Despre noi

Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este un copil al revoluţiei din decembrie 1989. Puţin după 1 ianuarie 1990, am prezentat primului Birou al Senatului ales în libertate un proiect de editură academică, menită a canaliza potenţialul ştiinţific al universitarilor ieşeni într-­o formulă ce consacra, după un model occidental verificat – Presse Universitaire sau University Press –, interesul instituţiei de a­-şi promova propriile valori pe o piaţă a ideilor de departe dominată de Capitală. Formula convenită a inclus şi achiziţionarea unei imprimerii, căci la acea vreme doar autonomia deplină faţă de vechea tipografie a statului garanta şi apariţia a ceea ce voiam să publicăm. Din prima alocaţie valutară pe care Universitatea a primit­-o din partea Ministerului s-­au achiziţionat două computere şi două maşini de tipar, adăugate zestrei destul de modeste a atelierului de multiplicare unde se litografiau în continuare, în condiţii de o precaritate astăzi greu imaginabilă, cursurile pentru studenţi. S-­a constituit apoi o redacţie, s-­au alcătuit planuri editoriale şi, în fine, au apărut primele cărţi.
Au trecut de atunci ani care, fiecare, – şi cu concursul unor rectori şi senate cu dragoste de carte – au adăugat titluri, experienţă, responsabilitate financiară, tehnologie tipografică de vîrf, dar mai ales un şir de oameni care s­-au identificat cu ceea ce a devenit, puţin cîte puţin, Editura Universităţii ieşene. Intrată în al douăzecilea an de existenţă, ea depăşeşte vîrsta adolescenţei cu un bilanţ cantitativ şi calitativ care, dincolo de false modestii, probează, credem, deplina maturitate. Modelul, considerat unul de succes, a fost adoptat cu simptomatică fidelitate de un întreg şir de universităţi româneşti. Cîştigul nostru, al celor de la Iaşi, aparţine deopotrivă autorilor ce şi­-au construit pe această cale reputaţia ştiinţifică şi, nu mai puţin, cititorilor, care au confirmat­-o cumpărîndu-­le cărţile. Ce altceva mai mult ne-­am fi putut dori decît ca proiectul nostru de acum douăzeci şi unu de ani, cu aerul său utopic, să se împlinească aşa cum i-­a fost dat să ni se înfăţişeze el astăzi?

prof.dr. ANDREI CORBEA-HOIȘIE
Director al Editurii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi 1990 - 2017