Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Editura UAIC a obținut din nou recunoașterea CNCS în urma evaluării din anul 2020 a editurilor și revistelor cu profil umanist

11.01.2021

   În urma procesului de evaluare și clasificare a editurilor şi revistelor cu profil umanist din România și Republica Moldova, desfășurat în cursul anului 2020 sub egida Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) prin Comisia de Științe Umaniste, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a obţinut recunoaşterea CNCS pentru trei domenii ale științelor umaniste. De asemenea, șase reviste din portofoliul Editurii UAIC au obținut în urma evaluării recunoașterea forului științific menționat.
   Astfel, pentru domeniul Istorie și studii culturale, Editura UAIC a fost evaluată la categoria A, iar pentru domeniile Filologie, respectiv Filosofie, a fost evaluată la categoria B.
   Cele șase reviste din portofoliul Editurii UAIC recunoscute de CNCS în urma acestei evaluări sunt:
   1. LINGUACULTURE. International Journal of the Iași Linguaculture Centre for (Inter)Lingual and (Inter)Cultural Research. Revista a fost evaluată la categoria B în domeniul Filologie. Revista, al cărei redactor-șef este prof. univ. dr. Rodica Dimitriu, are un caracter interdisciplinar și apare din anul 2010. Din profilul publicației sunt de reținut explorarea fenomenului transculturalității și publicarea de articole științifice din domeniile lingvisticii, teoriei literare, criticii literare, antropologiei, traductologiei, teatrologiei sau limbilor străine.
   2. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie. Revista a fost evaluată la categoria B în domeniul Istorie și studii culturale. Cu o îndelungată tradiție care se întinde pe șase decenii, revista publică rezultatele cercetărilor profesorilor Facultății de Istorie a UAIC, dar și cercetătorilor de la Academia Română sau pe cele ale doctoranzilor. Directorul revistei este prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, iar redactor-șef – prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan.
   3. Classica et Christiana. Revista a fost evaluată la categoria B în domeniul Istorie și studii culturale. Condusă de prof. univ. dr. Nelu Zugravu, revista apare de 16 ani publicând contribuţii semnate de specialişti români şi străini dedicate domeniilor tradiţionale de cercetare a clasicismului greco-roman (istorie antică, filologie clasică, epigrafie greco-latină etc.), precum şi promovarea unor direcţii mai recente, precum Antichitatea târzie, patristica, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, antropologia culturală a lumii clasice şi creştine timpurii etc.
   4. Studia Antiqua et Archaeologica. Revista a fost evaluată la categoria B în domeniul Istorie și studii culturale. Apare ca periodic din anul 1995 (cu un prim număr apărut în 1983), îl are ca redactor-șef pe prof. univ. dr. Lucrețiu Mihăilescu-Bîrliba și publică studii științifice referitoare la perioada preistorică, istorie antică și arheologie, cu precădere referitoare la spațiul sud-est european. Arheologia, numismatica, epigrafia, antropologia sau studiile interdisciplinare se regăsesc printre domeniile predilecte în care se încadrează articolele din această revistă.
   5. Acta Iassyensia Comparationis. Revista a fost evaluată la categoria C în domeniul Filologie. Revistă a Catedrei de Literatură Comparată de la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, condusă de lect. univ. dr. Ana-Maria Constantinovici-Ștefan, în calitate de redactor-șef, Acta Iassyensia Comparationis este dedicată studiilor interdisciplinare, generate şi motivate de universalitatea fenomenelor literare în conexiune directă cu celelalte arte. Publicaţia manifestă, totodată, o deschidere reală către sferele conexe ştiinţelor literaturii: antropologia culturală, istoria ideilor şi a mentalităţilor, studiile culturale, studiile de gen.
   6. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Teologie Ortodoxă. Revista a fost evaluată la categoria C în domeniul Teologie. Condusă de Pr. conf. univ. dr. Ilie Melniciuc-Puică în calitate de redactor-șef, publicația este revista oficială a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Fondată în 1992, la scurt timp după reactivarea (1990) şi integrarea Facultăţii de Teologie (1991) în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, aceasta acoperă o tematică variată din domeniul Teologie, atât din sfera Teologiei biblice, Teologiei istorice, Teologiei sistematice, Teologiei practice, Teologiei sociale, Pedagogiei creştine şi Artei sacre, cât şi cercetării inter şi pluridisciplinare.
   Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), organism consultativ al Ministerului Educaţiei şi Cercetării având misiunea de a-l sprijini în îndeplinirea atribuţiilor de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, a inițiat în anul 2020 procedura de evaluare a revistelor și editurilor din România și Republica Moldova, afiliate domeniului fundamental al științelor umaniste, în vederea recunoașterii și a clasificării acestora pentru perioada 2020-2024.

   Recenta evaluare a reluat o tradiție începută în anul 2011 și a dezvoltat, simplificat și adaptat la condițiile actuale criteriile noii evaluări. Prin perioada de valabilitate de patru ani a recunoașterii obținute în urma evaluării, CNCS și-a exprimat dorința de a imprima un ritm cu caracter constant, predictibil, dialogal și încurajator tuturor editurilor și revistelor evaluate. Scopul acestei evaluări este furnizarea unui instrument de reper pentru analiza publicațiilor științifice ale cercetătorilor sau instituțiilor cu profil de cercetare din România în cadrul evaluărilor instituționale sau naționale ale acestora, în cadrul validării concursurilor didactice, în cadrul stabilirii eligibilității pentru participarea la granturile științifice. În raport cu criteriile de evaluare din 2011-2012, cele actuale țin cont de pașii reali făcuți de cele mai multe reviste din România de obținere a unei recunoașteri internaționale, precum și de etapele pe care le-au parcurs mulți editori de carte în profesionalizarea publicațiilor științifice, se mai arată în mesajul către editori al conducerii CNCS.

   Pentru evaluarea editurilor au rezultat următoarele categorii de clasificare:
A – Edituri de referință pentru domeniu, cu o vizibilitate deosebită pe plan național și internațional, cu experiență în publicarea unor lucrări de înaltă valoare științifică și cu semnificative contribuții la dezvoltarea unor noi direcții de cercetare;
B – Edituri cu un impact semnificativ în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național, precum și cu potențial evident de dezvoltare;
C – Edituri cu un impact mediu în domeniu, cu o vizibilitate pe plan local și național.
   În ceea ce privește evaluarea revistelor, grila este asemănătoare din punct de vedere valoric:
A – Reviste de referinţă pentru domeniu, cu o vizibilitate deosebită pe plan naţional şi internaţional, cu experiență consacrată în publicarea unor lucrări de înaltă valoare științifică și cu semnificative contribuții la dezvoltarea unor noi direcții de cercetare;
B – Reviste cu impact semnificativ în domeniu și vizibilitate considerabilă mai ales pe plan naţional, cu o experiență dovedită precum și cu potențial evident de dezvoltare la nivel internațional;
C – Reviste cu un impact mediu în domeniu, cu o vizibilitate pe plan local și național.