Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Camelia Crăciun, premiată la Universitatea Transilvania din Brașov pentru cartea Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici

20.07.2021

    Vineri, 16 iulie 2021, Camelia Crăciun a primit la Brașov Premiul pentru perspective comparatiste asupra literaturii române al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (ALGCR) pentru volumul publicat la Editura UAIC, Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici.
    Acordarea acestei distincții a avut loc în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor ALGCR, la finalul colocviului anual al asociației. Organizat ca o dublă ediție, 2020-2021, deoarece, din considerente pandemice, ediția de anul trecut nu s-a desfășurat, colocviul ALGCR, găzduit în acest an de Universitatea Transilvania din Brașov, a avut ca teme Modelul anglo-american în cultura română, respectiv Catastrofa în literatură.
    Juriul premiilor ALGCR pentru ediția curentă a fost format din: Mircea Martin (președinte), Caius Dobrescu, Adrian Lăcătuș, Angelo Mitchievici, Carmen Mușat, Vasile Spiridon și Andrei Terian.
    Apărută la Editura UAIC în colecția coordonată de profesorul și criticul ieșean Antonio Patraș, Biblioteca de istorie literară, cartea Cameliei Crăciun analizează grupul de scriitori evrei aculturați, prezenți în mod activ în cultura română începând cu puțin înainte de Primul Război Mondial și, din ce în ce mai vizibil, în perioada interbelică, până când legislația antievreiască le impune tăcerea. Născuți în ultimii ani ai secolului al XIX-lea și în primii ani ai secolului XX, acești intelectuali își păstrează o puternică identitate evreiască, dar folosesc limba română pentru a-și scrie operele literare înainte, dar și după emanciparea obținută în 1923. Cercetarea se concentrează asupra opțiunilor identitare specifice printr-o analiză a contextului socio-cultural și politic care determină și modelează discursul lor ulterior. Practic, analiza lămurește mecanismele care determină opțiunile culturale și identitare, urmând mai departe profilurile individuale cu caracteristicile lor specifice și, în final, strategiile de incluziune socio-intelectuală și integrare culturală pe care scriitorii le folosesc în noul context generat înainte și după emancipare și, mai ales, de crearea României Mari.
    Camelia Crăciun este conferențiar universitar doctor la secția de Secția de Studii Iudaice a Facultății de Limbi și Literaturi Străine de la Universitatea din București, unde predă cursuri de istoria evreilor din România, precum și de cultură și literatură idiș. A editat volumele Lumea evreiască în literatura română (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014), De la „Dybuk” la „Lozul cel mare”. Antologie de teatru idiș (Hasefer, 2016), precum și seria de carte Biblioteca de Literatură Idiș a Editurii Hasefer (patru titluri, începând din 2016). A colaborat la The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe (2008) și este autoarea volumelor Traduceri în limba română din literatura clasică idiș (e-book, Editura Muzeului Literaturii Române, 2015) și 140 de ani de teatru idiș în România (Institutul Cultural Român, 2016).