Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – 30 de ani de la înființare

09.06.2020

Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prima instituţie editorială universitară din România după 1989, împlinește 30 de ani de la înființare. Momentul înregistrării la Rectoratul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pe data de 8 iunie 1990, a acordului din partea Ministerului Învățământului în ceea ce privește înființarea editurii noastre, poate fi considerat un „certificat de naștere” al acesteia.
Cele câteva cifre care rezultă la un scurt bilanț al acestei perioade pot fi concludente în ceea ce privește dezvoltarea conceptului de editură universitară românească de-a lungul celor trei decenii:
• peste 2500 de titluri publicate – în majoritate noutăți editoriale, dar şi traduceri şi reeditări ale unor lucrări de referinţă din cultura română şi universală, albume și ghiduri, cursuri și manuale pentru uz universitar, lucări practice sau cu caracter didactic;
• peste 1500 de autori înscrişi în portofoliu: dintre aceștia sunt mulți autori ieșeni, dar și personalități de prestigiu din alte centre universitare românești sau internaționale, precum și nume importante aparținând patrimoniului mondial al culturii;
• 49 de publicaţii periodice şi reviste ştiinţifice editate anual;
• 289 de premii și distincții primite pentru excelența cărților editate;
• 42 de colecții;
• în jur de 1000 de evenimente legate de cărțile editurii (lansări de carte, târguri de profil, work-shop-uri, prezentări în cadrul unor conferințe etc.);
• 9 domenii pentru care a obținut acreditarea CNCS:
1. Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică;
2. Arheologie şi arheometrie. Preistorie şi protoistorie. Istorie veche şi cultură antică. Studii clasice. Paleografie. Numismatică şi epigrafie;
3. Istoria artelor şi arhitectură. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural;
4. Istoria economiei. Istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi politică. Istorie militară;
5. Istorie medievală. Istorie modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală;
6. Istoriografie, teorie şi metode ale istoriei. Istoria ideilor, istorie intelectuală. Memorie colectivă, identităţi, locuri ale memoriei, istorie orală. Genealogie. Heraldică şi sigiliografie;
7. Limba şi literatura română;
8. Limbi şi literaturi străine;
9. Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie;
• peste 500 de apariții în mass-media sub forma recenziilor de carte, interviurilor, prezențelor în diverse studiouri sau emisiuni TV sau radio a cărților, autorilor și reprezentanților editurii; prezență pozitivă în new media (bloguri, vloguri, rețele de socializare etc.).
Mai mult decât simple cifre, toate datele statistice enumerate mai sus sunt expresia unui efort colectiv de valorificare şi afirmare a potenţialului intelectual şi ştiinţific al mediului universitar ieşean asumat de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Încă din primul an de existenţă, respectarea exigenţelor ştiinţifice şi academice a constituit criteriul fundamental de legitimare, ceea ce i-a asigurat o prezenţă constantă în topul editurilor de profil din România.
Istoria acestei instituţii este legată de o idee lansată la începutul lunii ianuarie 1990 de prof.univ.dr. Andrei Corbea-Hoişie, de a transforma departamentul de imprimerie, axat pe editarea şi multiplicarea cursurilor, într-o adevărată editură, după modelul editurilor universitare occidentale, idee susţinută de conducerea de atunci a Universităţii (rectorul Călin Ignat, prorectorii Gheorghe Popa, Alexandru Călinescu și Dumitru Zaiţ) şi pentru care a fost obţinut avizul din partea Ministerului Învăţământului.
De la primele 7 titluri publicate în 1990, 4 titluri în 1991 şi 5 titluri în 1992, editura şi-a extins treptat activitatea, atât în ceea ce priveşte programul editorial – prin diversificarea domeniilor abordate, cât şi a numărul de titluri publicate: 19 titluri în 1993, 29 în 1994, 35 în 2000, 44 în 2001, 68 în 2006, atingând, în 2009, un maxim de 120 de titluri publicate. În perioada următoare, programul editorial s-a menţinut constant la peste 100 de titluri pe an.
