Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Editura UAIC la Zilele Asistenţei Sociale

29.03.2022

Miercuri, 30 martie 2022, între orele 9.00-14.00, Editura UAIC va participa la ediția a X-a a ZILELOR ASISTENŢEI SOCIALE, eveniment care se va desfășura în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Editura UAIC va prezenta în cadrul acestei ediții o succintă trecere în revistă a titlurilor din domeniul sociologiei și științelor sociale pe care le-a publicat recent, precum și a importanței lor în cadrul paradigmei socio-umane în care se înscriu, între numeroasele contribuții științifice ale universitarilor ieșeni pe care editura le-a publicat de-a lungul timpului. La prezentare va participa și prof. univ. dr. Conțiu Șoitu, decanul Facultății de Filosofie și Științe Sociale, panelul avându-l drept moderator pe conf. univ. dr. Romeo Asiminei, directorul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială de la UAIC.
De asemenea, Editura UAIC va asigura pe toată durata evenimentului accesul la un stand de carte cu vânzare în care vor fi expuse atât titluri recente, cât și o selecție a cărților pe care editura le-a publicat de-a lungul anilor în domeniul științelor sociale.
Ediția din acest an a ZILELOR ASISTENŢEI SOCIALE va avea ca temă Construirea, împreună, a unei noi lumi eco-sociale: o lume care nu lasă pe nimeni fără suport, temă care coincide cu cea a conferinței People`s Global Summit (Co-building a New Eco-Social World: Leaving No One Behind), iniţiată de Institutul de Cercetare al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Socială (UNRISD) şi Federația Internațională a Asistenților Sociali (IFSW), conferință care va avea loc în perioada 29 iunie - 2 iulie 2022.
Evenimentul, la care vor participa aproximativ 350 de invitați (asistenţi sociali, cadre didactice universitare, studenţi etc.), este organizat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, (Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială) și Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România.
Parteneri în desfăşurarea evenimentului sunt: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Direcția de Asistență Socială Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Penitenciarul Iași, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei – Sectorul de Asistenţă Socială şi Medicală DIACONIA, Asociația Alternative Sociale, Fundația „Alături de Voi”, Fundația „Solidaritate și Speranță”, Centrul Diecezan Caritas Iași, Asociația Aproape de Oameni Iași, Fundația Emmaüs Iași.
ZILELE ASISTENŢEI SOCIALE reprezintă o activitate de tradiție, fiind organizată în luna martie a fiecărui an, aceasta reprezentând un moment de analiză referitor la dinamica serviciilor sociale, la problemele sociale și la obstacolele profesionale existente, dar și o oportunitate de promovare a profesiei de asistent social în comunitate, prin intermediul canalelor media, a presei tipărite și online.
Cea de-a X-a ediție a ZILELOR ASISTENŢEI SOCIALE celebrează realizările asistenților sociali și promovează rolul asistentului social în rândul comunității în vederea transmiterii unui mesaj comun la nivel internațional cu privire la conștientizarea contribuțiilor din domeniul social și nevoia acțiunilor ulterioare.
Tema de anul acesta prezintă o viziune și un plan de acțiune pentru a crea noi valori globale, politici și practici care să dezvolte încrederea, securitatea și încrederea tuturor oamenilor cât și sustenabilitatea planetei. Ziua Mondială a Asistenței Sociale 2022 va fi o oportunitate importantă pentru profesia de asistent social de a angaja toate rețelele de asistență socială cu comunitatea în care lucrează pentru a contribui la valorile și principiile care permit tuturor oamenilor să li se respecte demnitatea printr-un viitor comun.