Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Historica
Historica Dagesh
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Monografia orașului Târgu Frumos, premiată de Academia Română

04.12.2020

    Apărută în anul 2018 la Editura UAIC în colecția Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, Monografia orașului Târgu Frumos a primit Premiul George Bariţiu al Academiei Române, la secțiunea STIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE, conform listei oficiale a premiilor acordate de Academia Română pentru lucrările științifice de excepție apărute acum doi ani.
    Ceremonia de decernare a avut loc la Academia Română, joi, 3 decembrie 2020, de la ora 10.00. Din cauza condițiilor speciale impuse de situația pandemică, evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, în Sala de Prezidiu reunindu-se în acest an doar membrii Biroului Prezidiului Academiei Române, aflați în conexiune online cu președinții celor 14 secții științifice ale Academiei. Pentru anul 2018 au fost acordate 63 de premii din cele 81 prevăzute de regulament.
    Cartea premiată cu laurii Academiei Române reprezintă efortul unei echipe de specialiști în istorie și geografie, deopotrivă profesori, cercetători și buni cunoscători ai orașului Târgu Frumos, având și sprijinul autorităților locale în cadrul acestui demers editorial.
    Această echipă este formată, pe de o parte, din Dumitru Boghian, profesor la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, arheolog expert, specializat în problemele protoistoriei est-carpatice, cu contribuţii importante pentru centrul și nordul Moldovei, Sergiu-Constantin Enea, profesor titular, gradul I, la Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, arheolog expert și doctor în Istorie, Marius Chelcu, istoric, cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, având ca domenii de interes publicarea documentelor medievale şi moderne timpurii, istoria urbană şi istoria socială și Ionuț Minea, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Geografie și Geologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, specializat în domeniul hidrologiei și oceanografiei, toți aceștia în calitate de autori ai volumului.
    Celor patru autori li se adaugă trei colaboratori: Ion Alexa-Angheluș, profesor de geografie, autor al lucrării Geografia zonei oraşului Târgu-Frumos, viceprimar al orașului Târgu Frumos, Dan Fripis, scriitor, autor, între altele, al volumului Constelația valorilor și Manuel Stănescu, cercetător la Institutul pentru Studii politice de Apărare și Istorie Militară de la Ministerul Apărării Naționale, doctor în istorie, jurnalist la ziarele Adevărul, Cronica Română, redactor al revistei Magazin istoric, expert în cadrul Serviciului Istoric al Armatei.
    Prefațată de acad. Victor Spinei, cel care, împreună cu istoricul și arheologul Virgil Mihăilescu-Bârliba, coordonează colecția Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, Monografia orașului Târgu Frumos se constituie într-un demers multilateral, de identificare, precizare și etalare a locului și rolului istoric al unei localități, cu comunitățile ei umane, în cadrul istoriei naționale. Târgu Frumos a împlinit în 2018 venerabila vârstă de 570 de ani de la atestarea sa documentară, la 5 octombrie 1448 și o jumătate de veac de la reatestarea sa ca localitate urbană (1968). Ținând cont de toate încercările monografice anterioare, fiecare cu importanța sa în cunoașterea, înțelegerea și reconstituirea evoluției istorice a localității, devenite, la rândul lor, surse documentare, autorii noii monografii a orașului Târgu Frumos și-au propus să ofere un produs științific care să cuprindă, integrat, geografia micro-regiunii și istoria acesteia din perioada preistorică și până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

    Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de ştiinţă şi litere, artiştilor români, din ţară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea şi opera lor, la dezvoltarea culturii şi ştiinţei româneşti.
Conform regulamentului, propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către institutele de cercetare ştiinţifică, de către universităţi sau de către membrii Academiei Române până la data de 1 septembrie a anului calendaristic următor prezentării publice a lucrării şi se înaintează secţiilor ştiinţifice ale Academiei Române, care desemnează membrii juriului.
Membrii juriului întocmesc referate de apreciere, evaluând originalitatea fiecărei lucrări propuse, contribuţia acesteia la domeniul respectiv şi impactul asupra domeniului la nivel naţional. Aprecierea juriului este dezbătută în secţiile ştiinţifice, trimisă apoi spre analiză către Biroul Prezidiului Academiei, care o supune spre aprobare Prezidiului Academiei Române. Durata întregii proceduri de propunere, evaluare, dezbatere şi decizie este de doi ani. Decernarea premiilor are loc în luna decembrie a fiecărui an, în şedinţa solemnă a Adunării Generale a Academiei Române.