Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Catalogul general 1990-2019 al Editurii UAIC, disponibil on-line

02.07.2020

Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființare, punem la dispoziția publicului varianta on-line, în format pdf descărcabil, a catalogului cărților apărute timp de trei decenii la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, între 1990 și 2019.
Catalogul este structurat cronologic, cu un capitol pentru fiecare an în parte. În cadrul fiecărui capitol dedicat anului respectiv, cărțile sunt ordonate alfabetic după titlu în cadrul unor secțiuni care corespund domeniilor Filosofie și Ştiinţe sociale, Istorie, Litere, Ştiinţe ale naturii, Ştiinţe economice, Ştiinţe exacte, Ştiinţe juridice, Educaţie fizică și o secțiune de diverse titluri interdisciplinare, de memorialistică, ghiduri, eseuri, anuare, albume, interviuri etc.
Fiecare titlu este urmat de autor, editor, coordonator, îngrijitor al ediției (în funcție de specific), de traducător (după caz), precum și de o serie de date tehnice: numărul de pagini, formatul, ISBN-ul și colecția din care face parte; în cazurile în care titlurile au făcut parte din proiecte naționale, internaționale sau au fost coeditate împreună cu una sau mai multe edituri, sunt precizate și aceste aspecte. Este menționat de asemenea dacă respectivul volum a primit un premiu important de-a lungul timpului sau face parte dintr-o serie de autor.
O listă exhaustivă a acestor premii, distincții sau diplome, în număr de 289, este prezentă la finalul catalogului. Am inclus acolo și câteva nominalizări care, fără a fi urmate de un premiu, reprezintă totuși o evidențiere merituoasă a titlului respectiv.
Catalogul nu indexează decât selectiv cărțile publicate pentru uz didactic, cum sunt îndrumarele, lucrările practice, caietele de didactică ale disciplinelor, manualele pentru învățământ la distanță sau sub formă de ghiduri practice și alte materiale didactice, lucrări care au avut un circuit relativ restrâns. Au fost indexate în schimb toate lucrările cu ISBN și cele care au avut, înaintea implementării acestui standard, o circulație mai largă, în biblioteci, librării sau la diverse târguri de carte. De asemenea, catalogul nu include lista publicațiilor periodice apărute la Editura UAIC; această listă se va constitui într-un capitol separat în varianta tipărită a catalogului care va fi prezentată la următorul târg de carte.
Utilitatea catalogului nu este atât comercială (din rațiuni care țin de stocuri și de copyright doar o parte dintre titlurile aflate în catalog pot fi comandate), cât documentară (cu instrumentele de căutare din Adobe Acrobat Reader pot fi localizate destul de simplu titlurile, autorii etc.), la care se adaugă în mod firesc o anumită dimensiune bibliografică referitoare la istoria de după 1989 a cercetării și a învățământului superior la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Catalogul general al Editurii 1990-2019 reprezintă, de asemenea, și o dare de seamă sui generis a eforturilor depuse de personalul Editurii UAIC de-a lungul acestor 30 de ani și a excelenței academice pe care, în mod programatic, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a încercat să o promoveze prin intermediul cărților publicate.