Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Lansarea primului număr al Revistei române de istorie a secolului XX și prezentarea în premieră a volumului Cultură politică și practici academice de Cătălin Botoșineanu, joi, 14 decembrie, la Iași

14.12.2023

Joi, 14 decembrie 2023, de la ora 18.00 va avea loc la Iași un eveniment prilejuit atât de lansarea numărului inaugural al Revistei române de istorie a secolului XX – The Romanian Review of 20th Century History, cât și de apariția volumului Cultură politică și practici academice. Universitatea din Iași în primul deceniu interbelic, de Cătălin Botoșineanu, căruia îi va fi dedicat, în cadrul manifestării, un semnal editorial.
Evenimentul se va desfășura la Casa Catargi din Copou (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, corp H, sala H1).

Vor lua cuvântul cu această ocazie prof. univ. dr. Lucian Leuștean, conf. univ. dr. Ovidiu Buruiană și dr. Cătălin Botoșineanu, moderator fiind conf. univ. dr. Ionuț Nistor, directorul Centrului de Istorie a Secolului XX.

Noua revistă care apare sub egida Editurii UAIC este publicată sub auspiciile Centrului de Istorie a Secolului XX de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu un colegiu redacțional format din istorici ieșeni, având drept redactor-șef pe Ovidiu-Ștefan Buruiană, redactor-șef adjunct pe Adrian Vițalaru, în consiliul de redacție pe Cătălin Botoșineanu și Bogdan Schipor, iar ca secretar de redacție pe Dan-Alexandru Săvoaia. Consiliul științific al publicației este format din nume importante ale istoriografiei de la universități și institute de cercetare din Austria, Franța, Germania, Italia, Moldova, România și SUA.
Revista română de istorie a secolului XX va avea o periodicitate anuală, publicul vizat fiind reprezentat, conform editorilor, de acel «cititor care să nu caute verdicte și condamnări á rebours, lucruri definitive pe care istoricul le produce arareori, ci să urmărească înțelegerea secolului XX în complexitatea fenomenelor și faptelor sale, în multiplele nuanțe pe care acest timp le conține.»

Apărut recent în colecția HISTORICA, volumul lui Cătălin Botoșineanu, Cultură politică și practici academice. Universitatea din Iași în primul deceniu interbelic va fi prezentat în premieră la acest eveniment. Cartea reprezintă o incursiune în istoria interbelică a Universității din Iași, autorul cercetând problematica Universității ca instituție a vieții academice și ca fenomen în societate. Demersul, potrivit autorului, este unul privitor la istoria educației în general și la istoria învățământului superior în special. Au fost evaluate, conform aceleiași surse, «mutaţiile instituţionale petrecute în aşezământul universitar, la cumpăna dintre două lumi care urmau să intre în conflict. De la o universitate provincială, aflată mai mereu în siajul celei din capitală, la noul cadru naţional în care şi-a construit un alt destin, instituția ieșeană a parcurs un drum anevoios, măcinat de conflicte și de trauma recuperării identității inaugurale. Dreptul de ,,a se administra de sine”, de fapt autonomia intelectuală și administrativă a așezământului, va fi fundalul în care se vor înscrie evoluțiile academice ale primului deceniu interbelic.»

Cătălin Botoșineanu (n. 1980, Botoșani) este doctor în istorie (din 2011, cu lucrarea Universitatea din Iaşi în primul deceniu interbelic. Profesorii universitari şi viaţa politică) și arhivist la Arhivele Naționale din Iași (director între 2008-2012). Domenii de interes: istoria intelectualilor, istoria spaţiului universitar, istoria învăţământului, arhivistică. A publicat studii și articole în reviste și volume colective, pe teme privind istoria Universității din Iași, a învățământul primar și secundar din perioada interbelică, istoria Iașului în Primul Război Mondial, asociațiile care se ocupau de orfanii de război, monumentele de for public, arhivistică. Publicații recente: „Memorie și mărturii incomplete. Arhivele în post-comunism”, în Panorama post-comunismului românesc, editor Liliana Corobca, Iași, 2022; O himeră și un abuz legislativ. Documentele clasificate în cadrul Fondului Arhivistic Național, în „Archiva Moldaviae”, XIII, 2021; „Ocrotirea orfanilor de război. Studiu de caz: Şcoala de Îndreptare Copou”, în vol. Copiii în timpul Primului Râzboi Mondial, coord. Nicoleta Roman, Cătălina Mihalache, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2020.