Instrucțiuni pentru autori

Domnule Director,

Subsemnatul/Subsemnații,

vă oferim spre editare, tipărire și difuzare titlul

Descrierea succintă a cărții (max. 10 rânduri):

Cuprinsul lucrării (părțile principale):

Cartea se adresează următoarelor categorii de cititori

Cartea are cel puțin doi referenți științifici, afiliați la instituții academice diferite. Aceștia sunt:

Scurtă prezentare a activității științifice a autorului/autorilor

În ce privește drepturile de autor/traducător asupra acestei lucrări, declar că acestea îmi/ne aparțin în totalitate, urmând ca pentru cesionarea acestora către Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași să se poarte negocierea uzuală/contractuală.

Mențiuni:

Grantul de cercetare nr.

Subvenții

Alte proiecte

Termenul de predare a textului (suport, stick, mail) de către autor:

Prin prezenta, garantez/garatăm că lucrarea este creaţie proprie, este originală şi deţin/deținem toate drepturile asupra ei. Declar/declarăm că am cunoştinţe privind reglementarea drepturilor patrimoniale şi conexe cuprinse în Legea 8/1996 cu completările ulterioare. Declar/declarăm pe propria răspundere că cesionez exclusiv/neexclusiv drepturile asupra lucrării oferită spre publicare Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. De asemenea, suntem de acord cu o perioadă de evaluare a conţinutului lucrării, conform normelor interne ale editorului, care nu poate depăşi însă un an calendaristic. În cazul în care cesionarul nu utilizează sau utilizează într-o măsură insuficientă lucrarea pusă la dispoziţia sa, prin aceasta fiind afectate interesele ca autor, solicit/solicităm desfiinţarea prezentei înţelegeri.

Email

Telefon

Data

Domnului Director al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași