Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

LANSARE DE CARTE: „Istoria fizicii în Moldova”, sâmbătă, 5 noiembrie, la Iași

01.11.2022

Sâmbătă, 5 noiembrie 2022, de la ora 11.00 va avea loc lansarea volumului Istoria fizicii în Moldova, de Sebastian Popescu și Alexandru Stancu, recent apărut la Editura UAIC.
Evenimentul va avea loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Sala Ferdinand, et. 2, Corp A) și face parte din programul manifestărilor academice dedicate Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu prilejul sărbătoririi a 162 de ani de la înființare. Cu ocazia acestui eveniment va fi comemorat unul dintre cei mai mari importanți fizicieni români, academicianul Ștefan Procopiu, la 50 de ani de la trecerea în neființă, unul din consistentele capitole ale cărții fiindu-i dedicat.

Invitați pentru a lua cuvântul, alături de autorii cărții, sunt prof. univ. dr. Constantin Dram, directorul Editurii UAIC, cercetătorul Cristian Presură, de la Philips Research Eindhoven (prin intermediul platformei ZOOM), și conf. univ. dr. Cristian Baban, de la Facultatea de Fizică a UAIC. Moderatorul evenimentului va fi prof. univ. dr. habil. Cristian Enăchescu, decanul Facultății de Fizică a UAIC.
Parteneri în organizarea acestui eveniment sunt Facultatea de Fizică a UAIC, Editura UAIC și Asociația Absolvenților de Fizică SOPHYS.

Cartea care va fi lansată reprezintă primul demers în încercarea de a alcătui o prezentare articulată a evoluției fizicii în Moldova, de la primele elemente științifice până la realizarea primelor cercetări științifice originale și intrarea Moldovei în circuitul mondial. Dezvoltarea fizicii este strâns legată de însăși evoluția școlii, motiv pentru care lucrarea scoate în evidență pașii înainte realizați în acest sens în diferite etape de dezvoltare istorică. Întrucât Bucovina a fost parte integrantă a Moldovei, nu putea să lipsească un capitol dedicat dezvoltării fizicii în această veche provincie românească. Pentru păstrarea echilibrului și a obiectivității, autorii s-au oprit la anul 1948, când învățământul și cercetarea științifică s-au reorganizat după reguli noi, de inspirație sovietică.

Despre autorii volumului:
Sebastian Popescu (n. 1972, Botoșani) este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Absolvent al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (licenţă, master, doctorat), cursuri de formare în Italia şi stagii de cercetare în Japonia şi Austria. Preocupări de cercetare în fizica sistemelor complexe (fenomene neliniare, formarea şi evoluţia sistemelor autoorganizate, modelarea matematică a proceselor fizice), managementul deşeurilor, istoria fizicii şi educaţia tinerilor cu abilităţi înalte.
Alexandru Stancu (n. 1957, Iași) este profesor universitar doctor la Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Absolvent al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (licenţă în domeniul fizicii plasmei, master în domeniul capcanei magnetice pentru instalaţii de fuziune nucleară, doctorat în domeniul magnetismului). Profesor invitat în Franţa, Spania, Statele Unite, Taiwan. Cercetător recunoscut în teoria histerezisului, nanomagnetism, metode experimentale de caracterizare a sistemelor histeretice (peste 300 lucrări publicate în reviste recunoscute internaţional, peste 3000 citări independente). Pasionat de istoria fizicii şi organizator al Bibliotecii şi Muzeului „Hurmuzescu-Procopiu” din cadrul Facultăţii de Fizică. Preşedinte al Societăţii Internaţionale de Magnetism IEEE Magnetics Society – Romania Chapter şi reprezentant al României la European Magnetism Association. A înfiinţat şi coordonat Centrului de Excelenţă CNCSIS – CARPATH (Center for Applied Research in Physics and Advanced Technologies) şi Platforma Interdisciplinară CNCSIS – AMON (Interdisciplinary platform for advanced studies in molecular nanotechnologies).