Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

LANSARE DE CARTE: Gruparea de la „Viața românească”, de Maricica Munteanu, joi, 23 martie, la „TAFRALI”

14.03.2023

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vă invită joi, 23 martie 2023, de la orele 14.00, la Librăria OREST TAFRALI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corp A), unde va avea loc lansarea volumului Gruparea de la „Viața românească”. O literatură a spațiului și comunității, recent apărut la Editura UAIC în colecția BIBLIOTECA DE ISTORIE LITERARĂ.

Invitați: prof. univ. dr. Antonio Patraş (coordonatorul colecției Biblioteca de Istorie Literară), prof. univ. dr. Bogdan Crețu (redactor-șef al revistei TIMPUL) și prof. univ. dr. Constantin Dram (directorul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).

Interogând relația dintre un grup literar, în cazul de față cenaclul „Viața românească”, și spațiul cultural de care aparține, lucrarea de față propune o dublă perspectivă, inclusiv la nivel teoretic, asupra legitimității acestui raport, dezvoltată în două secvențe: „Inventarea moldovenismului” și „Cenaclul Viața românească”. Dacă în prima parte literatura scriitorilor viețiști este privită ca un vehicul identitar al spațiului moldovenesc, explorând tensiunile și raportul cu puterea care se înscriu într-o serie de opoziții (centru/periferie, capitală/oraș provincial, sat/oraș), partea a doua investighează viața de cenaclu, care se prezintă ca un corp ce se izolează de spațiile codificate instituțional, funcționând prin partajarea intimității.

«Studiul Gruparea de la „Viaţa românească”. O literatură a spațiului și comunității, de Maricica Munteanu este, o spun de la bun început, o lucrare-eveniment în istoriografia literară autohtonă. Nu e doar o nouă reevaluare, erudit documentată, a grupului din jurul revistei „Viața Românească”, ci o reevaluare teoretică a unui fenomen cultural, ideologic, identitar. Autoarea propune o viziune teoretică inovatoare în studiile literare și culturale autohtone, analizând nu doar texte, publicații, ci și gesturi publice, comportamente sociale, dinamica constituirii grupului cultural etc. În plus, ea precizează de la bun început că o discuție neutră a unei grupări care punea în prim-planul programului său „localismul”, „moldovenismul”, care manifesta un atașament ostentativ față de identitățile regionale nu mai e plauzibilă azi, când raporturile tradiționale dintre centru și periferie au fost regândite ca practici de putere, de monopol asupra reprezentării publice.»
(prof. univ. dr. Bogdan Crețu)

«Foarte bine documentată şi cu un background teoretic impresionant, bogată în idei şi nuanţe surprinse într un stil critic speculativ şi percutant, ce îmbină în chip fericit spiritul de fineţe cu spiritul de geometrie, cartea de față readuce în discuţie, într o manieră de surprinzătoare originalitate, un segment de istorie literară considerat până acum neatractiv şi clasificat. Refuzând să citească trecutul prin grila confortabilă a clişeelor şi prejudecăţilor estetizante, Maricica Munteanu a izbutit să reinventeze istoria grupului de la „Viaţa românească” şi să readucă la viaţă literatura scriitorilor ce au gravitat o vreme în jurul lui Ibrăileanu şi care au plăsmuit o lume de vis şi poveste cu numele de Moldova.»
(prof. univ. dr. Antonio Patraş)

Subiectul cărții a fost recent discutat în cadrul dezbaterii Re-inventarea moldovenismului. Scriitorii de la „Viața românească” și politicile periferiei desfășurată pe data de 31 ianuarie 2023 la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, în cadrul căreia a conferențiat autoarea volumului, Maricica Munteanu, la discuțiile ulterioare participând cercetătorii Alexandru Cohal (moderator), Ioana Baskerville și Astrid Cambose, istoricii Florea Ioncioaia, Dorin Dobrincu, Mihai Dorin și Alexandru Sevastian, geograful George Țurcănașu și mulți alții.

Maricica Munteanu (n. 1990, Florești, Republica Moldova) este cercetător științific doctor la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași. A absolvit Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” în 2012. A obținut titlul de doctor în filologie în 2019, cu distincția summa cum laude. Este prezentă cu articole în reviste științifice precum Philologica Jassyensia”, Dacoromania litteraria, Swedish Journal of Romanian Studies, Transilvania ș.a.