Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

LANSARE DE CARTE: „Politică și relații internaționale în istoria românilor. Studii în onoarea profesorului Gheorghe Cliveti”, marți, 31 octombrie, la „TAFRALI”

25.10.2023

Editura UAIC vă invită marți, 31 octombrie 2023, de la ora 14.00, la Librăria OREST TAFRALI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corp A, parter), unde va avea loc lansarea volumului Politică și relații internaționale în istoria românilor. Studii în onoarea profesorului Gheorghe Cliveti, coordonat de Gabriel Leanca.

Invitați: prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof .univ. dr. Gheorghe Cliveti, Membru Corespondent al Academiei Române, prof. univ. dr. Mihai Cojocariu, prof. univ. dr. Cristian Ploscaru, conf. univ. dr. Gabriel Leanca și prof. univ. dr. Constantin Dram, directorul Editurii UAIC.
Cartea lansată inaugurează o nouă colecție, Istorie modernă și memorie culturală, coordonată de conf. univ. dr. Gabriel Leanca și de prof. univ. dr. Cristian Ploscaru. Cei doi coordonatori își propun să valorizeze în acest fel contribuții de istorie culturală, politică și a relațiilor internaționale din epoca modernă (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – sfârșitul Primului Război Mondial): studii înnoitoare sub aspect metodologic și documentar, cercetări aplicate și comparate, lucrări de sinteză și de analiză istoriografică, ediții critice de memorii, însemnări, jurnale și corespondență din bogatul patrimoniu al ariei temporale menționate.
Volumul dedicat profesorului Gheorghe Cliveti conține un număr de douăzeci și opt de contribuții pe teme de istorie medievală, modernă și contemporană dedicate profesorului Gheorghe Cliveti. Cele mai multe dintre acestea s-au plasat în orizontul istoriei politice și a relațiilor internaționale, dar regăsim și cercetări apropiate de istoria militară a spațiului românesc, a bisericii sau de imagologie.

Profesor universitar doctor al Facultății de Istorie din Iași, Membru Corespondent al Academiei Române și Director al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române - Filiala Iași, Gheorghe Cliveti a dezvoltat „o perspectivă personală, nutrită de un orizont uriaş de lecturi şi de experienţe internaţionale (parteneriatul cu Universitatea din Freiburg, bursa D.A.D şi, mai ales, anul Fulbright de la Universitatea din Nebraska, S.U.A) în câmpul de cercetare al istoriei relaţiilor internaţionale, devenind o autoritate în acest domeniu.” (Florin Cîntic, Ziarul de Iași). Este autor unic al volumelor România şi Puterile Garante. 1856-1878, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1988 (Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române); Izvoarele Istoriei relaţiilor internaţionale. Epoca modernă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1993; Liberalismul românesc. Eseu istoriografic, Iaşi, Editura Axis, 1996; România şi crizele internaţionale. 1853-1913, Iaşi, Editura Axis, 1997; Concertul European. Un experiment în relaţiile internaţionale din secolul XIX, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006; Prolegomene la studiul relaţiilor internaţionale. Epoca modernă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009; Europa franceză şi cauza română. 1789-1871, Iaşi, Editura Junimea, 2012; România şi „alianţele germane” (1879-1914) , Iaşi, Editura Junimea, 2015; România modernă și „apogeul Europei”, 1815-1914, București, Editura Academiei Române, 2018; La révolution de 1821 et la restauration des règnes autochtones dans les Principautés Roumaines, Les Éditions Isis, Istanbul, 2020; La Roumanie, la crise orientale et le Concert européen 1875-1878, Les Éditions Isis, Istanbul, 2022.