În structura actuală, redacţională şi de producţie, editura funcţionează din 1992, îmbunătăţindu-şi în timp activitatea atât datorită investiţiilor făcute de conducerile succesive ale Universităţii pentru modernizarea tipografiei – ceea ce a dus la creşterea calităţii grafice a tipăriturilor –, cât şi datorită diversificării planului editorial, prin înfiinţarea unor noi colecţii, desemnarea unor personalităţi ştiinţifice la coordonarea acestora şi iniţierea după 2008 a unui amplu program de traduceri de texte de referinţă din cultura universală.
Editura înființează de-a lungul timpului 43 de colecţii, dintre care unele de mare prestigiu: Academia Practică, Antiqua et Mediaevalia, Bibliographica, Biblioteca de Istorie Literară, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, Bibliotheca Classica Iassiensis, Bibliotheca Patristica Iassiensis, BusinessLike, Cicero, Colecția Medico-chirurgicală, Contribuţii Ieşene de Germanistică, D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii), Documenta, Economie şi Societate Liberă, Economikon, Ethnos, Excellentia 150, Exercitium, FIBAS, Fontes Traditionis, Geographia, Historica, Historica Dagesh, In Honorem, Logos, Monumenta Linguae Dacoromanorum, Observatorul Social, Patrimoniu, Personalităţi ale Universităţii „Alexandru I. Cuza” din Iaşi, Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale, Psihologie Socială şi Aplicată, Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”, Restitutio Historiographica, Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae, Sophia, Sport și Societate, Ştiinţele Educaţiei, Studii de Geografie Politică, Studii Europene, Thesaurus, Thesaurus Classicus și Traditio.
O componentă importantă a activităţii editurii o constituie revistele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași . Cu redacţii şi comitete ştiinţifice constituite la nivelul fiecărei facultăţi , editura a avut în vedere permanent creşterea cotării ştiinţifice a acestora, precum şi circulaţia lor în mediul academic naţional şi internaţional, prin facilitarea schimburilor internaţionale (împreună cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi). Sub coordonarea editorială a Universităţii, apar în fiecare an 26 de serii din „Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (revistă iniţiată de Petru Poni, primul tom apărut în septembrie 1900) şi alte 23 de reviste ştiinţifice de specialitate. Actualmente, multe dintre aceste reviste sunt indexate la nivel național și internațional în diverse baze de date științifice.
Cu ocazia acestei aniversări, profesorul Alexandru Călinescu, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în anul 1990, creionează succint trăsăturile Editurii UAIC la 30 de ani de la înființare:
Profesorul Virgil Nemoianu, despre care știm cu toții că a avut o strălucită carieră universitară în spațiul academic american, și-a intitulat una din cărțile sale de început Calmul valorilor. Îi „împrumut” titlul pentru că el mi se pare o formulă fericită pentru a defini exemplul reconfortant pe care ni-l oferă Editura Universității din Iași. După treizeci de ani bilanțul ei este impresionant: un portofoliu de mare bogăție și varietate, titluri de referință, publicații periodice și reviste științifice, premii importante (inclusiv la târguri de carte) etc. Lectura catalogului editurii dă seama despre anvergura proiectului. Când ai în catalog monumentala ediție a Bibliei de la 1688, apoi Noul Atlas lingvistic pe regiuni, Tezaurul toponimic al României, Dicționarul poetic eminescian sau Dicționarul de francofonie canadiană, când regăsești cărți fundamentale de Alexandru Philippide, Eugen Coșeriu, Gheorghe Brătianu, Vasile Pârvan, Gheorghe Ivănescu, Petre Andrei ș.a.m.d., când tipărești eminente traduceri din latină și greacă într-o perioadă în care, vai, studiile clasice sunt în suferință, când propui publicului cărți ale unor mari sociologi străini sau ale unor teoreticieni de prim rang ai liberalismului, înseamnă că ridici stacheta valorică foarte sus și înțelegi să nu faci compromisuri. Este ceea ce editura a realizat, cu o exemplară consecvență.
Elanului romantic din primăvara lui 1990 îi răspunde acum o maturitate lucidă. Vital este ca editura să continue pe aceeași cale a seriozității și a excelenței.