Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Seara Editurii UAIC

18.07.2022

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat vineri, 15 iulie 2022, Seara Editurii UAIC.
Desfășurat în prezența Rectorului Universității, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, și a directorului Editurii UAIC, prof. univ. dr. Constantin DRAM, evenimentul a propus o inedită celebrare a cărții editate la cea mai veche universitate din România, într-o strânsă colaborare cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE).
Astfel, în decorul estival de la Ceainăria din Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a UAIC, prezentarea cărților a fost încadrată de expoziția Flori, Autoportrete și Cărți, în care au fost expuse un număr de 25 de lucrări ale studenților de la Facultatea de Arte Vizuale și Design a UNAGE. Coordonatorii proiectului expoziției de artă sunt conf. univ. dr. Cristian UNGUREANU, Prorector al UNAGE, și conf. univ. dr. Adrian STOLERIU, Decan al Facultății de Arte Vizuale și Design a UNAGE.
În prezența a peste 100 de invitați – numeroși reprezentanți ai lumii academice, notabilități din administrația ieșeană, personalități din lumea afacerilor și din domeniul cultural, precum și reprezentanți ai mass-media – programul serii a debutat cu un recital de jazz susținut de Eva-Maria GÂRLEA – voce și Paul PINTILIE – pian, ambii absolvenți ai Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.
Au susținut apoi alocuțiuni prof. univ. dr. Tudorel Toader (Rectorul UAIC), prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ (Rectorul UNAGE), Cosmin STANCIU (consilierul președintelui CJ Iași) și prof. univ. dr. Constantin DRAM (directorul Editurii UAIC).
Prezentările de carte, în număr de nouă, au pus în evidență lucrări reprezentative pentru domeniile în care se înscrie programul editorial al UAIC.
Prima autoare care a luat cuvântul a fost lect. univ. dr. Maria Corina BARBAROS, prezentând volumele Marketing și comunicare politică. Repere teoretice și strategii de acțiune și Comunicarea în domeniul sănătății. Teorii, modele explicative, aplicații. A urmat lect. univ. dr. Livia IACOB, cu prezentarea cărții Exodul balcanic. Studii de literatură comparată și imagologie culturală. Prof. univ. dr. Daniela ŞOITU a prezentat atât cea mai recentă carte apărută, Îngrijirea de lungă durată: practici, măsuri, politici, coordonată împreună cu Aniela MATEI, cât și volumul Noi perspective asupra cursului vietii. Cercetări, politici şi practici, coordonat împreună cu Adina REBELEANU, cu referiri și la activitatea în cadrul redacției Analelor Științifice ale UAIC, seria Asistență Socială.
Conf. univ. dr. Carmen TODERAŞCU și dr. Ovidiu-Ilie STOFOR au prezentat una dintre recentele apariții din colecția Ekonomikon, Provocările tehnologiilor informaţionale asupra sistemelor de asigurări. Coordonatorul online al Radio Iași, Lucian BĂLĂNUȚĂ, a prezentat volumul, Procesul de pace israeliano-palestinian. Evaluarea raporturilor de forţe, iar prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ a prezentat bestseller-ul diturii UAIC pentru anul 2021, Homo magicus. Camuflări, mistere, soteriologii.
Pentru domeniul istoriei, au prezentat pr. dr. Vasile-Lucian V. GOLDAN – volumul Mitropolitul Iosif Naniescu 1875-1902, conf. univ. dr. Cristian PLOSCARU – cel mai recent volum Politică, reformă și interogații identitare în Moldova, 1822-1832 iar dr. Eduard RUSU – volumul Muzica și puterea politică în Moldova și Țara Românească, secolele al XV-lea – al XVIII-lea, toate trei volumele apărute în prestigioasa colecție HISTORICA.