Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Prima pagină / Evenimente /

Volumul Literatura română din Basarabia, coordonat de Constantin Dram, va fi lansat joi, 8 februarie, la Chișinău

07.02.2024

Joi, 8 februarie 2024, începând de la ora 13.00, se va desfășura la Chișinău evenimentul științific România - Republica Moldova: poduri de carte, în cadrul căruia va avea loc lansarea volumului Literatura română din Basarabia: fracturi și reîntemeieri, coordonat de Constantin Dram, recent apărut la Editura UAIC în colecția Biblioteca de Istorie Literară.

În cadrul acestei manifestări culturale care va avea loc în Aula Regina Maria a Universității de Stat din Moldova vor mai fi lansate și cele mai recente trei numere ale revistei Philologia, publicate în 2023, precum și Dicționarul explicativ al limbii române actuale (cu sinonime, antonime, paronime și exemple) – ediție în 4 volume, coordonator Ana Vulpe, Ed. Știința, 2022.

Evenimentul România - Republica Moldova: poduri de carte este organizat de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din cadrul Universității de Stat din Moldova în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.

Cu această ocazie vor rosti mesaje de salut prof. univ. dr. Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova, prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și Monica Babuc, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău.
Cele trei noi numere ale revistei Philologia vor fi prezentate de dr. Viorica Răileanu, redactor-șef al publicației. Volumul Literatura română din Basarabia: fracturi și reîntemeieri va fi prezentat directorul Editurii UAIC, prof. univ. dr. Constantin Dram, și de dr. Constantin Ivanov, cercetător la Institutul de Filologie Română „B.P.-Hasdeu”. Dicționarul explicativ al limbii române actuale (cu sinonime, antonime, paronime și exemple) va fi prezentat de coordonatorul acestuia, dr. Ana Vulpe. Evenimentul va fi moderat de dr. habil Nina Corcinschi, directorul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”.

Literatura română din Basarabia: fracturi și reîntemeieri reprezintă o lucrare colectivă a cercetătorilor de la Sectorul de literatură română contemporană din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (USM). Lucrarea analizează fenomenul literar din spațiul basarabean, propunând o abordare din perspectiva imaginarului, identificând problematici recurente în literatura de după 1990. Sunt investigate diferite spectre ale fracturilor identitare reprezentate în literatura română din Republica Moldova. Datorită acestor reprezentări imaginare, putem elucida întreaga panoramă a societății basarabene din perioada postcomunistă, ce coincide cu perioada cea mai sensibilă și profundă reflectată în literatură, și care cuprinde problematici precum copilăria, migrația, drama și condiția umană în societatea totalitară, interdicțiile timpului festiv, precum și aspecte ce definesc paradigma literară contemporană, începând cu tendințe pentru erotologia traumei, modele literare și semnificații ale autenticității. În ultima parte a lucrării colective sunt evaluate și interpretate principalele direcții ale actului exegetic și ale celui eseistic din spațiul interriveran în perioada 1990-2020. Studiile reunite în acest volum coordonat de Constantin Dram reprezintă rezultatul eforturilor întreprinse de o echipă de cercetători basarabeni coordonată de Constantin Ivanov, într-un proiect ambițios de articulare a elementelor necesare unei abordări sintetice a literaturii din Basarabia (atât la nivelul creației folclorice, cât și la nivelul celei culte). Ceea ce crește cota de interes a volumului de față este modul programatic în care fiecare lucrare urmărește specificul contextului socio-cultural local, raportat mereu la inerentele și necesarele conexiuni europene.

Constantin Dram, coordonatorul acestui volum, este profesor de literatură comparată la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, totodată unul dintre criticii recunoscuți în ultimele decenii. Principalele titluri publicate: Mihail Sadoveanu. Modelul istorisirii de dragoste, Devenirea romanului, Omul miloşian. 11 metamorfoze urmate de căderea în oglindă, Ordinea iubirii. De la Banchetul la Robinson Crusoe, Singurătăți de genul masculin, eseuri de literatură comparată ș.a. Cărțile sale tratează, de regulă, teme ce privesc imaginarul medieval, imaginarul erotic și imaginarul postmodern. De asemenea, este recunoscut pentru conferințele sale culturale și alte activități ce țin de promovarea educației și a culturii în sens larg; a fost director al Editurii Junimea, al Editurii Universitas XXI, actualmente fiind director al Editurii UAIC.

Partenerii media ai manifestării sunt TeleMoldova+, TVR Moldova și Radio Chișinău.