Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Colecția Bibliografica /

Bibliografie geografică ieşeană

Ioan Donisă

Data apariției: 08.07.2013

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geografie

Colecție: Bibliografica

ISBN: 978-973-703-881-4

Nr. pagini: 604

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea oglindeşte activitatea creatoare în domeniul geografiei, desfăşurată timp de peste un veac sub egida Universităţii din Iaşi. În lucrare sunt înserate publicaţiile (cărţi, studii, articole, hărţi, teze de doctorat) ale geografilor care au activat în cadrul şi în preajma Universităţii din Iaşi. Pentru ca cititorul să cunoască şi contextul în care s-au realizat aceste lucrări, se prezintă informaţii asupra cadrului organizatoric, precum şi scurte note biografice pentru geografii angajaţi în universitate şi în instituţiile conexe.

I. DOCTORAT I.1. Geografi cărora li s-a decernat titlul de doctor honoris causa de către Universitatea ieşeană 27 I.2. Teze de doctorat elaborate şi susţinute de către cadrele pendinte de Universitatea din Iaşi, care au activat în domeniul geografiei 27 I.3. Teze de doctorat elaborate şi susţinute la Universitatea din Iaşi de către persoane din alte instituţii 38 II. CĂRŢI III. DICŢIONARE IV. CAPITOLE DE CĂRŢI V. GHIDURI ŞTIINŢIFCE V. GHIDURI TURISTICE VI. ARTICOLE ŞI STUDII ÎN PUBLICAŢII PERIODICE89 V.1. Teorie şi metodologie geografică generală 89 V.2. Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale Geografice 93 V.3. Cartografie 100 GEOGRAFIE FIZICĂ VII. PALEOGEOGRAFIE, DEPOZITE ŞI FORMAŢIUNI GEOLOGICE 111 VIII. GEOMORFOLOGIE VIII.1. Teorie şi metodologie geomorfologică 119 VIII.2. Evoluţia reliefului şi a reţelei hidrografice 124 VIII.3. Morfologie şi morfometrie 128 VIII.4. Tipuri genetice de relief 133 VIII.4.A. Relief fluvial 133 VIII.4.A.a. Văi fluviale 133 VIII.4.A.a.1. Terase 135 VIII.4.A.a.2. Şesuri şi albii majore; depozite aluvionare 137 VIII.4.A.a.3. Delte 148 VIII.4.B. Relief lacustru şi marin 151 VIII.4.C. Relief structural şi vulcanic 158 VIII.4.C.a. Relief litologic 160 VIII.4.C.b. Relief glaciar şi periglaciar 161 VIII.4.C.c. Relief biogen şi antropic 163 VIII.5. Modelare actuală 164 VIII.5.A. Eroziunea solului şi ravenare 167 VIII.5.B. Deplasări în masă 175 VIII.6. Regionare geomorfologică şi geomorfologie regională 179 IX. METEOROLOGIE – CLIMATOLOGIE187 IX.1. Metodologie meteo-climatică 187 IX.2. Factori climatogeni 190 IX.2.A. Radiaţia solară 190 IX.2.B. Factori geografici 191 IX.3. Presiunea şi dinamica atmosferică, potenţial energetic eolian 192 IX.4. Temperatura aerului şi a solului 195 IX.5. Umezeala aerului, ceaţa norii; precipitaţiile atmosferice 200 IX.6. Microclimat, topoclimat şi climat urban 208 IX.7. Regionare climatică şi climat regional 214 IX.8. Fenomene meteorologice excepţionale, schimbări climatice şi riscuri meteorologice 217 X. HIDROLOGIE ŞI HIDROGEOLOGIE223 X.1. Metodologie hidrologică 223 X.2. Ape subterane 224 X.3. Hidrologia râurilor 228 X.4. Limnologie şi oceanografie 232 X.5. Exces de umiditate 236 X.6. Hidrologie regională 238 XI. BIOGEOGRAFIE ŞI GEOECOLOGIE243 XII. PEDOGEOGRAFIE XII.1. Teorie şi metodologie pedogeografică 259 XII.2. Pedogeneză 265 XII.3. Caracteristicile şi clasificarea solurilor 271 XII.4. Regionare pedogeografică şi pedogeografie regională 278 XIII. GEOGRAFIE FIZICĂ DE COMPLEX295 XIII.1. Geosistemul 295 XIII.2. Peisaj geografic şi landşaft 295 XIII.3. Regionare fizico-geografică şi regiuni naturale 299 GEOGRAFIE UMANĂ XIV. GEOGRAFIA POPULAŢIEI305 XV. GEOGRAFIA ŞI SISTEMATIZAREA AŞEZĂRILOROMENEŞTI323 XV.1. Geografia oraşelor 326 XV.2. Geografia aşezărilor rurale 337 XVI. GEOGRAFIE ECONOMICĂ XVI.1. Geografia industriei 341 XVI.2. Geografia agriculturii şi silviculturii 344 XVI.3. Geografia schimburilor şi transporturilor 351 XVI.4. Geografia turismului 354 XVII. GEOGRAFIE SOCIALĂ ŞI POLITICĂ; ORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ XVIII. GEOGRAFIE MEDICALĂ XIX. GEOGRAFIE ISTORICĂ XX. ETNOGRAFIE XXI. TOPONOMASTICĂ XXII. GEOGRAFIE UMANĂ REGIONALĂ RELAŢIILE OM-NATURĂ XXIII. MEDIUL GEOGRAFIC ŞI RESURSELE NATURALE XXIV. CATASTROFE, RISCURI NATURALE ŞI ANTROPICE XXV. POLUAREA ŞI DEGRADAREA MEDIULU XXV.1. Poluarea aerului 409 XXV.2. Poluarea solului 414 XXV.3. Degradarea mediului 422 XXVI. VALORIFICAREA OPTIMĂ A TERENURILOR ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI XXVII. GEOGRAFIE APLICATĂ ISTORIA GEOGRAFIEI XXVIII. CRONICĂ GEOGRAFICĂ XXIX. EVOLUŢIA GEOGRAFIEI XXX. ANIVERSĂRI, EVOCĂRI, COMEMORĂRI XXX.1. Geografi români 453 XXX.2. Geografi străini 473 ÎNVĂŢĂMÂNTUL GEOGRAFIC XXXI. ÎNVĂŢĂMÂNTUL GEOGRAFIC UNIVERSITAR XXXI.1. Cursuri universitare 479 XXXII. ÎNVĂŢĂMÂNTUL GEOGRAFIC PREUNIVERSITAR XXXII.1. Didactica geografiei 491 XXXII.2. Manuale şcolare 498 DIVERSE XXXIII. MISCELLANEA XXXIV. PREFEŢE DE CARTE XXXV. ARTICOLE ÎN REVISTE CULTURALE XXXVI. ARTICOLE ÎN ZIARE ANEXA I. AVATARURILE ORGANIZATORICE ALE GEOGRAFIEI IEŞENE 521 ANEXA II. CADRE DIDACTICE ŞI CERCETĂTORI CARE AU FUNCŢIONAT ÎN UNIVERSITATEA IEŞEANĂ 528 ANEXA III. INSTITUŢII GEOGRAFICE CONEXE UNIVERSITĂŢII „AL. I. CUZA” 579 ANEXA IV. PUBLICAŢII GEOGRAFICE PERIODICE 586

Ioan Donisă este profesor universitar doctor la Facultatea de Geografie şi Geologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.