Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

LANSARE DE CARTE: „Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina”, vol. V, vineri, 18 noiembrie, la BCU Iași

14.11.2022

Vineri, 18 noiembrie 2022, de la ora 12.00, va avea loc lansarea volumului al V-lea al Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, lucrare întocmită de un colectiv de specialiști de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, cu material cules de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion Florea, Ion Nuță, Adrian Turculeț și redactat de Stelian Dumistrăcel, Luminița Botoșineanu, Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu și Alexandru-Laurențiu Cohal.
Lansarea va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Sala B. P. Hasdeu, despre carte fiind invitați să vorbească cercetător științific gr. I Gabriela Haja, directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, prof. dr. Mircea Ciubotaru, conf. dr. Ioan Milică, directorul Bibliotecii Centrale Universitară „Mihai Eminescu” Iași, cercetător științific gr. I Florin-Teodor Olariu și prof. dr. Constantin Dram, directorul Editurii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.
Parteneri în organizarea acestui eveniment sunt Academia Română - Filiala Iași, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași și Primăria Municipiului Iași.

Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina reprezintă unul dintre proiectele fundamentale ale Academiei Române, ce îşi propune să tezaurizeze bogăţia graiurilor de la est de Carpaţi, din Bucovina şi până la vărsarea Prutului în Dunăre. Început spre finalul anilor ’60 ai secolului trecut, prin anchete de teren efectuate de specialişti dialectologi de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pe o reţea de 210 localităţi din zona menţionată, NALR. Moldova şi Bucovina a documentat variaţia dialectală a limbii române din câteva domenii esenţiale ale vieţii cotidiene din mediul rural, precum Casa, Curtea, Agricultura, Pomicultura, Pădurea, Terenul, Meserii etc. În volumul de faţă se publică răspunsurile la 323 de întrebări din Chestionarul NALR, sistematizate în capitolele Timpul; fenomene atmosferice, Terenul; relieful, Şcoala; armata; administraţia, Meserii; comerţ, Diverse şi prezentate în hărţi analitice, hărţi interpretative şi hărţi sintetice, ca şi în texte de tip „material necartografiat”.
Lucrarea este publicată cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Iași.