEA A TREIA. ASPECTE SPECIFICE ÎN PREDAREA ETICII ÎN DIVERSE DOMENII1. ETICA ȊN ACTIVITATEA PROFESIONIȘTILOR CONTABILI: 1. Etica ȋn activitatea profesioniștilor contabili (conf.univ.dr. Constantin Toma); 2. Etica predării marketingului (prof.univ.dr. Adriana Manolică): 2.1. Principalele întrebări ridicate de predarea Eticii în Marketing în Universități; 2.2. Demersul pedagogic al predării Eticii în Marketing; 2.3. Modelul Hunt-Vitell al predării eticii în Marketing; 2.4. Problematica eticii în marketing; 2.5. La 50 de ani de etică, marketingul, încotro?; 3. Aspecte etice privind predarea tehnologiilor informaționale și de comunicație în universități (conf.univ.dr. Vasile Daniel Păvăloaia): 3.1. Introducere; 3.2. Familiarizarea cu măsurile destinate să prevină comportamentele lipsite de etică; 3.3. Probleme etice în contextul internetului obiectelor; 3.4. Concluzii; 4. Calitate în educaţie prin etică şi responsabilitate socială în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică și Sport din Iaşi (conf.univ.dr. Lucian Popescu); 5. Cerințe și reglementări legislative privind etica în învățământul universitar (prof.univ.dr. Mihaela Tofan): 5.1. Considerații introductive; 5.2. Cadrul juridic privind etica în învățământul românesc; 5.3. Cadrul instituțional pentru protejarea eticii în educația din România; 5.4. Prevederi normative exprese privind respectarea eticii în învățământ din România; 5.5. Reglementări privind respectarea eticii în funcțiile publice; 5.6. În loc de concluzii; 6. Cerințe și reglementări privind utilizarea datelor personale in universitate (Analist-learning Drd. Lucian Berechet): 6.1. Introducere; 6.2. Drepturi ale persoanelor vizate; 6.3. Obligaţii ale operatorilor; 6.4. Impactul GDPR în digital media; 6.5. Premise ale prelucrării datelor cu caracter personal; 6.6. Încă două detalii de context; 6.7. GDPR într o instituţie şcolară; 6.8. Responsabilul cu Protecţia Datelor sau DPO; 6.9. Raportarea în urma auditurilor şi breşelor de securitate; 6.10. Concluzii finale

Corneliu Iațu (n. 1964, Miorcani, Botoșani) este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, predând și la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Domenii de competenţă: geografie umană, amenajarea teritoriului și urbanism. A publicat 21 de cărţi în calitate de autor unic, coautor și editor coordonator, respectiv peste 80 articole în reviste cotate ISI Web of Science, BDI etc. A condus sau a făcut parte ca membru din mai multe programe europene (Socrates, Erasmus, Tempus, Leonardo da Vinci), efectuând mai multe mobilități de formare, perfecționare, predare în universități occidentale. Este membru în comitetele științifice și editoriale la 15 reviste. Fost bursier al Guvernului francez și al Confederației elvețiene. Actualmente este președinte al Societății de Geografie din România și prorector responsabil cu dezvoltarea instituțională și managementul calității în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Daniela Tatiana Agheorghiesei (n. 1971, Bacău) este profesor universitar doctor în cadrul departamentului Management, Marketing și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domenii de competenţă: management, etică organizațională, antreprenoriat, retail/merchandising. A urmat un program de pregătire postdoctorală (septembrie 2010 - martie 2013) pe tema „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate” la Facultatea de Medicină, Univesitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” Iași. A publicat 7 cărți în calitate de autor și coautor și peste 20 de articole indexate ISI Web of Science și în baze de date internaționale. A lucrat ca expert în cadrul proiectului DOCIS la formularea grilei de calificări pentru programele de studii din învățământul superior, domeniile de studiu Management (licență) și Administrarea Afacerilor (master). A colaborat ca expert în cadrul a numeroase proiecte cu finanțare europeană. De-a lungul timpului, a participat la mai multe stagii de pregătire și schimburi de experiență profesională la prestigioase universități din străinătate: 1992/1993 – Facultad de Empresariales, Universitat de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, Islas Baleares, Spania; 1996/1997 și octombrie-decembrie 1998 – Universitad Carlos III de Madrid, Spania; octombrie - noiembrie 2003 – School of Services Management, Bournemouth University, Bournemouth, UK; 26 septembrie - 2 octombrie 2010 – Manchester Metropolitan University, Manchester UK; 19 iunie - 26 iunie 2011, Hull University, Hull, UK.
Ovidiu Gavrilovici (n. 1966, Iași) este conferențiar universitar doctor habilitat în psihologie, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihologie, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași. A absolvit doctoratul la Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, SUA (2003) și masteratul la Universitatea București (Managementul Organizațiilor Nonguvernamentale de Servicii Sociale) (1996), după ce a terminat șef de promoție, în 1995, specializarea psiho-socio-psihopedagogie la Facultatea de Filosofie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Conduce asociația profesională psihologică Psiterra din 2005 și promovează aplicațiile abordării narative în terapie, educație, servicii de sănătate și dezvoltarea profesională, managementul resurselor umane, leadership, dezvoltare organizațională, în limbile engleză și română. A finalizat, în 2013, programul postdoctoral „Etică și politici de sănătate” la UMF „Gr.T. Popa” Iași. A publicat 3 cărți ca autor sau coordonator, peste 20 articole indexate în baze de date internaționale autor sau coautor, peste 30 de capitole de carte (autor sau coautor). A făcut parte din comisii de doctorat din țară și din străinătate și coordonează teze de doctorat din 2017. Are și practică privată de psihologie clinică, fiind atestat la Colegiul Psihologilor din Romania, fiind, totodată, formator și supervizor în psihologie clinică.
Adriana Prodan (n. 1964, Roman) este profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor. Disciplinele predate sunt din domeniile managementul resurselor umane şi management educaţional. A coordonat două programe educaţionale de tip master şi a fost directoare a Școlii doctorale de economie şi administrarea afacerilor în perioada 2012-2017. În prezent, este coordonatoarea proiectului „Jean Monnet Module”, destinat formării complementare a tinerilor cercetători europeni. A coordonat 7 doctori în management şi a fost în comisii de evaluare la 10 teze de doctorat şi 3 teze de abilitare. Are patru cărți publicate ca autor sau coordonator, peste 15 articole indexate în baze de date internaționale (autor sau coautor), peste 10 capitole de carte (autor sau coautor). A făcut parte din 18 echipe ale proiectelor de cercetare, dezvoltare a resurselor umane şi consultanţă regională.