Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

LANSARE DE CARTE: „European Administrative Area – Integration and Resilience Dynamics”, miercuri, 22 februarie, la FEAA

15.02.2023

Miercuri, 22 februarie 2023, de la ora 14.00, Editura UAIC și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) organizează lansarea volumului European Administrative Area – Integration and Resilience Dynamics. Proceedings of the International Conference EU-PAIR 2022, editat de Ana-Maria Bercu, Irina Bilan și Constantin-Marius Apostoaie. Evenimentul va avea loc în Sala de consiliu a FEAA (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corp B, et. 1).

Alături de editori sunt invitați pentru a prezenta acest volum prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Teodora Roman, decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, prof. univ. dr. Adrian Iftene, decan al Facultății de Informatică și prof. univ. dr. Constantin Dram, directorul Editurii UAIC.

Publicată în limba engleză atât în volum tipărit cât și online, lucrarea reprezintă rezultatul activităților de cercetare ale participanților la Conferința Internațională EU-PAIR, organizată în luna mai a anului 2022 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în cadrul proiectului Jean Monnet Chair. EU Public Administration and Resilience Studies - EU-PAIR, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Conferința a avut scopul de a crea un cadru de dezbatere privind deciziile, politicile și acțiunile administrațiilor publice europene pentru a răspunde provocărilor generate de crize și pentru întărirea capacității lor de a deveni reziliente.

«The main aim of the project EU-PAIR is to promote excellence in teaching and research within EU studies in public administration, to develop the curricula in EU integration on administrative studies for under and post-graduate students who want to gain knowledge, to reinforce an European dimension on their studies, and to generate knowledge which can support for the future the EU policy-making by the professionals, to promote high performance in their professional life, bringing the EU closer to the citizens.»

Despre editorii volumului:

Dr. habil. Ana-Maria Bercu este profesor universitar titular la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație publică, unde activează din 2002. A absolvit un program de licență în Administrație publică (2001), cu distincția magna cum laude, studii postuniversitare de Gestiunea resurselor în administrația publică (2002) și a finalizat studiile de doctorat în Management (2008). A fost abilitată să coordoneze teze de doctorat în domeniul științelor administrative începând cu anul 2019. În perioada 2015-2016 a fost cercetător postdoctoral la Universitatea din Tel Aviv, Israel, în domeniul Managementul resurselor umane. În semestrul de toamnă al anului 2022, va fi bursier Fulbright la Universitatea din Illinois, Chicago, College of Urban Studies and Public Affaires. Este directorul Catedrei Jean Monnet, a întreprins studii privind integrarea și reziliența în administrația publică din UE – EU-PAIR (2021-2024) și a fost coordonator al modulului JM EURCOMP (2014-2017). Este coordonator pentru proiectul de parteneriat Erasmus+ KA2 European Citizenship Initiative: from A to Z (2020-2022), coordonator și/sau membru al echipei științifice pentru peste 25 de proiecte europene, având experiență în predarea internațională prin programele Erasmus și Erasmus+, membru al Centrului European de Excelență (în cadrul Centrului de Studii Europene) din 2009 și al Catedrei JM EUFIRE (2016-2019). Activitățile sale de predare și cercetare sunt în domeniile: managementul performanței în administrația publică, managementul strategic în sectorul public, analiza politicilor publice și managementul relațiilor de muncă.
Irina Bilan este conferențiar universitar doctor la Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A urmat stagii de documentare și cercetare la Universitatea Paris Dauphine (Franța, 2010), Universitatea din Poitiers (Franța, 2015) și Universitatea din Bolton (Marea Britanie, 2018) și stagii de predare la universități din Italia, Turcia, Kazahstan, Belgia, Spania, Maroc, Kyrgyzstan, Croația, Egipt. A urmat programe de formare în domeniile „Managementul activităţilor terţiare” (2011), „SAP, ERP și Management Școlaritate” (2011-2012) și „Didactica predării disciplinelor socio-umane” (2012). A publicat, în calitate de autor sau coautor, o carte, mai multe capitole de carte de specialitate și peste 70 de articole în reviste indexate în baze de date internaționale sau volume ale conferințelor naționale și internaționale.
Constantin-Marius Apostoaie este lector universitar doctor în cadrul Departamentului Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A obţinut titlul de doctor în Ştiinţe economice, domeniul Finanţe, în anul 2012, cu calificativul Excelent (la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). A realizat diverse stagii de documentare şi cercetare în cadrul unor instituţii precum: Universitat de Barcelona (Spania), GREThA: Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée, la Universitatea din Bordeaux (Franţa), Universidad de Zaragoza (Spania), Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) etc. Totodată, a publicat, în calitate de unic autor sau în echipă, peste 60 de articole ştiinţifice în volume, reviste ori jurnale ştiinţifice (unele dintre acestea fiind indexate ISI sau în baze de date internaţionale recunoscute) şi a fost/este membru în echipă în 15 proiecte academice de cercetare şi/sau de predare, finanţate din surse naţionale sau europene (precum Horizon 2020, Erasmus+, Erasmus Mundus, COST, POSDRU, POSCCE, POCU, UEFISCDI etc.).